Juozas Grabys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška

GRABYS JUOZAS (g. 1923-01-13 Dapšių k.), kunigas.

1942 m. baigė Mažeikių gimnaziją ir stojo į Telšių kunigų seminariją. 1944-1945 m. tęsė teologijos studijas Eichštato kunigų seminarijoje. 1945-1951 m. studijavo Romoje Grigalijaus universitete. Kunigu įšventintas 1949-03-12. 1954 m. jam suteiktas teologijos mokslų daktaro laipsnis. 1954 m. emigravo į JAV. Dirbo Albany vyskupijoje, paskirtas klebonu. Nuo 1961 m. profesoriavo Šv. Rožės kolegijoje. Vadovavo Romos studentų ateitininkų draugovei, buvo kelių mokslininkų organizacijų narys. 1962-06-16 Hamiltone (Kanada) dalyvavo Mažeikių gimanzijos mokytojų ir mokinių suvažiavime.

Šaltiniai

  • Bronius Kviklys. Lietuvos bažnyčios. – Čikaga, 1980. - T. 1. - P. 387.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1969. - T. 36. - P. 228.
  • Draugas. – 1962. – Liep. 5. – Nr. 156.