Aptarimas:Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

Sedos vidurinė mokykla (1921-09-04--1935-08-01)

Sedos valsčiaus savivaldybė 1921-09-04 įsteigė ir išlaikė Sedos vidurinę mokyklą. Nuo 1922-07-01 mokyklą išlaikė Švietimo ministerija.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms ir 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, kiti teisės aktai.

Sedos vidurinė mokykla buvo keturių klasių mišri bendrojo lavinimo įstaiga.

Į pirmą klasę be egzaminų buvo priimami vaikai iki 13 metų, baigę pradžios mokyklos ketverių metų kursą.

Sedos vidurinėje mokykloje šalia bendrųjų dalykų 1924/1925 mokslo metais buvo dėstomas žemės ūkio mokslas, nuo 1926/1927 mokslo metų vietoj žemės ūkio mokslo buvo dėstoma kooperacija, sąskaityba ir raštvedyba, nuo 1930/1931 mokslo metų -- buhalterija ir komercinė aritmetika.

Švietimo ministro 1935-07-10 įsakymu Nr. 34 Sedos vidurinė mokykla 1935-08-01 buvo uždaryta.


Sedos pradinės mokyklos vedėjai: Benediktas Rūzgus ( iki 1926-10-01), o po to mokytoju paskirtas. Vaclovas Pleskūnas (nuo 1926-10-01); mokytoja Karolina Juškaitė nuo 1926-10-01 išvyko į Gesalus. [1].

Sedos vid. m-kloje tikybą dėstė kun. Pranas Bajerčius (iki 1926-09-15), Jonas Armalis (nuo 1926-10-11 - 1927-05-01) [2], Matas Vėlutis (nuo 1927-05-01)[3].

Mokytojai: Vincas Kopka ( - 1926-12-18)[4]., Eugenijus Gylys 1927 m. dėstė 1927-28 m.m. gimnastiką, rankų darbelius, dailyraštį.

Sedos pradinės mokyklos mokytojai: Albertina Gylienė (nuo 1927-08-01) [5], Sofija Jasaitytė (nuo 1927-09-01), Benediktas Ruzgus (iki 1927-09-01)[6].

Šaltiniai

  1. Švietimo darbas. - 1926. - Nr. 10. - P. 1213-1214.
  2. Švietimo darbas. - 1926. - Nr. 10. - P. 1232.
  3. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 5. - P. 497.
  4. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 1. P. 101.
  5. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 7. - P. 703.
  6. Švietimo darbas. - 1927. - Nr. 8. - P. 814.