Adolfas Daukantas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Daukantas Adolfas)
Jump to navigation Jump to search

DAUKANTAS ADOLFAS (g. 1916-07-08 Patausalės k., Telšių r. - m. 1968 Vokietijoje), literatas.

Tėvai Zofija Abramavičiūtė ir Stanislovas Daukantas - ūkininkai. 1927 m. baigė Telšių pradžios mokyklą ir įstojo į Telšių valstybinę Motiejaus Valančiaus gimnaziją, kurią baigė 1937 m. Priklausė „Šatrijos Raganos" literatų būreliui, 1935-1936 m.m. buvo to būrelio pirmininkas. Mokydamasis Telšiuose A. Daukantas tapo skautu. 1937-07-07 priimtas į XIII karo mokyklos aspirantų laidą, kur gilinosi į artilerijos specialybę. Karo tarnybą baigė 1938-09-29. Suteikus jaunesniojo leitenanto laipsnį paleistas į atsargą. Vėliau dirbo Valstybiniame suaugusiųjų departamente, studijavo VDU Teisės fakulteto Ekonomijos skyriuje. Buvo apsilankęs Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Anglijoje. 1940-05-07 priimtas į VDU šaulių kuopą. Per karą pateko į Mažeikius. Čia aktyviai dalyvavo Lietuvių-žemaičių mokslo ir meno centro veikloje, dirbo banke, vėliau sekretoriavo Mažeikių gimnazijoje ir dėstė kūno kultūrą, karinį parenginmą, lietuvių bei vokiečių kalbas amatų mokykloje.

Kūryba

Potraukį literatūrai Adolfas pajuto dar besimokydamas I skyriuje, kai perskaitė daug romanų ir parašė „Pirokio nuotykiai", o kitais metais parašė ir 200 sąsiuvinio puslapių apimantį istorinį kūrinį „Geležinis raitelis". Eilėraščius pradėjo rašyti I gimnazijos klasėje. Gyvendamas Mažeikiuose, savo publiscistiką spausdino dienraščiuose „Į laisvę", „Ateitis" ir „Naujoji Lietuva". Rankraščiuose paliko daug literatūrinių kūrinių bei jų apmatų.

Šaltiniai

  • Povilas Šverebas. LMMC jubiliejus ir Adolfas Daukantas // Santarvė. - 2008. - Liepos 26. - Nr. 82. - P. 7.