Ukrinų kultūros namai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

UKRINŲ KULTŪROS NAMAI yra Ukrinų k. Priklauso Židikų kultūros centrui. Kultūrinės veiklos organizatoriai: Kęstutis Šiaulys, Jūratė Šiaulienė, meno vadovė Giedrė Šiaulytė.

Istorija

1946 m. buvusios klebonijos patalpose įkurtas klubas-skaitykla (vedėjas Kazys Zubavičius. Pradėjo veikti dramos ratelis, kuriame vaidino pagyvenę žmonės: Šatkus, Šatkienė, pradinės mokyklos mokytojai ir kt. 1957 m. įkurti kultūros namai. 1958 m. klubo-skaityklos vedėja Irena Rapalienė paskirta vadovauti kultūros namas, meno vadovais dirbo Sofija Usačovienė ir Rumša. 1959 m. veikė trys kolektyvai: tautinių šokių ratelis (12 žmonių), choras (16 žmonių) ir kaimo kapela. 1965 m. buvo šie kolektyvai: pučiamųjų orkestras (9 saviveiklininkai), choras (30 žmonių), liaudies šokių ratelis (16 šokėjų) ir ikimokyklinio amžiaus vaikų šokių ratelis. Dramos ratelis 1965 m. pastatė keletą veikalų: „Jo sūnus", „Budri našlė", „Kas jis?", „Dviveidis velnias", 1966 m. komedijas „Žaldokynė" ir „Velnis padėjo". Per daugelį metų veikė šie būreliai: moterų ansamblis, liaudies šokių ratelis, mergaičių ansamblis ir kt. Jie pasirodydavo per kultūros šventes, šokių vakarus.

1963 m. vadovaujant Irenai Vaineckaitei,atvyko dirbti meno vadovu Robertas Paulauskas, kuris suorganizavo pučiamųjų orkestrą, ypač suaktyvėjo įvairių saviveiklos ratelių pasirodymai. Nuo 1965 m. liepos 1 d. iki 1966-05-27 meno vadove dirbo Sofija Usačovienė, kuri daug dėmėsio skyrė darbui su vaikais. Nuo 1966 m. lapkričio 10 meno vadovu dirbo Aleksandra Antanavičienė, 1967-05-05 - 1967-09-01 - Regina Stanislava Leskauskienė, 1967-09-15 - 1968-08-07 - Janina Vaišvilaitė, 1968-08-07 - 1969-03-01 - Ambrazina Markauskaitė, 1969-03-01 - 1969-06-13 - Elena Rubienė, 1969-09-10 - 1970-09-07 - Jonas Vaišvila.

1970-1971 m. kurį laiką kultūros namai liko be darbuotojų. Pradėjus dirbti direktoriui Stasiui Lapinskui, didelis dėmėsys skirtas sportinei veiklai, todėl kolūkio sportininkai užima prizines vietas rajono ūkių tarpe, ne kartą atstovauja ir už rajoną. 1971 m. vos kelis mėnesius meno vadove dirbo Albina Šiaulyte, 1972-01-10 - 1972-08-10 - Anna Lapinskienė, 1974 - 1975-06-01 - Renata Vėlavičiūtė.

Prie kultūros namų veikė klubas „Žemaitukas". 1984 m. pastatyti nauji kultūros namai.

Meno kolektyvai

 • Vaikų šokių kolektyvas;
 • Pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas;
 • Moterų šokių kolektyvas;
 • Vaikų etnografinis ansamblis „Kvistija";
 • Kaimo kapela;
 • Vaikų kaimo kapela;
 • Dramos kolektyvas;
 • Pučiamųjų orkestras.

Direktoriai

 • Irena Rapalienė, 1958-1959 m.
 • Liudas Petrulevičius, 1959-1962 m.
 • Danutė Pocevičiutė, 1962-12-11 - 1963-05-13
 • Irena Vaineckaitė, 1963-05-13 - 1964 m.
 • Benyta Petrauskienė, 1964 - 1966-02-05
 • Janina Šilinskienė, 1966-02-05 - 1966-09-01
 • Genovaitė Klovaitė, 1966-09-01 - 1968-01-03
 • Janina Krakytė, 1968 - 1968-12-26
 • Sigitas Jonauskas, 1969-09-10 - 1970-12-10
 • Stasys Lapinskas, 1971-06-01 - 1975 02
 • Danutė Krakienė, nuo 1975-06-20

Šaltiniai

 • J. Nicienė. Ukrinai praeityje ir dabar. - Ukrinai, 2004. - P.32-36.