Kasparas Bytautas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Kasparo Bytauto antkapinė plokštė Viekšnių senosiose kapinėse

KASPARAS BYTAUTAS (GASPAR BITTOWT) (g. 1769 - m. 1834 m. gegužės 4/16 d. Viekšniuose), Viekšnių bažnyčios kunigas klebonas (1805-1833), teologijos daktaras, Žemaičių vyskupijos kanauninkas.

1816 m. atnaujino Viekšnių bažnyčią: buvo sumūryti nauji akmeniniai pamatai, mediniais piliorais sustiprintos lubos, sienos apmuštos lentomis, stogas uždengtas medine skiedra, bokštas - skarda. Buvo sumanęs statyti naują mūrinę Viekšnių bažnyčią, tačiau dėl senatvės ir ligos šio sumanymo nerealizavo.

1807 m. pastatydino Užlieknės koplyčią, o 1812 m. - koplyčią Viekšnių kapuose (nugriauta 1890 m.). Dėl pastarosios koplyčios šventikas Batalinas kėsinosi dalį katalikų kapų prijungti prie stačiatikių.

Jo mirties metrike Viekšnių bažnyčios mirčių registrų knygoje parašyta, kad klebonas Bytautas mirė 65 m. nuo paralyžiaus ir buvo palaidotas gegužės 10 d. (po 6 dienų) Viekšnių parapijos kapinėse. Jo kūną į amžino poilsio vietą palydėjo Sedos klebonas Stanislovas Raubickas. Ar antkapio plokštę su lyg žeme be tvorelės uždėti buvo paties klebono prišmirtinis pageidavimas, ar to laikotarpio norma, liks paslaptyje. Palaidotas Viekšnių senosiose kapinėse. Antkapio plokštėje išlikęs sunkiai įskaitomas dylantis įrašas: A[...] 18[3]4 Gasp. Bitowtt. S. T. D. Can. C. So[...]. Par. Wiekszn. Hi[c] Regu: P[e]tit[q...]: Memento.

Tikslesnis užrašas: A[nn]o 1834 Gasp. Bitowtt S[anctae] T[heologiae] D[octor] C[anonicus] C[athedralis] Sam[ogitiensis] Par[ochus] Wiekszn[ensis] Hic Requ[iescit] Petitq[ue] MEMENTO

Vertimas: 1834 m., Kasp. Bytautas, šventosios teologijos daktaras, Žemaičių katedros kanauninkas, Viekšnių klebonas čia ilsisi ir prašo atminimo maldos.

Šaltiniai

  • Valančius M. Pastabos pačiam sau. - Klaipėda, 1929. - P. 92.
  • Biržiška M. Anuo metu Viekšniuose ir Šiauliuose (Iš 1882 - 1901 m. atsiminimų, pasakojimų ir raštų). - K., 1938. - 380 p. - P. 80, 339.
  • Jurkštas Vytautas Povilas. Viekšnių vargonai ir varpai prieš 150 metų // Vienybė. - 1992. - Bal. 18, 22.