Bugenių kaimo bendruomenė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Bugenių kaimo bendruomenė
Bugenių bendruomenės pastatas
Bugenių bendruomenės pastatas
Informacija
Adresas: Mažeikių apylinkės seniūnija, Bugenių k
Statusas: Asociacija
Įregistravimo data: 2003 m. gruodžio 31 d.
Kodas: 167402174
El. paštas: [email protected]
Ofic. tinklalapis: [1]
Pirmininkas (-ė): Dovydas Baublys
Taryba: Biruta Rudienė, Diana Brilijonkienė, Irena Cilinginienė, Joana Liaučiuvienė, Petras Jucius, Regina Brazdauskienė, Regina Skutulienė, Regina Šatkuvienė, Stasys Dakanis, Stasys Skurvidas, Tadas Brazdaukas, Vaidotas Jermolavičius, Virginija Vasiliauskienė
Bugenių bendruomenės namai prieš remontą
Klaida kuriant sumažintą paveikslėlį: Failas dingęs
Suremontuotos bendruomenės patalpos
Bugenių kaimo bendruomenės pavėsinė
Bendruomenės atstovai kaimo bendruomenių ir žembdirbių šventėje susipažino su LR žemės ūkio ministre Kazimiera Danute Prunskiene
Klaida kuriant sumažintą paveikslėlį: Failas dingęs
Lietuvos kaimo bendruomenių ir žemdirbių sąskrydyje Tytuvėnuose. Estafetės „Troškulys” pirmosios vietos nugalėtojai.
Bugenių kaimo bendruomenės gyventojai Ventspilyje.
Bendruomenės gyventojų piketas prieš danų kiaulių komplekso plėtrą Bugeniuose
Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje su ŠVVVG ir kitomis Mažeikių rajono bendruomenėmis (trečia iš dešinės Bugenių kaimo bendruomenės pirmininkė R. Brazdauskienė)
Bendruomenės atstovai vakaronėje Krakiuose

BUGENIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ, yra savanoriška organizacija, veikianti Mažeikių rajono Bugenių kaimo teritorijoje, sudaryta bendriems narių poreikiams bei tikslams įgyvendinti ir ginti visose naudingose veiklos srityse.

Bendruomenės pirmininkas - Dovydas Baublys (nuo 2012 m. sausio mėn.), iki jo - Regina Brazdauskienė, pavaduotoja - Regina Šatkuvienė, atsakinga už buhalterinę apskaitą ir finansinę kontrolę - Genovaitė Jankauskienė, projektų rengėjas - Tadas Brazdauskas.

Bendruomenės nariai leidžia laikraštį „Šerkšnės vingis" (ats. redaktorė I. Cilinginienė). Iki 2009 m. išleisti aštuoni numeriai.

Kaimo bendruomenės tikslai, uždaviniai ir vertybės

Bendruomenės tikslai ir uždaviniai:

 • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas, kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinka;
 • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatinti savivaldos plėtrą;
 • skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
 • teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo. Sukurti Bugenių vystymosi viziją, teikti pasiūlymus kuriant bei įgyvendinant rajono strateginius planus;
 • skatinti bendradarbiavimą su analogiškomis organizacijomis bei įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • kurti ir stiprinti Bendruomenes narių tarpusavio ryšius, propaguoti geros kaimynystės idėjas;
 • atstovauti Bugenių kaimo bendruomenę Mažeikių apylinkės seniūnijos taryboje;
 • ugdyti bendruomenes lyderius, siūlyti juos rinkti i atstovaujamąsias institucijas, aktyviai dalyvauti rinkimų kampanijose;
 • įgyvendindama paminėtus tikslus ir uždavinius, Bendruomenė burs Bugenių kaimo ir aplinkinius gyventojus bendrai veiklai, organizuos įvairius renginius, diskusijas, kurs grupes projektų rengimui bei įgyvendinimui. Bendruomene bendraus su kultūros - švietimo įstaigomis, vietos specialistais bei šviesuoliais. Bendruomenė rūpinsis Bugenių ir jo apylinkių kultūrinio, gamtinio paveldo išsaugojimu.

