Pumpurai

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Pumpurai
Pumpurai.MKE.2006-05-17.jpg
Pumpurų k.
Informacija
Seniūnija: Mažeikių apylinkės seniūnija
Gyventojai: 78 (2001 m.)
Senasis geležinkelio tiltas per Ventą Pumpurų k.
Ventos pradžios mokyklos pažymėjimas, 1944 m.

PUMPURAI, kaimas Mažeikių apylinkės seniūnijoje. Rytiniu pakraščiu teka Venta, vakariniame yra kelias į AB „Mažeikių nafta", už jo - Ruzgų kaimas. Šiaurinėje ir vakarinėje dalyje priena Kuodžių miškas, pietinėje - Pumpurų miškas. Kaime yra Ventos geležinkelio stotis.

Gyventojai

Gyventojų skaičius: 1902 m. - 206 gyv., 1923 m. - 54 ūkiai, 330 gyv., 1973 m. - 9 kiemai, 13 šeimų, 2001 m. - 78 gyv. (32 vyr., 46 mot.). 1764 m. gyveno 2 žydai[1].

Istorinės žinios

Ąžuolas su buv. prikaltos koplytėlės žyma kalvoje, vad. Pumpurų piliakalniu

Kondraičių arba Pumpurų kaimas 1569 metais paminėtas Tirkšlių dvaro ir miestelio inventoriuje, kur nurodyti kaimo valakai ir valstiečių pavardės [2]. Vėliau minimas 1738-06-17 Tirkšlių seniūnijos inventoriuje, kuriame nurodyta, kad kaime yra 4 dūmai (kiemai)[3]. Vėliau minimas 1770 m. [4].

XX a pr. Vilkų ūkyje buvo daraktorinė mokykla, kurioje mokėsi aplinkinių kaimų vaikai. Daraktoriumi buvo Juozapas Liauba, kuris Žemalėję baigęs triklasę mokyklą, nors skaityti lietuviškai buvo išmokęs anksčiau ir skaitydavo draudžiamąją lietuvišką spaudą[5]. Nepriklausomybės metais Pumpuruose (Ventoje) buvo mokykla (1942 m. visas mokyklos pastatas sudegė kartu su mokytojos daiktais, priežastis - netvarkinga krosnis [6] , pašto agentūra, 2 liet. krautuvės. Nuo 1925 m. Venta elektros energiją gaudavo iš Ruzgų malūno. I pasaulinio karo metu geležinkelio stotį aptarnavo 7 geležinkeliečiai. Venta ir Pumpurų k. priklausė Tirkšlių valsčiui. Po II pas. karo vietovės priskirtos Mažeikių rajono Juodeikių apylinkei.

Lit. šaltiniuose nurodoma, kad prie Kontrupio upelio ir Ventos santakos, kairiuosiuose jų krantuose, yra kalva, vadinama Pilale arba Pumpurų piliakalniu.

Kaimas iš pradžių priklausė Ventos tarybiniam ūkiui, po to „Už taiką" kolūkiui.

Pumpurų molynas - šiaurinis telkinio pakraštys siekia geležinkelio tiltą. Jį sudaro nemuno amžiaus limnoglacialinės ir glacialinės nuosėdos. Molis pilko atspalvio, kompaktiškas, riebus, plastiškas, apatinėje sluoksnio dalyje - juostuotas ir su klintinėmis konkrecijomis. Po moliu slūgso kompaktiškas moreninis priemolis su žvirgždo ir gargždo priemaiša

Etimologija

Žodžio pumpuras daugiskaitinė forma.

Mikrotoponiminiai vietovardžiai

Pumpurų kaimo vietovardžiai užrašyti 1973 m.

 • Kapeliai - senos kapines Pumpurų kaimo pietryčiuose ant kalno, Ventos ir Kundroto santakoje (žr. Pumpurų piliakalnis).
 • Karklas - sodyba kaimo šiaurės rytuose, lygioje vietoje prie Ventos. Čia buvo 2 pastatai.
 • Kazachstanas - pieva Pumpurų k. pietryciuose, lygioje pelketoje vietoje, prie Ventos upes.
 • Kundrotas - upelis, Ventos intakas. Pradžia Pumpurų k. pietuose.
 • Poškaitės ūkis - sodyba kaimo pakraštyje, netoli Pumpurų misko. Sudaro 4 pastatai. Pavadinimas kilęs nuo žmonių, gyvenusių toje sodyboje. Dabar gyvenami namai.
 • Pumpurinė - miškas Pumpurų k., 1,5 km į šiaurę nuo Bugenių pradinės mokyklos. Plotas 20 ha. Auga visokie medžiai, pakraščiais beržai, drebulės.
 • Rudnickio miškas - į pietus nuo Ventos stoties, prisijungęs prie Pumpurų miško. Pavadinimas kilęs nuo pono Rudnickio, kuris valdė tą mišką.
 • Zastenka - sodybos Pumpurų kaimo pietryčiuose, ant kalno prie geležinkelio, netoli Ventos. Sudaro 9 pastatai.
 • Žaluma - Pumpurų kaimo dalis, apie 2 km į šiaurę nuo Bugenių pradines mokyklos. Plotas apie 200 ha. Tai pamiške palei geležinkelį link Ventos geležinkelio stoties nusidriekusi gyvenamųjų namų eilė.

Kiti straipsniai

Literatūra

 • Trečiadienio valandos kelionės: leidinys apie mažus, nykstančius ir jau išnykusius Mažeikių rajono kaimus/ [sudarytoja Rūta Končiūtė]. - Vilnius, 2006. - 176 p. - P. 27 - 33. ISBN 9955-9934-0-5.
 • Vytautas Malūkas. Pumpurai - kaimas, turintis savo geležinkelio stotį // Santarvė. 2009. - Gruodžio 19. - Nr. 144. - P. 8, 13.

Šaltiniai

 1. Lietuvos istorijos archyvas: B. SA-3725, l. 30. 1765-01-14 žydų registras.
 2. Feodalinių žemės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas. Sud. V. Abramavičius. - Vilnius, 1963, p. 49.
 3. Lietuvos valst. istorijos archyvas: F. SA-3774, l. 816.
 4. G. Šileikis, A. Visockis. Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. - K., 1998. - P. 323.
 5. Iš A.Liaubos prisiminimų. Mažeikiai, 1989 m. rugpjūčio 7 d. MMRG muziejaus archyvas
 6. Mž. Bd. Sudegė mokykla // Žemaičių žemė. - 1942. - Vasar. 16. - Nr. 7. - P. 5.

 • Pumpurų k. planas 1869 m. // Lietuvos istorijos archyvas: F. 1295, ap. 1, b. 1451. - 1 lap.