Paulius Jurkus

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

JURKUS PAULIUS (POVILAS), pseud. A. Džiugėnas, (g. 1916-07-29 Žemaičių Kalvarijoje - m. 2004-04-09 Niujorke), rašytojas, beletristas, redaktorius, meno kritikas, dailininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

1928-1932 m. mokėsi Sedos progimnazijoje. Čia susiformavo ir išsiskleidė jo gabumai – linko į literatūrą ir piešimą. 1936 m. baigęs Telšių gimnaziją įstojo į VD Universitetą, Teologijos-Filosofijos fakultetą, vėliau tęsė mokslus Vilniaus universitete, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą; 1943 m. gavo lituanisto diplomą. Po studijų baigimo pradėjo darbą Kaune, mokytojavo VI gimnazijoje, tačiau prasidėję neramumai privertė sugrįžti į tėviškę. 1944 metais oficialiai buvo paskirtas žurnalo Žemaičių žemė korespondentu. 1944 m. emigravo į Vakarus, 1950 m. išvyko į JAV, 1951-1955 ir 1958-1960 m. redagavo „Ateities" žurnalą, 1951-1993 m. dirbo „Darbininko" redaktoriumi.

P. Jurkus gerai piešė, sportavo, vaidino, spektakliams piešė dekoracijas, dalyvavo skautų veikloje, rašė eilėraščius, parašė ant Sedoje esančio Vytauto Didžiojo paminklo tekstą „Visi lietuviai, dirbkime išvien!".

P. Jurkus pradėjo rašyti eilėraščius, dar būdamas gimnazijoje, spausdino įvairiuose laikraščiuose, žurnaluose; mašinėle atspausdino ir išleido knygelę Vokietijoje. Nuo 1937 m. spausdino savo kūrybą, rašė straipsnius meno, literatūros temomis. Debiutavo neoromantinės nuotaikos eilėraščiais ir ilgesingos lyrikos persmelktomis novelėmis Ateityje, Studentų dienose, Naujojoje Romuvoje, Naujojoje Lietuvoje. Kartu su kitais rašytojais priklausė Žemaičių rašytojų sambūriui, dalyvavo literatūros vakaruose, skaitė savo kūrybą. Periodinėje spaudoje jis skelbė dailės ir literatūros kritikos straipsnius, recenzijas, spausdino savo kūrybą. Jo rašymo stilius lengvas, pasižymintis lakia vaizduote, lyriška nuotaika.

P. Jurkus aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, JAV Lietuvių Bendruomenės, ateitininkų veikloje. Skaitė paskaitas stovyklose. Priklausė Lietuvių rašytojų draugijai Amerikoje, aktyviai dirbo jos valdyboje (1958-1962). 1988 m. išrinktas LRD pirmininku. Daug darbo ir jėgų atidavė rengiant PLB III seimą Niujorke. JAV LB už nuopelnus jį apdovanojo Garbės raštu. Lietuvos šaulių Sąjunga tremtyje vertino jo darbą ir 1981 vasario 16 d. įteikė apdovanojimo pažymėjimą ir Šaulių žvaigždės ordiną. P. Jurkus rūpinosi Niujorko kultūrinių gyvenimu. Kultūros Židinyje organizavo įvairius literatūros vakarus, scenos renginius ir parodas.

Bibliografija

  • Pavasaris ant Varduvos, 1954 m. Novelių ir legendų rinkinys.
  • Smigaičių akvarelė, 1957 m. Romanas.
  • Ant Vilnelės tilto, 1968 m.
  • Juodvarniai, 1975 m. Tautosakinė poema.
  • Kai Vilniaus liepos žydi, 1985 m.
  • Žibunto sakmės apie Vilnių, 1985 m.
  • Klevai prie vartų, 1993 m. Eilėraščių rinkinys.

Šaltiniai

  • Šverebas P. Jis išsiskyrė iš kitų // Šiaulių kraštas.
  • JAV lietuviai. T. 1. V., 1998. – P. 420.

Nuorodos