Sedos kultūros centras

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Koncertuoja folkloro ansamblis „Rėmolee"

SEDOS KULTŪROS CENTRAS. Direktorius Gintautas Griškėnas, kultūrinio darbo organizatorius Gražina Vainutienė (prieš tai - Gediminas Jokubauskas).

Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre 2006 m. spalio 02 d. Sedos kultūros centras įsteigtas reorganizuojant skaidymo būdu Mažeikių rajono savivaldybės administraciją. Pagrindas -Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. Tl-108 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos reorganizavimo ir biudžetinių įstaigų Šerkšnėnų, Židikų, Tirkšlių, Urvikių, Viekšnių, Laižuvos ir Sedos kultūros centrų steigimo". Šiuo sprendimu buvo patvirtinti Sedos kultūros centro nuostatai bei nuo 2006 m. spalio 01 d. Sedos kultūros centrui buvo suteiktos asignavimų valdytojo teisės. Nuo 2006 m. spalio 02 d. Mažeikių rajono Sedos kultūros centrui buvo suteiktas paramos gavėjo statusas.

2010 m. pr. Sedos kultūros centre dirba 13 darbuotojų, iš jų 6 - kultūros ir meno darbuotojai. 2004 m. ir 2005 m. Sedos kultūros namuose (prieš reorganizaciją) dirbo 11 darbuotojų, iš jų 5 - kultūros ir meno darbuotojai. 2006 m., po įstaigos perorganizavimo į kultūros centrą, įstaigos darbuotojų skaičius padidėjo dviem, priėmus į darbą dar du kultūros darbuotojus, padidėjo organizacijos pajėgumai vykdant įvairią kultūrinę veiklą. Sedos kultūros centras teikia paslaugas Sedos seniūnijai.

2006 m. rugsėjo 21 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TI-215 „Dėl turto perdavimo patikėjimo teise" buvo nuspręsta Sedos kultūros centrui perduoti Mažeikių r. sav. pastatą su kitais statiniais, esantį Sedos m. Dariaus ir Girėno g. 2 (kultūros namų pastatą, kuris statytas 1934 m., ir 1950 m. statytus sandėlius ir kiemo statinius). Turtas perduotas turto perdavimo priėmimo aktu 2006 m. spalio 12 d. Be šio turto Sedos kultūros centras perėmė ir Sedos kultūros namų vykdytas funkcijas, Sedos kultūros namų kultūrinės veiklos organizatorius Gintautas Griškėnas paskirtas Sedos kultūros centro laikinai einančiuoju direktoriaus pareigas, vėliau konkurso būdu Sedos kultūros centro direktoriumi. Be to, 2009 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-290, patikėjimo teise perduotos paminklų dirbtuvės adresu Vytauto g. 46, Sedos m. (bendras plotas 423,03 kv. m., statytas 1876 m.).

Veikla

Kasmet rengia folkoro festivalį „Gėid vuolungelė". 2009 m. įvykusio septintojo festivalio metu Sedos seniūnijos padėkos raštais apdvonatoti: už miesto paveldo išsaugojimą - Vytauto Mačernio gimnazijos mokytoja Laimutė Mažrimienė, už etninės kultūros tradicijų puoselėjimą - Sedos kultūros centro režisierė Dalia Gontaitė ir „Rėmolių" ansamblio vadovas Gintautas Griškėnas, už žemaičių kalbos, kultūros puoselėjimą - gimnazijos direktorė Genoveita Gricienė. Šio festivalio metu pristatytas sediškės dainininkės, pasakorės, ilgametės „Rėmolių" dalyvės Valerijos Mizinienės „Tautosakos rinktinė" (sudarytojai Klaipėdos universiteto docentai Lina Petrošienė ir Jonas Bukantis), kurią išleido Klaipdėdos universitetas. Vyko „Truopniojo šokėjo" rinkimai.

2009 m. rugsėjo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-309 patvirtinta šios sudėties Sedos kultūros centro taryba: Irena Barkauskienė, Renavo bendruomenės pirmininkė; Algirdas Grinkevičius, Sedos seniūnas; Donatas Jucys, Dagių bendruomenės narys; Aušra Kazlauskienė, Sedos bendruomenės narė; Saulius Varapnickas, Mažeikių muzikos mokyklos Sedos filialo vedėjas.

2011 m. kovo 31 d., įvertinęs Geriausio kultūros centro vertinimo komisijos pateiktas išvadas bei rekomendacijas, LR Kultūros ministras Arūnas Gelūnas skyrė Sedos kultūros centrui Geriausio 2010 metų kultūros centro (antrojoje kategorijoje) premiją. Premija įteikta gegužės 13 d. (jos dydis - 6240 Lt). 2003 m. Sedos kultūros centrui įteiktas Aukso paukštės apdovanojimas; 2006 m. kultūros centro direktoriui G. Griškėnui įteikta Geriausio kultūros centro darbuotojo nominacija; 2010 m. Kultūros ministerijos premija už etnokultūros tradicijų puoselėjimą ir sklaidą apdovanota folkloro ansamblio „Rėmolee“ dainininkė Valerija Mizinienė.

Kolektyvai

Iš viso 2011 m. centre veikė 18 meno kolektyvų ir būrelių.

  • Folkloro ansamblis „Rėmolee".
  • Kaimo kapela „Linksmuolee" (vad. Kęstutis Dvaržeckis).
  • Kolektyvas „Sedos romansai".
  • Šokių kolektyvas „Mitrulis" (vadovė - choreografė Vaida Danauskienė (nuo 1983 m.).
  • Mėgėjų teatro grupė „Vedelčios".

Nuorodos