Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras
Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras
Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras
Informacija
Adresas: LT 89473 Laižuvos sen., Auksūdžio k., Aušros g. 8
Tel./Faksas: 8-443-43931
Mokinių skaičius: 17
Mokytojų skaičius: 2
Klasių komplektų skaičius: 2 (2008/2009 m.m.)
Auksodės pradinės mokyklos mokiniai ir mokytojas Augustinas Narmontas
Mokytoja Aneliutė Balsienė su mokiniais

AUKSŪDŽIO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS, yra Auksūdžio k.

Įsteigta 1928 m. Auksodės kaime, Albino Uikio sodyboje. Sodyba buvo kaimo pakraštyje, todėl mokyklą vaikai lankė ir iš gretimo Dargių kaimo. Pirmasis mokytojas - Simforijonas Baguckis (buvo baigęs Veiverių dvimečius mokytojų kursus 1925 m.), kuris dirbo iki karo. Po jo dirbo Liauba, Degutis. Mokyklą lankė labai daug vaikų. Mokytojas mokė 4 klases vienoje didelėje klasėje. Būsimieji pirmokai po 2 savaites lankė paruošiamąją klasę rudenį ir pavasarį. Į tikrą pirmą klasę ėjo tik sekančiais mokslo metais ir mokėsi nuo rugsėjo mėnesio iki kitų metų vasaros.

Iki II pasaulinio karo mokytojais dirbo: Julija Kestavičiūtė, Julija Janišauskaitė, Simforijonas Baguckis, Jonas Dagelis. Tikybą dėstė Laižuvos bažnyčios kunigas Antanas Venckus[1].

Mokyklai priklausė ir Purplių komplektas. 1939 m. rudenį Auksodės komplekte mokėsi 42 (II kl. - 16, III kl. - 14, IV kl. - 12), Purplių – 35 mokiniai (II kl. 16, III kl. – 15, IV kl. – 4). Mokyklą baigė: Auksodės kompl. – 1937 m. 4, 1938 m. 5, 1939 m. 10, Purplių kompl. – 1937 m. 5, 1938 m. 2, 1939 m. 4 mokiniai. Purplių komplekte dirbo Marija Bugavičiūtė, baigusi Šiaulių ped. m-klą. Abu skyriai įkurti nuomojamuose mediniuose pastatuose: Auksodės komplekto klasė buvo 32 kv.m, Purplių – 31 kv.m.

1945-09-01 - 1946-09-01 mokyklos vedėju Uikio ūkyje dirbo Alfonsas Liauba. 1948 m. Auksodės pradinė mokykla perkelta į tremtinio Liutkaus sodybą. Čia mokytoja dirbo Filomena Kinčaitė-Mišeikienė (iki 1951 m.). Nuo 1951 m. iki 1990 m. mokytojas Augustinas Narmontas (g. 1926-03-24). Dirbo mokykloje vienas su keturiomis klasėmis. Pirmieji mokiniai šioje mokykloje buvo Vytautas Gerika, Laimondas Liūlys, Danutė Zuzana Milieškaitė–Mikulskienė, A. Liaugminienė ir daugelis kitų. Kasmet mokydavosi apie 30 mokinių. A.Narmontas užveisė didelį sodą, įrengė bityną, buvo gerai sutvarkytas prie mokyklos sporto aikštynas. Mokyklos mokiniai yra užėmę pirmąją vietą rajoninėse kvadrato varžybose.

1986 m. mokykla perkelta į gyvenvietę, įsikūrė naujai pastatytame gyvenamajame name. Dar vis tebedirbo A.Narmontas, mokytojavo R.Giedraitė, H.Kudytė, I.Jaugaitė. Po kelerių metų, kai mokykla išsikėlė iš šio pastato, čia taip ir liko gyventi senasis mokytojas.

1991 metais mokykla perkelta į buvusio lopšelio-darželio „Pumpurėlis" patalpas, kuriose yra iki šiol. Nuo to laiko pedagogai dažnai keitėsi ir yra dirbę: R.Girienė, V.Gontienė, J.Baranauskienė, S.Varapnickienė, L.Grušaitė, I Šakinienė.

Nuo 1993 m. mokytojai Aneliutė Balsienė ir Valerija Gontienė, nuo 1996 m. Ingrida Braziulienė. 1996-1997 m. dirbo Janina Baranauskienė. 2006 m. buvo 22 mokiniai. 2007/2008 m. mokykloje mokėsi 17 vaikų. Šiuo metu mokykloje dirba A. Balsienė ir I. Braziulienė.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos skyriumi, nuo 2013 m. liepos 1 d. - Auksūdžio mokykla-daugiafunkciniu centru (Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T1-209 [1]). Įstaigos tikslai – sudaryti sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ir ikimokyklinio ugdymo programą, plėtoti socialainių, edukacinių, kultūrinių paslaugų infrastruktūrą kaimo bendruomenėje, teikiant kokybiškas socialines, edukacines, kultūrines paslaugas, atitinkančias vietos bendruomenės poreikius.

Šaltiniai

  1. Gražina Narbutienė. Auksodės kaimo istorija. - Auksodė, 2005. - P. 66-67.

Nuorodos