Aptarimas:Užlieknės pagrindinė mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

Nabažienė Lina [Lina Martinkutė-Nabažienė]. Užlieknės apylinkės istorijos vingiuose. — Užlieknė: Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Užlieknės filialas, 2001. — 59 p. — Kompiuterinis leidinys. Tiražas 2 egz. — Tekste: Mokyklų istorijos Užlieknės pradinė mokykla įsikūrė 1919 m. pas ūkininką Antaną Virkutį. Pirmoji mokytoja buvo Ona Čepauskytė. Mokinių buvo nedaug. Visą mokyklos inventorių padarydavo ūkininkai, kurių vaikai ėjo į mokyklą. 1922 m. mokykla buvo perkelta pas ūkininką A. Švažą, kurio sodyba buvo kaimo viduryje. Sąlygos darbui buvo sunkios. Suoluose sėdėdavo po keturis vaikus. Mokinių nedaug, vos 25, o už mokyklos patalpas reikėjo mokėti 450—500 Lt. Dalį pinigų (300 Lt) užmokėdavo valsčius, likusius — mokinių tėvai. 1944 m. Užlieknėje buvo du komplektai: pas P. Švažą ir pas J. Jakutį. Dirbo mokytojos C. Sidabraitė ir J. Ročinskaitė. 1949 m. Užlieknėje buvo jau trys komplektai: du Užlieknės kaime ir vienas Medžialenkės kaime. 1954 m. Medžialenkės komplektas buvo uždarytas, Užlieknėje liko du komplektai. Dirbo mokytojos V. Virkutienė ir S. Valantinienė. Mokinių skaičius augo. Tėvai pageidavo, kad kaime būtų aštuonmetė mokykla. 1959 m. buvo atidaryta penkta klasė. Ji priklausė Krakių aštuonmetei mokyklai. Su penktąja klase dirbo mokytoja T. Girtienė ir mokė visų dalykų. 1961 m. atidaryta šešta klasė. Atvyko dirbti dvi jaunos abiturientės B. Kristutytė ir G. Misiūnaitė. 1962 m. pas A. Balvočių atidaryta septinta klasė — Krakių aštuonmetės mokyklos filialas. Mokymo dalies vedėja — O. Virkutienė. V—VII klasės dirbo po pietų tose pačiose patalpose, kur mokėsi pradinės klasės. Darbui sąlygos sunkios, nes mokyklos patalpos buvo trijuose pastatuose. 1963 m. susikuria savarankiška Užlieknės aštuonmetė mokykla. V. Virkutienė paskirta mokyklos direktore. Susirūpinta naujos mokyklos statyba. 1963 m. pradėta ir 1965 m. baigta statyti nauja mokykla kaimo centre. 1964 m. mokykla išleido pirmąją aštuntokų laidą. 1967 m. kolūkis pastatė dirbtuves. Mokyklos kolektyvas darbštus — stengiasi, kad mokinių žinios būtų geros. Mokykla užima prizines vietas rajoninėse olimpiadose ir varžybose, ne kartą buvo socialistinio lenktyniavimo nugalėtoja. Pastaraisiais metais mokykloje mokosi per šimtą mokinių, dirba 14 mokytojų. Mokykloje vyksta gražūs užklasiniai renginiai, įvairios šventės. Veikia dainų, skaitovų, sporto, dramos, kraštotyros būreliai. Mokyklos direktoriai: 1963—1984 m. Ona Virkutienė 1984—1986 m. Bronius Kryžius 1986—1989 m. Alvydas Lenkauskas 1989—2001 m. Stefanija Končiuvienė Nuo 2001 metų Emilija Kersnauskienė Mokyklos pavadinimai: 1919 m. — Užlieknės pradinė mokykla 1944 m. — Dviejų komplektų pradinė mokykla 1949 m. — Trijų komplektų pradinė mokykla 1954 m. — Dviejų komplektų pradinė mokykla 1959 m. — Priauganti aštuonmetė mokykla. Krakių aštuonmetės mokyklos filialas 1963 m. — Užlieknės aštuonmetė mokykla 1987 m. — Užlieknės devynmetė mokykla 1993 m. — Užlieknės pagrindinė mokykla Nepriklausomybės metais pradinė mokykla veikė Medžialenkėje. Vienoje patalpoje mokėsi visų keturių skyrių vaikai. Mokinių būdavo apie 60. Mokytojavo viena mokytoja. Klasės kampe ant lentynėlės stovėjo Gedimino pilies maketas, kurio viduje buvo žemės, parvežtos nuo Vilniaus Gedimino pilies kalno. Suolai nevienodi, namų darbo. 1940—1941 m. atidaroma nauja klasė pas Feliksą Šimkų. Atsiunčiama dirbti antra mokytoja. Dirbti ir mokytis čia sąlygos buvo prastos. 1941—1942 m. mokyklos mokinių tėvų pastangomis atidaromas kitas komplektas pas Šimkaus kaimyną Juozapą Šetkų. Čia sąlygos darbui ir mokslui buvo geresnės. 1949 m. Medžialenkės mokykla veikė kaip vienas Užlieknės pradinės mokyklos komplektų. Medžialenkės komplekto vedėja — Regina Jankauskaitė-Narutavičienė. 1954 m. Medžialenkės komplektas uždarytas. Medžialenkės mokykloje yra dirbusios mokytojos: Šiaulytė, Šimanskytė, Kuodytė, vokietė Tabea Langeis, Stonkienė, Jocytė, Pauliukaitė, Mačernytė. Pradinė mokykla Medžialenkėje buvo pagrindinis kultūros židinys kaime. Jaunimas ten rinkdavosi į šokius, ruošiamos ir rodomos vaidybinės programos. Scena įrengiama ant daržinės durų, pakeltų ant kaladžių. Kituose apylinkės kaimuose mokyklų nebuvo. Meinorių kaimo vaikai lankė Krakių mokyklą, o Paventės ir Lėlaičių vaikai — Žibikų arba Užlieknės mokyklas.