Pažangos kolūkis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

„PAŽANGOS" KOLŪKIS, kolūkis „Pažanga", buvęs kolūkis dabartinėje Reivyčių seniūnijoje.

1949-04-15 buvo įsteigti du kolektyviniai ūkiai „Komunaras” ir „Tarybinis sakalas”. Steigiamajame susrinkime dalyvavo apie 30 žmonių. Pirmieji pareiškimus dėl priėmimo į kolūkį parašė A. Jokubauskas, P.Milieša, Ž. Vorba, A. Dargis. Į pirmąjį ūkio valdybą buvo išrinkti: E. Steponavičienė, A. Liutkus, A.Dargis, A. Kiubis, K. Kontenis. Būti kolūkiečiais atsisakė mažažemiai A. Vilkas ir F. Reivytis, kuriems už tai buvo taikomos poveikio priemonės: padidinti mokesčiai, atmintas turtas. Abu kolūkiai 1950 m. buvo sujungti į vieną, pavadintą „Pažangos” kolūkiu. Kolūkis apėmė Buknaičių ir Knabikų kaimus. Jų vadovais yra dirbę Juozas Jablonskis, J. Rakauskas, Emilija Gerybaitė, Domas Šimkus, I. Žiurkovas, V. Puzinas, Klemensas Pūras ir B. Kanopa.

Kolūkiečiai Vaclovas Giniotis ir Akimas Čereškinas už aukštus žemdirbytės pasiekimus buvo apdovanoti Lenino ordinu, Liaudies ūkio pasiekimų parodos Maskvoje bronzos medalius pelnė V. Giniotis ir K. Valantis, Lietuvos valstybinę premiją už aukštus pasiekimus gyvulininkystėje gavo Emilija Žernienė.

1991-11-01 LR vyriausybės nutarimu kolūkis perorganizuotas į žemės ūkio įmonę, nuo 1992-05-01 darbuotojų santykiai tęsėsi. 1992 m. žemės ūkio įmonė privatizuota ir susikūrė 7 bendrovės (Buknaičių žemės ūkio bendrovė, Knabikų kaimo bendrovė). 1992 m. gegužės mėn. pradėjusi savo veiklą „Beržo" bendrovė rugpjūčio mėn. įregistruota kaip UAB „Rimtis" (vad. Rimantas Pušinskis), gaminanti karstus.

Kolūkio vyriausieji specialistai: pirmininko pavaduotojas politiniam-masinam darbui - A. Butvilas, pirmininko pavaduotojas gamybai - A. Šiuryla, agronomas - Rapolas Dapkus, ekonomistas K. Bartusevičius, buhalterė Nijolė Jonauskytė.

Šaltiniai

  • Valerija Beniušienė. „Pažangos" kolūkis spaudoje 1983-1993 metais // Kraštotyrinis darbas Buknaičių bibliotekoje. - Buknaičiai, 2005.
  • A. Poškus. Prie Vadaksties krantų // Pergalės vėliava. - 1988. - Liep. 23. - Nr. 88.