Santarvė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
„Santarvės" redakcija

„SANTARVĖ", Mažeikių rajono laikraštis, leidžiamas nuo 1990 m. kovo 1 d. Redakcija įsikūrusi V. Burbos g. 6. Direktorius Arūnas Jarmoška, vyr. redaktorė Audronė Malūkienė, leidėjas Alvydas Balčiūnas (nuo 2003 m.).

Leidžiamas tris kartus per savaitę - antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Tiražas 4700 egz. (2015 m.). Apimtis - 12 puslapių. Numerio kaina - 0,46 euro.

Istorija

Baigiantis II-am pasauliniam karui Zenonui Skeiviui buvo pavesta organizuoti Mažeikių apskrities laikraščio redakciją ir spaustuvę. 1945 m. balandžio 10 d. pasirodė dviejų puslapių „Mažeikių tiesa" pirmasis numeris. Nuo 1945 m. kovo 1 d. pirmieji „Mažeikių tiesos" redakcijoje pradėjo dirbti sekretorius (techninis redaktorius) Vacys Asauskas ir literatūrinis darbuotojas Vytautas Šadauskas. Nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. į kolektyvą atėjo Danutė Kavaliauskienė. Dirbo literatūrinė darbuotoja, o nuo gruodžio pirmosios buvo pervesta į sekretorės (techninės redaktorės) pareigas. Nuo 1945-08-15 literatūriniu darbuotoju pradėjo dirbti Pranas Petrikauskas, nuo lapkričio 15 d. - Pranas Urbonas. Dauguma pirmųjų darbuotojų kolektyvą paliko po kelių mėnesių ar pusmečio. Iki 1949 m. vasaros redakcijoje dirbo tik P. Petrikauskas. Kadrų kaita buvo dėl redakcijos bendradarbių žinių stokos.

Rajoninio laikraščio pavaldumas ir pavadinimas keitėsi keletą kartų. Nuo 1945 m. balandžio 10 iki 1950 m. lapkričio 3 d. vadinosi „Mažeikių tiesa" ir buvo visos Mažeikių apskrities kaikraštus. Nuo 1950 m. lapkričio 6 iki 1962 m. balandžio 24 d. - „Komunistinis rytojus", nuo 1962 m. balandžio 26 iki 1990 m. vasario 27 d. - „Pergalės vėliava", buvo Lietuvos komunistų partijos Mažeikių rajono komiteto ir Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto leidiniu. Nuo 1990 m. kovo 1 d. iki šiol - „Santarvė" ir tapo Mažeikių rajono laikraščiu.

Laikraščio istorijoje išskiriami du pagrindiniai tarpsniai: tarybų valdžios Lietuvoje metai bei Nepriklausomybės atkūrimo. Redakcijoje buvo įkurti žemės ūkio ir pramonės skyriai. Žemės ūkio skyriaus vedėju buvo Pranas Kimtys, pramonės - Sigitas Skabeikis. Laikraštyje taip pat buvo spausdinama literatų kūryba, feljetonai, moralinėmis ir socialinėmis temomis, pasakojimai apie darbščiausius, sumaniausius žmones, tradicijas. Laikraštyje savo kūrybą skelbė pradedantieji, vėliau - geriau žinomi kalbininkai, poetai, rašytojai, mokslininkai, fotomenininkai. Tai - Alfonsas Bukontas, Algimantas Mikuta, Stasys Jankevičius, Laimonas Inis, Romualdas Rakauskas, Ramutė Girkontaitė, Adomas Šoblinskas, Aleksas Girdenis, Eglė Varpiotaitė, Kazimieras Strazdauskas, Albertas Kolbergas, Romualdas Granauskas. Po laikraščio reorganizacijos apie žemės ūkį rašoma mažiau, bet daugiau apie partijų veiklą, rinkimines kovas, disputus, ginčius, publikuojama nemažai reklamos ir skelbimų.

Nuo 1962 m. gegužės 1 d. redaktoriaus pavaduotoju dirbo Jonas Stankus, nuo 1966 m. rugsėjo mėn. - fotokorespondentas Jonas Strazdauskas, nuo 1967 m. gegužės 26 d. - korespondentas Sigitas Skabeikis. Redakcijoje dvidešimt šešerius metus korektoriumi, laiškų skyriaus vedėju ir sekretoriumi išdirbo Antanas Povilavičius, 21-erius metus - P. Kimtys. Nuo 1976 m. gegužės 25 d. laikraščio redakcijos ats. sekretore dirbo Laima Raugalienė, 17 metų su pertraukomis dirbo Apolinaras Ercupas, 8-erius metus - redaktorius, žurnalistas Algirdas Stančius. Kurį laiką laikraščio redakcijoje dirbo A. Girdenis, R. Girkontaitė, S. Jankevičius, L. Lenkauskas, K. Strazdauskas.

Nuo 1995 m. rajono laikraštį leidžia uždaroji akcinė bendrovė „Santarvės laikrštis". Šios bendrovės akcijos iki 2001 metų priklausė valstybeo, vėliau Valstybės turto fondas jas pardavė konkurso būdu.Nuo 2003 m. laikraščio leidėju tapo Alvydas Balčiūnas. 1945-1946 m. laikraštis pasirodydavo vieną ar du kartus per savaitę, 1947-1952 m. buvo leidžiamas du arba tris kartus per savaitę, 1953-1989 m. - tris kartus, 1990-1993 m. - dukart, nuo 1993 m. - tris kartus per savairę. Pirmasis laikraštis buvo išleistas 5000 egz. tiražu, vieno „Mažeikių tiesos" numerio kaina - 20 kapeikų. Didžiausias laikraščio tiražas buvo 1987 metais - 14800 egz., vieną „Pergalės vėliavos" laikraštį skaitytojas galėjo įsigyti už 3 kapeikas. 1997 m. „Santarvė" tiražas siekė 9400 egz. Vienas laikraščio numeris prenumeratoriams kainavo 35 centus, perkant spaudos kioske ar parduotuvėje tekdavo mokėti 80 centų.

Redaktoriai

  • Zenonas Skeivys, 1945-04-01 - 1946-09-01
  • Bronius Butkus, 1946-08-15 - 1955-12-28
  • Adolfas Vaseris, 1956-01-01 - 1956-09-01
  • Jonas Timofejevas, 1956-09-08 - 1962-04-30
  • Antanas Barauskas, 1962-05-01 - 1991-02-28
  • Juozas Lengvenis, 1991-03-16 - 1995
  • Audronė Malūkienė - 1995 iki dabar

Šaltiniai

  • Stančius Algirdas. Laiko tėkmėje // Santarvė. - 1995. - Gegužės 6. - Nr. 66-67. - P. 6.
  • Apie laikraštį: faktais ir skaičiais // Santarvė. - 2015. - Bal. 11. - Nr. 40. - P. 2.

Nuorodos