Židikų kultūros centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Židikų kultūros centro salė
Židikų kultūros centras

ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRAS, Židikų kultūros namai (iki 2006), kultūros įstaiga Židikuose, M. Pečkauskaitės g. 28. Nuo 2006 m. spalio 1 d. veikia kaip savarankiška biudžetinė įstaiga.

Kultūros centras skirtas tirti ir tenkinti Židikų seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius, puoselėti krašto tradicijas, organizuoti mėgėjiško ir profesionaliojo meno renginius, rūpintis seniūnijos gyventojų laisvalaikio įprasminimu, teikti kultūros paslaugas, savo veikla puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą, kad visi seniūnijos gyventojai galėtų dalyvauti Kultūros centre veikiančiuose mėgėjų meno kolektyvuose pagal savo pomėgius ir gebėjimus.

Kultūros centre dirba buvusių Židikų, Ukrinų ir Pikelių kultūros namų darbuotojai pagal ankstesnes pareigybes (kultūrinės veikos organizatorius, meno vadovas ir režisierius). Iš viso dirba 18 darbuotojų: 6 – kūrikai, 3 – techninio personalo darbuotojai, 1 – vyresnioji buhalterė, 8 – kūrybiniai darbuotojai.

Židikuose kasmet organizuojama apie 15 renginių vaikams ir virš 40 – suaugusiems, juose pasirodo saviveiklininkai iš 10 kolektyvų: etnogarfinio ansamblio, šokėjų, kapelų, dramos ir skaitovų būrelių, dūdų orkestro ir kt. Pramogines, etnografines šventes bei tradicinius Valstybinių švenčių minėjimus aplanko virš 3000 žiūrovų.

Židikų kultūros centre yra 2 salės: 200 vietų žiūrovų salė, kurioje vyksta masiniai renginiai, koncertai, spektakliai ir diskotekos ir mažoji salė, pritaikyta dailės darbų parodų demonstravimui, stalo sportinių varžybų turnyrams.

1956-08-01 Židikuose, buv. Blaivybės draugijos salėje, atidaryti kultūros namai. 1969 m. persikėlė į naujai pastatytas erdvias patalpas, kuriose yra iki šiol. 1978-1983 m. Židikų kultūros namai tapo zoniniais kultūros namais, 2006 m. - kultūros centru.

Tame pačiame pastate drauge su kultūros centru yra įsikūrę ir Mažeikių muzikos mokyklos Židikų filialas ir Židikų biblioteka.

2008-07-26 kultūros centre vyko Židikų miestelio 440 metų jubiliejus ir knygos apie Židikus pristatymas. 2009 m. Židikų kultūros centras pelnė Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos įsteigtą geriausio praėjusių metų trečios kategorijos kultūros centro premiją ir atminimo ženklą.

2009 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-306 patvirtinta šios sudėties Židikų kultūros centro taryba: Vida Abrasonienė, Račalių bendruomenės pirmininkė; Valda Muravjovienė, Viešosios bibliotekos Ukrinų filialo bibliotekininkė; Vanda Petrauskienė, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokytoja; Rasa Rušinskienė, Lūšės bendruomenės narė, Stanislava Valatkevičienė, Židikų seniūnė.

Meno kolektyvai

 • Moterų ansamblis „Šatrija";
 • Mišrus ansamblis;
 • Etnogrfainis ansamblis;
 • Vidutinio amžiaus žmonių šokių kolektyvas;
 • Jaunimo šokių grupė „Šokių sūkurys";
 • Vaikų šokių grupė „Padūkėliai";
 • Dramos kolektyvas;
 • Vaikų dramos kolektyvas;
 • Rankdarbiais besidominčių žmonių klubas „Auksarankių klubas";
 • Neformalus jaunimo klubas „Atokvėpis".

Veikla, pasiekimai

Direktoriai

 • Jonas Vytautas Olberkis (1956-08-01 - 1957 m. pab.)
 • Ona Šadauskaitė (1957 m. pab. - 1958 m. gruodžio mėn.)
 • Rozalija Žebelienė (1958 m. gruodžio mėn. - 1960 m.)
 • Henrikas Juodeikis (1960 - 1964 m., 1965 - 1966 m.)
 • Lina Žebelienė (1964 m.)
 • Algirdas Strockis (1966 - 1967 m.)
 • Regina Lukoševičienė (1967 m. balandžio mėn. - 1968 m. lapkričio mėn.)
 • Aldona Gaubienė (1968 m. lapkričio mėn. - 1969 m.)
 • Juozas Rimkus (1969 m.)
 • Leonas Kocys (1970 - 1975 m.)
 • Stanislava Venckutė (1975 - 1977 m.)
 • Algirdas Lukoševičius (1977 - 1978 m.)
 • Ona Pocevičiūtė-Baranauskienė (1978 - 1983 m.)
 • Arkadija Petkienė (1983 - 1987 m.
 • Sigita Mikšaitė (1987 m.)
 • Irena Vaišvilienė (1987 - 2001 m.)
 • Romantas Rankaukas (2001 - 2006 m.)
 • Svetlana Jurgelienė (2006 - 2013 m.)
 • Deimantė Grigaitytė (nuo 2013 m.)

Filialai

Šaltiniai

 • Jūratė Miliauskytė. Paskutinieji Židikų istorijos dešimtmečiai: Kultūros namai, centras. Kn. Židikai. - 2008. - 184 p. - p. 65 - 67. ISBN 978-9955-911-01-2.