Auksodės apylinkė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

AUKSODĖS APYLINKĖ, Auksodės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945-01-26 - 1954-09-10). Centras - Auksūdys.

Auksodės apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos (toliau - DŽDT) vykdomojo komiteto veikla atkurta 1945 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-01-26 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse“ ir priklausė Mažeikių apskričiai. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1950-06-20 įsaku „Dėl Lietuvos TSR administracinio ir teritorinio padalijimo“ panaikinus apskritis ir valsčius bei sukūrus rajonus, Auksodės apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas buvo priskirtas Mažeikių rajonui.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-09-10 įsaku „Dėl Lietuvos TSR apylinkių sustambinimo“ likvidavus Auksodės apylinkę, šios apylinkės vykdomasis komitetas savo veiklą baigė.

Pirmininkai