Vertybės: bendravimas ir bendradarbiavimas, tikslo siekimas, tolerancija, bendruomeniškumas, atvirumas, tautiškumas, pilietiškumas, demokratiškumas, noras tobulėti, nesavanaudiškumas, aktyvumas, sąžiningumas, toliaregiškumas.

Įgyvendintos projektų programos

 • 2007 m. rugpjūčio mėn. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo projektas sporto ir fiziškai aktyvios veiklos organizavimas „Mūsų tikslas - sveikata”. Gautas finansavimas - 2000,00 Lt. Suorganizuota sporto šventė ir paroda, nupirktas sportinis inventorius: kamuoliai, tinklinio komplektas ir kt. Projekto vadovės: Regina Brazdauskienė, Virginija Vasiliauskienė.
 • 2008 m. liepos mėn. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo projektas sporto ir fiziškai aktyvios veiklos organizavimas „Puoselėkime savo sveikatą”. Gautas finansavimas - 3000,00 Lt. Pastatyti futbolo vartai, suorganizuota šventė bei paskaita. Projekto vadovas - Tadas Brazdaukas.
 • 2008 m. lapkričio mėn. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės vykdymo projektas informacinės medžiagos apie alkoholio ir kitų priklausomybių bendruomenės gyventojams rengimas „Pažink ir ugdyk save”. Gautas finansavimas - 2000,00 Lt. Įsigyta garso aparatūra, išleisti lankstinukai apie alkoholio ir kitų priklausomybių žalą žmogui, suorganizuota paskaita. Projekto vadovas - Tadas Brazdauskas.
 • 2009 m. balandžio mėn. Paramos ir labdaros fondui „Pilietinės atsakomybės fondas” teikta projekto paraiška įvertinta sėkmingai, Bugenių kaimo bendruomenė gavo 2420,00 Lt paramą organizuoti bendruomenės žmonių išvyką po Žemaitiją. Išvykoje dalyvavo 90 bendruomenės gyventojų. Projekto vadovas - Tadas Brazdauskas.
 • 2009 m. liepos 17 d. pirmininkės Reginos Brazdauskienės įgaliotas bendruomenės projektų rengėjas Tadas Brazdauskas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje pasirašė paramos sutartį dėl paramos skyrimo Bugenių kaimo bendruomenės namų dalinei rekonstrukcijai vykdyti. Skirta parama 25.000,00 Lt. Suremontuotos bendruomenės namų pastato patalpos, esančias med. punkto ir bibliotekos teritorijoje. Atlikti darbai: išgriauta mūrinė pertvara ir padidinti salė, pastatyta atraminė - metalinė sąrama vietoj išgriautos mūrinės pertvaros, naujai sutvarkyta vandens tiekimo ir nuotekų kanalizacijos linija, išbetonuotos grindys, atliktas dalinis grindų plytelių išklijavimas, sudėti nauji plastikiniai langai, lauko ir vidaus durys, naujai instaliuota elektra, atliktas dalinis sienų apšiltinimas ir apdaila, pamūrytas židinys. Projekto vadovas - Tadas Brazdauskas.
 • 2009 m. lapkričio mėn. įgyvendinome projekto programą sveikatos ugdymo veiklos organizavimas „Gyvenk sveikai ir mokėk padėti”. Pagrindinis programos tikslas: išmokyti kaimo bendruomenės gyventojus tikslingais veiksmais ir būdais suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam, tinkamai įvertinti situaciją, nekentėjusiojo būklę, sustabdyti žalojančio faktoriaus poveikį. Projekto programa finansuojama Mažeikių rajono savivaldybės. Gautas finansavimas 300,00 Lt. Projekto vadovas - Tadas Brazdauskas.
 • 2010 m. gegužės mėn. planuojama įgyvendinti tęstinę projekto programą „Mes galėsime padėti”, kurioje numatoma apmokyti kaimo bendruomenės narius teikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiesiems bei įrengti informacinį sveikos gyvensenos propogavimo stendą kaimo benduomenės namuose. Projekto programa finansuojama Mažeikių rajono savivaldybės. Gautas finansavimas 700,00 Lt. Projekto vadovas - Tadas Brazdauskas.

