Jonas Ilskis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Kunigo Jono Ilskio kapas Viekšnių bažnyčios šventoriuje

ILSKIS JONAS (g. 1907-04-18 Medsėdžių k., Ylakių apyl. - m. 1985-10-06; palaidotas Viekšnių bažnyčios šventoriuje), buvęs Palangos ir Viekšnių dekanas, kunigas, literatas.

Kunigu įšventintas 1934-05-26. 1934 m. buvo Tauragės vikaras, 1935-1938 m. - Palangos vikaras ir gimanzijos kapelionas, 1939 m. - Skuodo vikaras ir Skuodo gimnazijos kapelionas, 1940 m. – Švėkšnos gimnazijos kapelionas, vėliau – Švėkšnos vikaras, 1941-1948 m. - Palangos klebonas.

1948-05-11 Telšių vyskupijos valdytojas J. Ilskį paskyrė Viekšnių klebonu ir dekanu, bet 1949 m. Viekšniuose buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Į Lietuvą sugrįžo tik 1956 m. Po to 1956-05-30 buvo paskirtas Akmenės altarista, 1962-10-19 – Ylakių altarista. Nuo 1965-11-04 buvo Viekšnių altarista.

Būdamas tremtyje neatsižadėjo savo pašaukimo ir telkė apie save katalikus, padėjo jiems įveikti Sibiro kančias. Parašė prisiminimų knygą „Mano gyvenimo takelis", kurią sudarė ir kurios išleidimą finansavo J. E. Telšių vyskupas Antanas Vaičius (knygą 1998 m. išleido „Žemaičių žemės“ žurnalo redakcija, redaktorė Danutė Mukienė).

Nuorodos