Mažeikių rajono garbės pilietis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

MAŽEIKIŲ GARBĖS PILIETIS, aukščiausias Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimas.

Mažeikių garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai patvirtinti 2012 m. spalio 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-318. Šis vardas gali būti suteikiamas tiek Lietuvos Respublikos, tiek bet kurios užsienio valstybės piliečiui. Mažeikių garbės piliečio vardas suteikiamas už nuopelnus ir išskirtinį indėlį į Mažeikių rajono kultūrą, švietimą, sportą, mokslą, ekonomiką, socialinę raidą, visuomenės gyvenimą, krašto apsaugą ar kitas sritis. Išimtiniais atvejais Mažeikių garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas kitų valstybių piliečiams, kilusiems ne iš Mažeikių rajono. Mažeikių garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui ir tik vieną kartą.

Kandidatus į Mažeikių garbės piliečio vardą gali siūlyti: Savivaldybės administracija, jos tarybos komitetai, tarybos nariai, įstaigos, Lietuvos Respublikoje įregistruotos asociacijos, politinės partijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, kitos įstaigos, o taip pat ir savivaldybės gyventojai (ne mažiau kaip 100 asmenų). Paraiškas-pasiūlymus nurodyti subjektai turi pateikti raštu Mažeikių rajono savivaldybės mero sudarytai Mažeikių garbės piliečio vardui suteikti kandidatų atrankos ir vertinimo komisijai, kurią sudaro 7 asmenys.

Mažeikių garbės piliečio vardą suteikia Savivaldybės taryba. Vardas suteikiamas, jeigu tam pritaria du trečdaliai visų posėdyje dalyvaujančių Savivaldybės tarybos narių. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą asmeniui suteikti Mažeikių garbės piliečio vardą, organizuojama vieša iškilminga šio vardo suteikimo ceremonija. Garbės piliečiui Savivaldybės meras įteikia specialų Garbės piliečio ženklą (medalį), kuriame atvaizduotas spalvotas Savivaldybės herbas ir įrašas „Mažeikių rajono savivaldybė. Garbės pilietis“, taip pat įteikia Mažeikių garbės piliečio vardo suteikimo pažymėjimą. Apie suteiktą Mažeikių garbės piliečio vardą informuojama Mažeikių bendruomenė.

Mažeikių garbės piliečiai