Ventos regioninis parkas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
 Crystal SuSEconf.png  Straipsnis šiuo metu rašomas.

VENTOS REGIONINIS PARKAS, valstybės saugoma teritorija Šiaulių ir Mažeikių apskrityse. Teritorija prasideda Šiaulių, tęsiasi Akmenės ir baigiasi Mažeikių rajonuose, už Viekšnių. Įkurtas 1992 m. Plotas 10630 ha, miškingumas 52,7 proc., 35,5 proc. parko užima draustiniai, 1,1 proc. - rezervatai, 2,9 proc. skirta rekreacinei zonai. Tikslas - išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdį, kultūros paveldo vertybes, atkurti pažeistus gamtos ir kultūros kompleksus bei objektus, sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį-turistinį poilsiavimą. Direktorius Apolinaras Nicius. Parko direkcija įkurta 1997 m. Viekšniuose.

Į parko sudėtį įeina Purvių gamtinis rezervatas, Virvytės, Dabikinės ir Avižlio hidrografiniai draustiniai, Purvių geomorfologinis draustinis, Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis, Ventos ir Uogio kraštovaizdžio draustiniai bei Viekšnių miestelio urbanistinis draustinis.

Direktorius Andrius Almanis (nuo 2011 m.), prieš jį buvo Apolinaras Nicius.

Paveldo objektai

Ventos regioniniame parke yra svarbūs šie paveldo objektai: Juros periodo atodanga Papilėje (atsiveria prieš 150 mln. metų negilios jūros užutekyje susiklosčiusios nuosėdos ir kai kur Juros periodo fosilijų liekanos), Jurakalnis, Purvių atodanga (randama 700 tūkst. metų medienos struktūra), Avižlio atragis (ledynmečio suformuoti geologiniai sluoksniai), dirbtinė Juros periodo atodanga Papartynėje, Šaltiškių karjeras (triaso periodo atodanga primena Marso planetos raudoną peizažą), Karpėnų karjeras, Juodasis Žibikų akmuo (dar vadinamas Meilės akmeniu), Rudikių ąžuolas, Papilės penkiolikamienė liepa (dabar likę tik trylika kamienų), Gyvolių, Rekčių, Viliošių, du Papilės piliakalniai su gyvenviete, paminklai Simonui Dakantui (Papilėje) bei Biržiškų šeimai ir Vytautui Didžiajam (Viekšniuose), prie Ventos ir Virvytės išlikę keturi vandens malūnai (Papartynės, Augustaičių, Viekšnių ir Gudų).

Biologinė įvairovė

Regioninio parko teritorijoje aptikta 900 vabalų rūšių.

Literatūra

  • Vadovas po Ventos regioninį parką. Sud. L. Rozga. - Utena: UAB „Utenos Indra", 2008. - 128 p. ISBN 978-609-80004-02-1.

Nurodos