Švietimo centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Švietimo centro darbuotojai
Švietimo centro atidarymo naujose patalpose iškilmės

ŠVIETIMO CENTRAS, Mažeikių švietimo centras, yra Mažeikiuose, Ventos g. 8a. Direktorius Laima Žilinskienė (nuo 2021-01-05 laikinai ėjo direktoriaus pareigas, vėliau, laimėjusi konkursą, paskirta direktoriaus pareigoms), iki tol direktorius buvo Viktoras Prokopčukas.

Istorija

Įsteigtas 1996 m. rugsėjo 30 d.. Jo įkūrimo iniciatore buvo Liudvika Daliuta Domarkienė. Tuo metu centras buvo švietimo skyriaus padalinys ir jame kurį laiką dirbo viena darbuotoja - pati direktorė. Po pusmečio į centra atėjo dirbti dar dvi darbuotojos - Laima Žilinskienė ir Irena Krinickienė. 2006 m. balandžio 1 d. Švietimo centras įgijo juridinio asmens statusą ir tapo savarankiška įstaiga. 2007 m. vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2014, Mažeikių švietimo centras akredituotas penkriems metams, iki 2012 m. rugsėjo 10 d., ir gali teikti visavertes paslaugas. Nuo 2005 m. yra ECDL Fondo atstovybės Lietuvoje patvirtintas įgaliotas testavimo centras. 2010 m. gegužės 7 d. įvyko Švietimo centro atidarymo po renovacijos iškilmės. Dabar įsikūręs atnaujintose naujose erdviose patalpose.

Veikla

Švietimo centras yra sudedamosios neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalis - mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, kurių veiklą reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro patvirtinti kvalifikacijos tobulinimo institucijų bendrieji nuostatai, tinklo, užtikrinančio valstybinių kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą, elementas.

Švietimo centras – žmonės ir veikla, sudarantys galimybes plėsti, gilinti, įgyti aktualias profesinės veiklos bei bendras žmogiškąsias kompetencijas.

Pedagogams nuolat organizuojami trumpalaikiai ir ilgalaikiai seminarai, užsienio kalbų (anglų, vokiečių), kompiuterinio raštingumo, darbų saugos bei saviraiškos kursai, organizuojamos įvairios teminės konferencijos. Taip pat Švietimo centras vykdo savo parengtas akredituotas kvalifikacijos tobulinimo programas. Nuo 2009 m. koordinuoja rajono metodinių būrelių veiklą, darbuotojai nuolat konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo rašymo, informcinių technologijų, nuotolinio mokymos(si) klausimais. Centre veikia biblioteka, gerosios patirties bankas, kuriame sukaupta rajono pedagogų patirtis. Ne tik pedagogams, bet ir valstybės tarnautojams rengiami anglų kalbos mokymai, kompiuterinio raštingumo mokymai pagal ECDL standartą. Sudarius sutartis su aukštosiomis mokyklomis mokytojai turi galimybę studijuoti nuotoliniu būdu. Taip pat Švietimo centras dalyvauja ir projektinėje veikloje.

Darbuotojai

Švietimo centre dirba: vyriausioji metodininkė Liudvika Daliuta Domarkienė, metodininkės Irena Krinickienė ir Laima Žilinskienė, administratorė, vyresnioji buhalterė Laima Januškienė.

Skyriaus pavadinimas