Pranciškus Turauskas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

TURAUSKAS PRANCIŠKUS (g. 1876-10-18 (6) Endriejavo valsč. Veiviržėnų parap., Kiaulakių k. - m. 1919-05-24 Utenoje), kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas, publicistas, knygnešys.

Baigė Kauno kunigų sem-ją. 1899 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas vikaru į Raseinius. 1900 m. perkeltas į Veiviržėnus (Klaipėdos r.). Vikaraujant Veiviržėnuose žandarai 1903-06-03 jį sulaikė Šiaulių stotyje ir bagaže rado keletą Tėvynės sargo numerių, maldaknygių bei religinių rankraščių. Netrukus (1903 m.) perkeltas į Elerną (Latvija, Žiemgalos dekanatas), 1905 m. į Alūkstą (Latvija), 1906 m. – į Uteną, 1908 m. – į Kauną, 1912 m. – filialistu į Mažeikius, 1913–1919 m. – Utenos parapijos administratorius ir kapelionas. Dalyvavo organizacinio komiteto, kuris rūpinosi 1917 m. rugsėjo 18-23 d. Lietuvių Vilniaus konferencijos (joje buvo išrinkta Lietuvos taryba) suorganizavimu, veikloje.

1911 m. išleista kun. P. Turausko misterija „Betliejus". Bendradarbiavo leidiniuose: „Draugijoje", „Vadove", „Kryžiuje", „Viltyje", „Šaltinyje", „Nedėldienio skaityme", „Vilniaus žiniose", „Vilniaus balse", „Lietuvyje", „Lietuvių laikraštyje", „Tėvynės sarge". Pasirašinėjo slapyvardžiais: K. P. T., kun. R. M., Raseinių Magdė, Ona Radžiūnienė, O. R-nė, O.R., kun. Pr. T-skis, Argus.

Kaip aktyvus visuomenės veikėjas P. Turauskas buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narių, kurie rūpinosi 1917 m. rugsėjo 18-23 d.d. Lietuvių Vilniaus konferencijos suorganizavimu, kurioje buvo išrinkta Lietuvos taryba.

Šaltiniai

  • Žemaičių žemė. - 2004. - Nr. 2(42).
  • Jonušytė R. Lietuviško žodžio puoselėtojas // Žemaičių žemė. – 2004, Nr. 1.
  • Lietuvių enciklopedija. - T. 32.
  • Lietuvių dvasininkai kūrėjai. – Vilnius, 2000.
  • Jonas Brigys. Raseinių dekanato istorija. - Raseiniai, 2016. - P. 242-243.
  • LVIA, f. 696, ap. 2, b. 543.
  • B. Kaluškevičius, K. Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. - Vilnius, 2004. - P. 489.