Kazimieras Daugirdas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Kryžius K. Daugirdui jo tėviškėje, Bugių k. Past. 1996 m.
K. Daugirdo kapas Viekšnių senosiose kapinėse; palaidotas šalia savo tėvų

DAUGIRDAS KAZIMIERAS, RAINOLDO (1865-04-14 Bugiuose — 1946-10-29 ten pat; palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse), buvęs carinės Rusijos generolas, ūkininkas, veterinarijos specialistas ir miškininkas.

Už „Aušros” skaitymą buvo pašalintas iš Šiaulių gimnazijos septintos klasės. Gimnaziją baigė Stavropolyje. Be brandos atestato negalėdamas siekti mokslo universitete, įstojo į Charkovo veterinarijos institutą ir, kai jį baigė, buvo skiriamas į valdžios tarnybą Užkaukazėje, Dono, Terpsko srityse žirgynuose. Nuo 1911 metų per vasaros atostogas sugrįždavo į Lietuvą, į tėvo paveldėtą, bet išnuomotą Bugių dvarą. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į savo tėviškę, ėmėsi ūkininkauti.

Po 1918 m. kurį laiką vadovavo Viekšnių valsčiaus tarybai ir A. Biržiškos sveikatos namų satybai, nuo 1922 iki 1933 metų buvo Medemrodės girininkas.

Kazimieras Daugirdas vedė Pavirvytės dvaro savininko Eduardo Paulavičiaus dukrą Jadvygą Paulavičiūtę. K. Daugirdo duktė Vanda Daugirdaitė, gimusi 1899-08-16 Piatigorske, istorikė, buvo ištekėjusi už Vytauto Didžiojo universiteto prof. poeto Balio Sruogos.

K. Daugirdas savo dukrai Vandai davė miško medžiagos namo staybai. Architektas Zubovas padarė planą. 1937-1939 m. darbininkai Bugiuose pastatė naują namą, jį išardė ir perkelė į Kauną, kur apsigyveno Vanda su savo vyru Baliu Sruoga. Vėliau šis namas tapo B. Sruogos memorialiniu muziejumi.

1996 m. spalio mėn. jo tėviškėje, Bugiuose, pastatytas kryžius, kurį pašventino Viekšnių parapijos klebonas M. Petrauskas.

Šaltiniai

  • Biržiška Mykolas. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882—1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). — Kaunas, 1938. — 380 p. — P. 50, 60, 69, 108.
  • Gedvilas Algirdas. Viekšnių patriotas // Vienybė. — 1990. — Bal. 18.
  • Daugirdaitė-Sruogienė Vanda. Mūsų namo istorija // Vienybė. — 1996. — Rugpj. 24. — Rašyta 1992 m. rugsėjo 15 d.
  • Lungys Rimantas. Bugiuose vėl rymo kryžius // Vienybė. — 1996. — Lapkr. 9.