Iš viso nuo bendruomenės įsteigimo įgyvendinta projektų programų už 35420,00 Lt.

Kronika

2007 metai.

 • 2007-01-14 įvyko visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Atvyko Mažeikių apylinkės seniūnas V. Kesminas bei jo pavaduotoja D. Grabažienė. Buvo sprendžiamas svarbus klausimas – buvusios Bugenių pradinės mokyklos patalpų išlikimas.
 • 2007-02-03 įvyko posėdis. Išrinkti gatvių seniūnai. Turėjome svečių, mus aplankė Mažeikių rajono Savivaldybės meras V. Džiugelis, gydytoja D. Jurgaitienė ir Ruzgų pagrindinės mokyklos direktorius J. Rozga, kurie pristatė savo programą rinkimams į rajono Savivaldybės tarybą.
 • 2007-04-09 vyko posėdis. Posėdžio metu išsirinkome Bugenių gyvenvietės gatvių pavadinimus. Nusprendėme organizuoti ekskursiją.
 • 2007-04-10 suorganizavome Velykinę popietę vaikams. Vaikai rideno margučius. Jaunimo saviveiklininkų grupė pristatė įdomią programėlę.
 • 2007-04-26 bendruomenės gyventojai vyko į ekskursija. Aplankėme Rygos zoologijos sodą, Jurmaloje esantį vandens parką „Livu”, bei pramogu centrą „Lida ”.
 • 2007-06-23 įvyko Joninių šventė. Vyko įvairios varžybos, sveikinome Jonus ir Janinas, deginome Joninių laužą.
 • 2007-07-01 vykome į Lietuvos kaimo bendruomenių ir žembdirbių sąskrydį prie Lūksto ežero (Varniai). Sportinių varžybų estafetėje „Troškulys” iškovojome antrąją vietą.
 • 2007-07-05 įvyko susirinkimas. Aptarti einamieji bendruomenės klausimai.
 • 2007-07-14 būrelio „Katyčių ABC” 10 metų jubiliejus. Būrelio narės pristatė meninę programėlę, priėmė naujas nares, pasveikino būrelio vadovę I. Cilinginienę.
 • 2007-08-08 įvyko Bugenių bendruomenės Tarybos susirinkimas. Paskirstėme iš Savivaldybės gautų lėšų panaudojimą einamosioms išlaidoms.
 • 2007-08-16 vykome į ekskursiją. Aplankėme Latvijos miestą Venspilį, plaukėme laivu, pliuškenomės Baltijos jūroje.
 • 2007-08-25 vyko posėdis. Nutarta įgyvendinti projektą „Mūsų tikslas - sveikata” iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos gautų lėšų.
 • 2007-08-26 įgyvendinome sporto ir fiziškai aktyvios veiklos projekto programą „Mūsų tikslas - sveikata”. Vyko sportinės varžybos, foto, dailės, rankdarbių paroda.
 • 2007-11-10 įvyko posėdis. Svarstyta prašyti Mažeikių rajono Savivaldybės mero lėšų bendruomenės namų renovacijai.
 • 2007-12-22 Kalėdų šventė mažiesiems kaimo bendruomenės gyventojams. Vaikučius aplankė kaledų senelis, padovanojo dovanėles. Vaikučiai šoko, dainavo.
 • 2007-12-29 vyko visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai, veikla 2007 metais. Atvyko seniūnas su pavaduotoja. Taip pat suorganizavome naujametinę vakaronę pagyvenusiems kaimo bendruomenės gyventojams. Linksmino šmaikštus kalėdų senelis ir snieguolė. Bendruomenės pirmininkė įteikė atsiminimo dovanėles šventės dalyviams ir bendruomenės Tarybos nariams už aktyvią veiklą kaimo bendruomenėje.

2008 metai.

