Caritas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

CARITAS, Mažeikių parapijos katalikiškas moterų sambūris. 1989 m. gegužės mėn. susikūrė iniciatyvinė grupė, kuriai vadovavo mokytoja Regina Pocienė. Tų pačių metų birželio 10 dieną buvo sukviestas steigiamasis Mažeikių parapijos katalikiško moterų sambūrio Caritas susirinkimas, kuriame dalyvavo ir narėmis tapo 36 moterys. Susirinkimo metu išrinkta valdyba, įsteigti du sektoriai: šeimos ir vargo lengvinimo. 1993 m. lapkričio mėn. išrinkta nauja Caritas valdyba, pirmininke tapo Bronislava Viesulienė. Po II Caritas suvažaivimo sukatyvino darbą šeimos tarnyba. Kartu su Mažeikių rajono savivaldybės Civilinės metrikacihjos skyriumi organizuoti jaunavedžių rektoriumia. Ligonių tarnyba užsiėmė ligonių lankymu namuose, rūpinosi, kad per šv. Kalėdas ir šv. Velykas ligoniai būtų aprūpinami šv. Sakramentais. Esant reikalui, ligonius slaugė namuoser. 1996 m. Mažeikių ligoninėje atidaryta ir pašventinta koplyčia.

Caritas šiuo metu veikia keturiose parapijose: Mažeikių Švenčiausiosios Jėzaus Širdies, Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio, Viekšnių šv. Jono Krikšytojo, Pikelių Švč. Trejybės.

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos Caritas

Vadovė B. Viesulienė. Užsiima labdaros ir paramos veikla, lanko ligonius, bendardarbiauja su Socialinių paslaugų tarnyba. Teikia vaikams ir tėvams rūbų, avalynės, maisto ir kitokią labdarą. Vykdo projektus „Užuovėja", „Smurto aukoms - teisėta, operatyvi pagalba", „Komplerksinės paslaugos vaikui ir motinai (tėvui) esant krizinėje situacijoje". Bendarabiauja su Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namais. Padeda organizuoti įvairias religines šventes, padeda vaikus paruošti Pirmajai Komunijai, prisideda organizuojant vaikų krikštynas. Kartu su Socialinių paslaugų tarnyba įgyvendina Vaikų dienos centro projektą. Taip pat bendradarbiauja su asociacija „Bendraukime", bažnyčios jaunimo choru, Šv. Marijos legionu. Labdaros būstinė įsikūrusi Laisvės g. 39. Aktyvios caritietės: Zofija Kulvinskienė, Zuzana Zubavičienė, Kazimiera Grikštienė, Paulina Miliauskienė, Aleksandra Stankevičienė, Regina Petrauskienė, Danutė Želvienė, Janina Klemenienė.

2015 m. gegužės mėn. išrinkta nauja Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Caritas" reikalų vedėja Aleksandra Kunickienė.

Mažeikių šv. Prancišakus Asyžiečio parapijos Caritas

Vadovė Janina Poškienė. Rūpinasi socialiai pažeidžiamais žmonėmis, šelpia juos rūbais, apavu bei pamaitina benamius.

Pikelių Švč. Trejybės parapijos caritas

Įkurta 1994-09-25. Vadovė Vilija Priedininkienė. Ypatingą dėmesį skiria vienišiems seneliams, juos aplanko, paremia materialiai ir dvasiškai, giesmėmis ir maldomis palydi anapilin, prižiūri apie 30 kapų. Aktyvios caritietės: Aleksandra Božonienė, Stefanija Kudrešovienė, Virginija Švažienė, Veronika Vindašienė, Elena Kupšienė, Dalia Skerienė, Emilija Kesminienė ir kt.

Viekšnių šv. Jono Krištytojo parapijos Caritas

Vadovė Nijolė Januškevičienė. Rūpinasi vienišais seneliais, negalią turinčiais parapijiečiais. Keletą kartų per metus labdarą nuveža į Žibikų, Kairiškių, Užventės, Stočkų, Svirkančių, Tučių, Dargužiškių ir kt. kaimus. Aktyvios caritietės: Birutė Meiniuvienė, Birutė Montvydienė, Albina Paulauskienė, Janina Vėlavičienė ir kt.

Šaltiniai

Duoti - reiškia gauti // Būdas žemaičių. - 2013. - liep. 12. - Nr. 52. - P. 7.