M.K. Čiurlionio dailės būrelis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Mažeikių gimnazijos M.K.Čiurlionio dailės būrelis. I eilėje: E. Liutkutė, A. Gailius. II eilėje: A. Vilimas, Bigailaitė, būrelio pirmininkas J. Švažas, būrelio vadovas Č. Kontrimas, B. Valantinaitė. III eilėje: R. Jonušas, V. Skabeikis, A. Jonušaitė, B. Klova, M. Ostrauskas, Alf. Končius, Br. Vilimas, E. Arlauskas, A. Kišonas ir V. Klova

MAŽEIKIŲ GIMNAZIJOS M.K. ČIURLIONIO DAILĖS BŪRELIS.

1942 m. būrelį įsteigė ir jam vadovavo Česlovas Kontrimas, kuris tuo metu dirbo Mažeikių gimnazijoje. Gabūs dailei mokiniai rinkdavosi kas savaitė, vėliau pradėta rengti parodėles. Iš pradžių būrelyje buvo 30 narių. Kartais nariai rinkdavosi vadovo bute Laižuvos gatvėje dviejų aukštų buv. Kutkienės namuose. Būrelį lankė dailininkai Jonas Švažas, Kazys Švažas, Mečislovas Ostrauskas, Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė, Vincentas Gečas, Aloyzas Vilimas, Adolfas Kišonas, Pranas Gailius, kraštotyrininkas Bronius Vilimas, architektas Algimantas Sprindys, redagavęs būrelio leidžiamą laikraštėlį „Menas žengia", taip pat Danutė Butkevičiūtė, Adelė Cukuraitė, Ona Dimaitė, Gražina Endriuškaitė, Česlovas Jarutis, Ieva Jautakytė, Ada Jonuškaitė, Romanas Jonušas, Eufrozina Liutkutė, Kryžius, Vincas Skabeikis, Valė Šležaitė, Vitalis Švažas, Velička, Žilytė, Mažeika ir kt.

1942-05-01 kultūros salėje Stoties gatvėje mokiniai ir mokytojas suorganizavo savo kūrybos parodą. Po metų Č. Kontrimas būrelio vadovavimą perdavė būsimam tapytojui Jonui Švažui, pavduotojas buvo Romanas Jonušas, sekretorė A. Jonušaitė, būrelio bendradarbė ir pagalbininkė buvo mokytoja Janina Kontrimienė. 1942-1947 m. būrelio nariai rašė metraštį.

Šaltiniai

  • Rasa Čergelienė. Pirmoji meno paroda Mažeikiuose, paženklinta Čiurlionio vardu // Santarvė. - 1995. - Spalio 14. - Nr. 162, 163. - P. 3.
  • Poškus A.Padagogai Česlovas Kontrims, Vytautas Krulickas, Julija Janišauskaitė (Kraštotyrinis darbas). - Mažeikiai, 1986.