 • 2008-02-23 įvyko bendruomenės gyventojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Nutarta vykti į ekskursiją.
 • 2008-03-13 įvyko gyventojų pasitarimas su UAB „Bugenių Agro” dėl jų planuojamos veiklos. Atvyko UAB „Bugenių Agro” direktorius Ervinas Nissenas, jo pavaduotojas Artūras Girdenis, rajono vicimeras Jonas Siminkevičius, juridiniaus skyriaus vedėjas Antanas Naujokas, Mažeikių apylinkės seniūnas Vidmantas Kesminas, jo pavaduotoja Dalia Grabažienė. Dalyvavo pusšimtis bendruomenės gyventojų.
 • 2008-04-19 vyko bendruomenės gyventojų pasitarimas dėl danų kiaulių komplekso plėtros, o po pasitarimo įvyko pagyvenusių žmonių vakaronė. Jaunimo saviveiklininkų grupė pristatė programą.
 • 2008-04-23 vykome į ekskursiją. Pasivaikščiojome ir susipažinome su Latvijos miestu Jurmala. Aplankėme vandens parką ir pramogų centrą „Lida”.
 • 2008-06-23 vyko trumpiausios nakties šventė – Joninės. Pasveikinome bendruomenės Jonus ir Janinas. Surengėme sportines varžybas, deginome laužą. Jaunimo saviveiklininkų grupė pristatė meninę programą.
 • 2008-06-28 vykome į Lietuvos kaimo bendruomenių ir žembdirbių sąskrydį Kelmės rajone Budraičių kaime.Susipažinome su LR žemės ūkio ministre K. Prunskiene. Dalyvavome įvairiose sportinėse varžybose, jaunimas estafetėje „Troškulys” iškovojo pirmąją vietą.
 • 2008-07-02 įvyko bendruomenės gyventojų pasitarimas dėl Užpelkių aukštapelkės (Plinkšių durpyno) sunaikinimo. Atvyko Mažeikių apylinkės seniūnas Vidmantas Kesminas. Bendruomenės žmonės vienbalsiai nepritarė dėl sunaikinimo.
 • 2008-07-04. vykome piketuoti į Vilnių prie Danijos ambasados Lietuvoje prieš danų kiaulių komplekso plėtrą, taip pat reikalavome ambasadoriaus Lauridso Mikaelseno viešo atsiprašymo už jo kišimąsi į vietos savivaldos reikalus bei bendruomenės įžeidimą.
 • 2008-07-15 bendruomenės atstovai surengė Mažeikuose parašų rinkimo akciją prieš danų kiaulių komplekso plėtrą. Surinkta apie 4200 parašų.
 • 2008-07-16 įvyko kaimo bendruomenės gyventojų susirinkimas. Aptarti einamieji bendruomenės klausimai, išrinkti du atstovai (V. Jermolavičius ir S. Skurvydas), kurie atstovaus teisme prieš UAB „Bugenių Agro”. Atvyko Mažeikių rajono Savivaldybės juridiniaus skyriaus vedėjas Antanas Naujokas. Dalyvavo apie 40 gyventojų.
 • 2008-07-25 susitikome su LR aplinkos ministru Artūru Paulausku. Bendruomenės gyventojai papasakojo apie savo problemą dėl danų kiaulių komplekso.
 • 2008-08-16 vykome piketuoti į Šiaulius prie Šiaulių apygardos administracinio teismo, kai vyko posėdis dėl danų kiaulių komplekso UAB „Bugenių Agro” plėtros. Bugenių kaimo bendruomenė į teismą įtraukta kaip tretysis suinterisuotas asmuo.
 • 2008-08-23 įgyvendinome projekto programą „Puoselėkime savo sveikatą” - sporto ir fiziškai aktyvios veiklos šventė. Vyko įvairios sportinės varžybos: futbolas, estafetės, bėgimo maratonas. Bendruomenės slaugytoja R. Šatkuvienė pravedė paskaitą „Branginkime didžiausią turtą – sveikatą”.
 • 2008-09-09 bendruomenės atstovai (V. Jermolavičius ir S. Skurvydas) dalyvavo Šiaulių apygardos teisme dėl danų kiaulių komplekso plėtros. Teismo nuosprendis paaiškėjo 2008.09.19, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nutartis nepanaikinta dėl nepritarimo 46 tūkst. kiaulių auginimui komplekse.
 • 2008-11-21 įgyvendinome projekto programą „Pažink ir ugdyk save” – informacinės medžiagos apie alkoholio ir kitų priklausomybių bendruomenės gyventojams rengimas. Bendruomenės slaugytoja paskaitė paskaitą. Dalinome lankstinukus.
 • 2008-11-29 bendruomenės atstovai vyko į Krakių bendruomenės centro suorganizuotą bendruomenių susipažinimo vakarą.
 • 2008-12-05 dalyvavome Mažeikių apylinkės seniūno V. Kesmino kviestoje vakaronėje. Apdovanoti aktyviausi bendruomenės gyventojai, tvarkingai tvarkantys savo sodybas žmonės. Bendruomenės pirmininkė padėkojo atstovams dėl danų kiaulių komplekso plėtros.
 • 2008-12-20 bendruomenėje įvyko kalėdinė šventė mažiesiems kaimo gyventojams. Saviveiklininkų grupė pristatė meninę programą. Vaikučius aplankė Kalėdų senelis ir padovanojo dovanų.

