Ramoniškė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Ramoniškė
Ramoniske. MKE.jpg
Koplytstulpis režisieriaus J.Miltinio tėviškėje Ramoniškės k. (aut. S. Adomaitis)
Informacija
Seniūnija: Viekšnių seniūnija
Gyventojai: 15 (2001 m.)

RAMONIŠKĖ, Ramoniškės, Ramoniškiai, kaimas Viekšnių seniūnijoje, Purvių miške, 9 km į pietryčius nuo Viekšnių. Per kaimą teka Uogys. Priklauso Uogio kraštovaizdžio draustiniui.

Ūkininkauja Jonas Šimkus (turi tėvų 46 ha, ir nuomoja 100 ha žemės). 1997 m. režisieriaus Juozo Miltinio 90-ųjų gimimo metinių proga pastatytas koplytstulpis su teatro deivės Melpomenės skulptūra buvusios Miltinių sodybos vietoje, kurioje J. Miltinis apsigyveno būdamas 6 metų amžiaus. Koplytstulpį padarė tautodailininkas Stasys Adomaitis.

Gyventojai

Gyventojų skaičius: 1923 m. - 18 ūkių, 93 gyv., 1996 m. - 6 ūkiai, 10 gyv., 1998 m. - 9 ūkiai, 11 gyv., 2000 m. - 8 ūkiai, 10 gyv., 2001 m. - 15 gyv. (9 vyrai ir 6 moterys).

Istorinės žinios

Ramoniškėse buvo Miniauskų dvaras, kuriame išlikusi klėtis ir tvartai. Jono Šimkaus sodyboje išlikusi senovinė klėtis. Virš jos durų prikalta caro laikais pastatus žyminti lenta.

Iki II pasaulinio karo Ramoniškėse gyveno 24 ar 25 šeimos. Stambiausi ūkininkai, kurie valdė daugiau kaip dvidešimt ha, buvo Miniauskai, Šiušos ir Mažeikos, kiti ūkeliai smulkūs - po tris, penkis hektarus.

1945 m. rugpjūčio 4 d. NKVD kariuomenės 261-ojo pulko kareiviai karinės-čekistinės operacijos metu šukuodami Ramoniškių k. apylinkės mišką susidūrė su keturiais partizanais. Partizanai buvo nukauti. Du žuvę partizanai priklausė Ukso būriui [1].

Pokario metais Ramoniškių kaimo miškuose veikė rezistencinio pasipriešinimo ir stribų būriai, todėl gyventojams čia buvo neramu gyventi. Kruopiškio Prano Beleckio pastangomis buvo sukurtas Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Vyčio būrys. Jis būriavosi Purvių ir Ramoniškių miškuose. Vietinei sovietinei valdžiai jie pridarydavę didelių nemalonumų - Skleipių malūne buvo nukauti 4 saugumiečiai.

1949 m. birželio 6-11 d.d. MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko ir MGB Viekšnių valsčiaus poskyrio operatyvinės grupės pajėgomis vykdyta karinė-čekistinė operacija Purvių ir Ramoniškių miške. Operacijos metu buvo likviduotas Šatrijos rinktinės Prano Belecko vadovaujamas Vyčio partizanų būrys. Nukauti aštuoni partizanai. Žuvo jos vadas Pranas Beleckis (slap. Malūnininkas, g. 1921 m.), Antanas Čijunskis (Meška, g. 1902 m.), Ramoniškių k. gyventojas Stanislovas Šiuša (Elnias, g. 1923-02-16), Pranas Šiurkus (Kalvis, g. 1927 m.), Petras Šiurkus (Labutis, g. 1921 m.), Jonas Šidlauskas (Šalmas, g. 1928 m.), Stasys Dimša (Raitelis, g. 1928 m.), Adomas Rimkus (Jokūbas, g. 1927 m.). Gyvi areštuoti A. Žukauskas, Zenonas Kuodis, Alfonsas Čijunskis, Katrė Šiurkaitė. Pavyko pasislėpti Ramoniškių k. gyventojui Jonui Šiušai (Stasio brolis, dvynys, mokėsi Telšių amatų mokykloje; žuvo 1953 m.) ir Algirdui Beleckiui. Suimti ryšininkai Stasė Meškaitė, Kazys Smilgys, Ona Nagrockytė. Netrukus saugumas areštavo Algirdą Belecką, Aleksą Liaugminą ir jų ryšininkę Meironienę. Operacijos metu žuvo 1 kareivis [2].

Vaikai mokyklą lankė gretimame Žalionės kaime. 1949-03-27 į Sibirą ištremta ramoniškių Šiušų šeima (4 asmenys), kurie 1958-10-15 grįžo. 1969 m. į Ramoniškes atvesta elektra.

2009 m. liepos 11 d. Viekšnių parapijos klebonas monsinjoras Vincentas Gauronskis pašventino akmenį, prie kurio pritvirtinta plokštė su iškaltomis kaimo senbuvių pavardėmis.

Etimologija

Leopoldas Rozga 1997 m. laikraštyje „Vienybė" pateikė tokią kaimo pavadinimo kilmę. Grįžusiems iš caro armijos vyrams, atrėždavo kokiame užkampyje gabalėlį žemės. Keliems atiteko sklypai Purvių miško viduryje, prie Uogio upelio. Kadangi tai buvo carų Romanovų dinastijos laikais, tai ir naują kaimą žemaitiškai Ramoniškėmis pavadino.

Asmenvardžio Ramonas priesaginė forma.

Literatūra

 • Trečiadienio valandos kelionės: leidinys apie mažus, nykstančius ir jau išnykusius Mažeikių rajono kaimus/ [sudarytoja Rūta Končiūtė]. - Vilnius, 2006. - 176 p. - P. 141 - 144. ISBN 9955-9934-0-5.
 • Lukoševičienė J. Ramoniškės: [prisiminimai apie gimtąjį kaimą Mažeikių rajone]. - Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2007. - 85 p. ISBN 978-9955-701-47-7.

Šaltiniai

 1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacija, 2006 m.
 2. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro informacija, 2006 m.

 • Lietuvos apgyventos vietos: Pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. - K., 1925. - 738 p. - P. 152.
 • 1941 - 1952 metų Lietuvos tremtiniai: Sąrašas. - V., 1993. - Kn. 1. - P. 38 - 55.
 • Rozga L. Gimtinė įamžino savo sūnų // Vienybė. - 1997. - Rugs. 13
 • Andriulis M. [Muturas A.]. „Vyčio” formuotės likimas // Vienybė. - 1998. - Liep. 30.
 • Riauka A., Degutis A. Rezistentai // Būdas žemaičių (Mažeikiai). - 1998. - Lapkr. 20. - P. 4.
 • Riauka A. Paskutinis Viekšnių valsčiaus rezistentas: [Šiuša Jonas, Jono] // Vienybė. - 1999. - Kovo 9.
 • Bronislovas Kerys. Viekšnių kraštas. Bibliografija ir žinios krašto istorijai. DVD. Viekšniai, 2007.

Nuorodos