Pikelių klubas-skaitykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

PIKELIŲ KLUBAS-SKAITYKLA, sovietiniais laikais 1946-1957 m. veikusi kultūros-švietimo įstaiga Pikelių k.

Z. Čekauskaitė ir D. Nicienė savo parengtoje Pikelių bibliotekos istorijoje nurodė, kad 1949 m., susikūrus kolūkiui Pikeliuose, įsteigtas ir klubas-skaitykla. Autorės rėmėsi gyventojų atsiminimais, bet nenurodė jokio publikuoto šaltinio. Minėtoje bibliotekos istorijoje buvusio Pikelių miestelio gyventojo Antano Keturvyčio atsiminimuose klubo - skaityklos įkūrimo data nurodyta 1946 m.

Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metodikos skyriuje esančioje Faktų kartotekoje yra kai kurių Mažeikių apskrities Kultūros-Švietimo Darbo skyriaus vedėjo įsakymų kopijos. Iš jų matyti, kad Pikelių klubas-skaitykla veikė iki 1957 m. rugpjūčio 1 d. Klubas-skaitykla panaikinta remiantis LKP Mažeikių rajono komitetas ir rajono DŽDT Vykdomojo komiteto 1957 m. kovo 25 d. raštu Nr. 12-k-645, kadangi Lietuvos Komunistų partijos Centro komitetas ir LTSR Ministrų Taryba 1957 m. kovo 5 d. priėmė nutarimą „Dėl priemonių kaimo klubinėms įstaigoms sustambinti ir jų materialinei bazei sustiprinti“, kuris numatė klubus-skaityklas perorganizuoti į kultūros namus ir vietoje skaityklų įkurti kaimo bibliotekas.

Pikelių gyventojo Alekso Intos atsiminimuose užrašyta, kad klubas-skaitykla veikė Pikelių mokyklos patalpose, o Antano Keturvyčio atsiminimuose – dviejuose mažuose mokyklos internato kambarėliuose.

Pikelių klubo-skaityklos darbuotojai keitėsi gana dažnai. Su Pikelių klubu-skaitykla susijusiame pirmajame 1948 m. kovo 9 d. vedėjo įsakyme nurodyta nuo 1948 m. kovo 15 d. atleisti iš Židikų valsčiaus Pikelių klubo-skaityklos vedėjos pareigų Rutnelytę Joaną, Jono, gimusią 1919 m. Todėl galima spėti, kad J. Rutnelytė galėjo būti pirmoji šio klubo - skaityklos darbuotoja, pradėjusi čia dirbti 1947 m. Ją atleidus, priimtas Klemas Petkevičius. Deja, jis taip pat dirbo neilgai. Atsiradus Pikelių bibliotekos vedėjo etatui, klubas-skaitykla dar išliko iki 1957 m. rugpjūčio 1 d.

Nuo 1952 m. vasario 1 d. Pikelių klubas-skaitykla perkeliams į Mažųjų Juodeikėlių kaimą, tačiau ir toliau vadinamas taip pat. Paskutinė klubo-skaityklos vedėja buvo Aleksandra Jonickytė, kuri iš pareigų atleista 1957 m. rugpjūčio 1 d.

Vedėjai

 • Joana Rutnelytė, 1947 - 1948-03-15
 • Klemas Petkevičius, 1948-03-15 - 1949-04-10
 • Fricas Labrencas, 1949-04-10 - 1950-08-01.
 • Povilas Šeputis, 1950-08-01 - 1951-03-15
 • Edvardas Kneita, 1951-03-15 - 1951-12-10, 1952-02-15 - 1953-10-15
 • Aleksas Paulauskas, 1951 - 1952-02-15
 • Edvardas Jokšas, 1953-10-15 - 1954-07-15
 • Antanas Keturvytis, 1954-07-30 - 1955-02-01
 • Kazys Rimkus, 1955-02-01 - 1956-03-20
 • Emilija Grabažytė, 1956-03-21 - 1956-09-30
 • Eugenija Tėvelavičiūtė, 1956 - 1957-01-01
 • Aleksandra Jonickytė, 1957-01-15 - 1957-08-01

Šaltiniai

 • Čekauskaitė Z., Nicienė D. Pikelių bibliotekos istorija (1949-1986). – Mažeikiai, 1986.
 • Atkočaitienė I., Želvienė B. Pikelių bibliotekos istorija. 1947-2007 m. – Mažeikiai, 2008. – P. 4-7.