2009 metai.

 • 2009-01-17 įvyko bendruomenės narių visuotinis - ataskaitinis susirinkimas ir 5 - erių metų jubiliejus. Dalyvavo pusšimtis bendruomenės gyventojų, Mažeikių apylinkės seniūnijos seniūnas V. Kesminas, jo pavaduotoja D. Grabažienė, Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotojas kaimo reikalams J. Siminkevičius. Aptarta bendruomenės veikla 2008 metais, patvirtinti nauji bendruomenės tarybos nariai, nuspręsta rašyti projektą bendruomenės namų atnaujinimui.
 • 2009-02-24 susibūrėme prie Užgavėnių laužo. Bendruomenės gyventojai dainavo, šoko.
 • 2009-03-07 bendruomenės jaunimo atstovai dalyvavo Mažeikių apylinkės seniūnijos krepšinio varžybose.
 • 2009-03-12 pasirašytos laimėto projekto programos „Čia gera gyventi” finansavimo sutartys su Pilietinės atsakomybės fondu. Bugenių kaimo bendruomenei suteiktas 2420,00 Lt finansavimas bendruomenės žmonių išvykai po Žemaitiją, sporto ir fiziškai aktyvios veiklos šventei kaime organizuoti.
 • 2009-03-16 susitikome su LR seimo nariu Stanislovu Giedraičiu. Diskutavome dėl tolimesnių bendruomenės veiksmų prieš danų kiaulių komplekso plėtrą.
 • 2009-04-18 kaime įvyko gamtos švarinimo talka. Susirinko 25 bendruomenės nariai. Sutvarkėme aplinką prie bibliotekos, parduotuvės, surinkome šiukšles nuo kelkraščių.
 • 2009-04-23 Bugenių kaimo bendruomenė, vykdydama laimėtą PAF projektą, suorganizavo išvyką po Žemaitiją. Išvykoje dalyvavo 40 bendruomenės narių.
 • 2009-04-25 Bugenių kaimo bendruomenės nariai, vykdydami laimėtą PAF projektą, suorganizavo tęstinę pažintinę išvyką po Žemaitiją. Išvykoje dalyvavo 50 bendruomenės narių.
 • 2009-06-04 įvyko kaimo bendruomenės žmonių posėdis. Buvo svarstyta dėl seniūnaičių rinkimų tvarkos ir kandidatų kėlimo, patvirtinta bendruomenės pirmininkės pavaduotoja atsakinga už jaunimą Živilė Statkienė, nutarta organizuoti Joninių šventę kaime.
 • 2009-06-23 įvyko tradicinė, vietos gyventojų pamėgta Joninių šventė. Sveikinome varduvininkus, grojo muzikantai, sportavome, ieškojome paparčio žiedo, deginome Joninių laužą.
 • 2009-06-27 kaimo bendruomenės 11 atstovų vyko į Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos penktąjį sąskrydį Molėtuose. Susipažinome su LR žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiu, dalyvavome sporto varžybose, meniniuose konkursuose, bendravome su kitų kaimo bendruomenių atstovais.
 • 2009-06-30 LR žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius pasirašė įsakymą dėl remiamų kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių projektų. Tarp jų ir Bugenių kaimo bendruomenės teikta projekto paraiška „Dalinė bendruomenės namų rekonstrukcija“, kuri įvertinta 56 balais (iš 60 balų) ir bus gautas 25000 litų parama.
