Ildefonsas Bičkus

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Ildefonsas Bičkus

BIČKUS ILDEFONSAS (g. 1917-01-21 Kervių k., Ylakių vlsč., Mažeikių apskr. - m. 2014; palaidotas Ylakių kapinėse), Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, Lietuvos šaulių sąjungos Garbės šaulys (1997 m.), 1939 m. spalio mėn. žygio į Vilnių, 1941 m. birželio 22–28-osios ir 1953 m. Norilsko sukilimų dalyvis, pokario partizanas, politinis kalinys.

Gimė ūkininko šeimoje, kurioje augo penki broliai ir sesuo. 1938 metų rudenį išėjęs savanoriu į Lietuvos kariuomenę, kitais metais pateko į Tauragėje organizuojamą Vilniaus rinktinę, kuri spalio 28 d. įžengė į Vilnių. Čia baigė puskarininkių kursus ir mokydavo naujokus. 1940 m. paleistas į atsargą. Prasidėjus Vokietijos karui su Rusija, I. Bičkus 1941 m. birželio 23-iąją įstojo į sukilėlių būrį, kuris susiorganizavo daugiausia iš buvusių šaulių, traukiantis raudonajai armijai. 1946 m. Ildefonsas su broliais Edvardu ir Vytautu išėjo į mišką (dar vienas brolis - Boleslovas - jau 1941 m. buvo sovietų areštuotas ir jų pradangintas). Gavęs „Lėktuvo" slapyvardį, tapo Žemaičių apygardos Alkos rinktinės partizanu. Būrys lankėsi Domės miškuose Latvijoje. 1947 m. gegužę septynių vyrų būrys pateko ėį čekistų pasalą. Žuvo brolis Edvardas, io Ildefonsui, kad ir sužeistam, pavyko pasislėpti. 1951 m. buvo suimtas ir išvežtas į Telšių, po to į Klaipėdos kalėjimą. Karinis tribunolas nuteisė 25-erius metus lagerio ir penkerius tremties. Iš Klaipėdos išvežtas į Lukiškes, po to į Krasnojarsko kraštą, iš ten – į Norilską. 1953 m. gegužės mėn. dalyvavo Norilsko kalinių sukilime. Po penkerių metų ištremtas į Irkutską, 1958 m. grįžo į Lietuvą, į Skuodą. Netrukus išvyko dirbti į Panevėžio elektros statybos montavimo valdybą. 1963 m. persikėlė į Mažeikius, vedė Jadvygą Milvydaitę, užaugino dukterį Iloną, susilaukė dviejų vaikaičių. 1965-1998 m. dirbo Mažeikių internetinėje mokykloje (dabar „Jievaro" pagrindinė mokykla) elektriku.

Atgimimo metais aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 1991 m. atkūrė Šaulių organizaciją Mažeikiuose. Dalyvavo atkuriant Politinių kalinių sąjungą. Priklausė Laisvės Kovų sąjūdžio, Birželio sukilėlių, Norilsko „Vyčių", Politinių kalinių, Šaulių sąjungoms, Tremtinių bendrijai, Tėvynė Sąjungos-Lietuvos krikščuionių demokratų partijai.

Nuopelnai

Suteiktas kario savanorio vardas. 2000 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 2003 m. - Vyčio kryžiaus ordino medaliu. 2007 m. Lietuvos šaulių sąjunga apdovanojo II-laipsnio šaulių sąjungos pažymėjimo ženklu „Už nuopelnus šaulių sąjungai". Apdovanotas Partizanų žvaigžde, Garbės šaulio ženklu.

Nuorodos