Židikų apylinkės vykdomasis komitetas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

ŽIDIKŲ APYLINKĖS VYKDOMASIS KOMITETAS, Mažeikių apskrities Židikų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1945-01-26 - 1950-06-20); Sedos rajono Židikų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1950-06-20 - 1959-12-07); Mažeikių rajono Židikų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1959-12-07 - 1977-10-07); Mažeikių rajono Židikų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas (1977-10-07 -1990-04-02).

Mažeikių apskrities Židikų apylinkės darbo žmonių deputatų tarybos (darbo žmonių deputatų taryba toliau -- DŽDT) vykdomojo komiteto veikla atkurta 1945 m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1945-01-26 įsaku „Dėl sudarymo vietinių valstybės valdžios organų Lietuvos TSR apskrityse, miestuose, valsčiuose, miesteliuose ir apylinkėse “. Židikų apylinkės DŽDT -- valstybinės valdžios institucija apylinkėje, o Židikų apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas -- DŽDT vykdomasis ir tvarkomasis organas, renkamas iš darbo žmonių deputatų tarybos narių ir atskaitingas tarybai. Vykdomajame komitete veikė nuolatinės komisijos. Židikų apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto funkcijos -- vadovauti kultūrinei, politinei, ūkinei apylinkės veiklai, pavaldžioms apylinkės DŽDT organizacijoms, sudaryti vietos biudžetą, liaudies ūkio planus, rūpintis viešąja tvarka ir piliečių teisių apsauga.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1950-06-20 įsaku „Dėl Lietuvos TSR administracinio ir teritorinio padalijimo“ Židikų apylinkė buvo priskirta Sedos rajonui. Sedos rajono Židikų apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto atliekamos funkcijos nepasikeitė.

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1959-12-07 įsaku Židikų apylinkė buvo priskirta Mažeikių rajonui. Mažeikių rajono Židikų apylinkės DŽDT vykdomojo komiteto atliekamos funkcijos nepasikeitė.

Vadovaujantis TSRS 1977-10-07 įstatymo Nr. 6367-IX „Dėl TSRS konstitucijos (pagrindinio įstatymo) įsigaliojimo tvarkos“ 2 straipsnio nustatyta tvarka, vietinius valstybinės valdžios organus, išrinktus iki 1977 m., imta vadinti liaudies deputatų tarybomis (liaudies deputatų taryba toliau -- LDT), todėl įstaigos pavadinimas pasikeitė. Mažeikių rajono Židikų apylinkės LDT vykdomojo komiteto atliekamos funkcijos nepasikeitė.

Mažeikių rajono Židikų apylinkės LDT vykdomasis komitetas veikė iki 1990-04-02. 1990-04-03 Mažeikių rajono Židikų apylinkės LDT ir vykdomojo komiteto funkcijas perėmė Mažeikių rajono Židikų apylinkės taryba ir viršaitis.