 • 2009-07-05 Lietuvos vardo tūkstantmečio proga susirinkome prie bendruomenės namų sugiedoti „Tautišką giesmę“, siuntėme linkėjimus Lietuvai bei išdidžiai ir garsiai skelbėme: Lietuvos vardui - tūkstantis metų!
 • 2009-07-17 kaimo bendruomenės pirmininkės įgaliotas bendruomenės atstovas Tadas Brazdauskas vyko į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyti paramos sutarties dėl projekto „Dalinė bendruomenės namų rekonstrukcija“ finansavimo.
 • 2009-07-23 įvyko pasitarimas dėl projekto „Dalinė bendruomenės namų rekonstrukcija“ darbų organizavimo. Dalyvavo statybos ir remonto darbus atliksiantis rangovas, vyr. finansininkė, tarybos nariai. Supažindinta su numatomais darbais, jų eiga ir kt.
 • 2009-07-29 kaimo bendruomenės dešimt atstovų Vilniuje prie LR Vyriausybės dalyvavo Žaliųjų judėjimo narių surengtoje protesto akcijoje prieš sanitarinių zonų mažinimą bei prašė saugoti Lietuvos piliečių, o ne užsienio verslininkų interesus steigiant kiaulides, atliekų perdirbimo bendroves ir kitas pramonės įmones.
 • 2009-08-13 bendruomenės atstovai V.Jermolavičius ir S.Skurvydas dalyvavo susitikime su LR Žemės ūkio ministru Kaziu Starkevičiu Mažeikiuose. Atstovai pateikė priekaištus dėl danų kiaulių kompleksų plėtros Lietuvoje.
 • 2009-09-02 bendruomenės 5 atstovai vyko padėti Radviliškio rajono Šiaulėnų bendruomenei piketuoti Šiauliuose prie Aplinkos apsaugos departamento prieš danų kiaulių komplekso didesnę plėtrą Šiaulėnų kaime.
 • 2009-09-14 bendruomenės atstovai prieš kiaulių komplekso plėtrą V. Jermolavičius ir S. Skurvidas dalyvavo teismo posėdyje, vykusiame Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme Vilniuje. Bugenių kaimo bendruomenė į teismą įtraukta kaip trečiasis suinteresuotas asmuo, atstovai pareiškė kaimo bendruomenės argumentus prieš kiaulių komplekso plėtrą.
 • 2009-10-10 Bugenių kaimo bendruomenės atstovai suorganizavo Mažeikiuose pilietinę protesto akciją dėl galimai grėsmingos danų kiaulių komplekso plėtros Lietuvoje. Buvo norima atkreipti visuomenės, politikų, atsakingų institucijų dėmesį į nekontroliuojamą danų kiaulių augintojų veiklą ir plėtrą Mažeikių rajone ir Lietuvoje. Į visišką Sveikatos, Aplinkos, Žemės Ūkio ministerijų nekompetenciją šiuo klausimu ir viešo intereso nepaisymą. Dalyvavo per du šimtus Mažeikių rajono gyventojų ir svečių iš kitų rajonų. Automobilių kolona pajudėjome link danų kiaulių komplekso, įsikūrusio Bugenių k. Su komplekso savininku tą dieną susitikti nepavyko.

Nuorodos