Aptarimas:Merkelio Račkausko gimnazija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

Papaildoma medžiaga mokyklos istorijai: Mažeikių vidurinė mokykla (1919-09-01--1923-07-31); Mažeikių progimnazija (1923-08-01--1925-07-31);

Mažeikių gimnazija (1925-08-01--1930 m.);

Mažeikių valdžios gimnazija (1930 m.--1936-08-31);

Mažeikių valstybinė gimnazija (1936-09-01--1940-09-30);

Mažeikių vidurinė mokykla (1940-10-01--1941 m.);

Mažeikių gimnazija (1941--1944 m.).


Mažeikių vidurinė mokykla įkurta 1919-09-01. Mokyklą įsteigė ir išlaikė Mažeikių apskrities valdyba.

Švietimo ministro 1923-07-27 įsakymu Nr. 14 Mažeikių vidurinėje mokykloje leista įsteigti V klasę ir nuo 1923-08-01 mokykla pavadinta Mažeikių progimnazija. 1924 m. mokykloje įsteigta VI klasė, 1925 m. -- VII klasė, o 1926 m. -- VIII klasė.

Švietimo ministro 1925-01-03 įsakymu Nr. 2 Mažeikių progimnazija nuo 1925-01-01 buvo išlaikoma Švietimo ministerijos.

Švietimo ministro 1925-07-25 įsakymu Nr. 48 progimnazija nuo 1925-08-01 pavadinta Mažeikių gimnazija.

1930 m.--1936-08-31 mokykla buvo vadinama Mažeikių valdžios gimnazija.

Švietimo ministro 1936-08-31 įsakymu B/Nr. 48 Mažeikių valdžios gimnazija nuo 1936-09-01 pavadinta Mažeikių valstybine gimnazija.

Mokyklos veiklą reglamentavo 1919-10-01 Laikinieji įstatai aukštesniosioms bendrojo lavinimo Švietimo ministerijos mokykloms, 1925-04-23 Vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų įstatymas, 1936-07-29 Vidurinių mokyklų įstatymas, 1936-08-14 Vidurinėms ir aukštesniosioms mokykloms pertvarkyti nuostatai, kiti teisės aktai.

Mažeikių vidurinė mokykla, Mažeikių progimnazija, Mažeikių gimnazija buvo mišri bendrojo lavinimo mokymo įstaiga.

Mokykloje šalia bendrųjų dalykų buvo dėstoma lotynų kalba ir specialusis dalykas -- buhalterija.

LTSR švietimo liaudies komisaro 1940-09-27 įsakymu B/Nr. 101 Mažeikių valstybinė gimnazija nuo 1940-10-01 pavadinta Mažeikių vidurine mokykla.

Mokykla 1941--1944 m. buvo vadinama Mažeikių gimnazija.


1925-03-07 Mažeikių valst. 6 kl. progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje buvo nutarta prašyti švietimo ministeriją leisti pavadinti Mažeikių gimnaziją Mažeikių valstybine Simano Daukanto gimnazija; kviesti Komitetą Daukanto paminklui statyti prisidėti lėšomis prie Mažeikių gimnazijos rūmų pastatymo ir įsteigti prie Mažeikių gimnazijos Simano daukanto vardo muziejų[1].


Tikslinti


Šaltiniai

  1. Žemaičių prietelius. - 1925. - Kovo 29. - P. 4.