Algirdas Benediktas Daubaris

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Algirdas Benediktas Daubaris

DAUBARIS ALGIRDAS BENEDIKTAS (g. 1925-03-20 Bučiškės k., krikštytas 1925-03-29), bajoras, kolekcininkas.

1925-1928 m. gyveno Plikiškės dv., 1929-1931 m. - Ritinės dvare, 1931-1934 m. - vaistininko Adamkavičiaus ūkyje Čepiškėje. Mažeikiuose baigęs kaimo pradžios mokyklą, buvusią netoli senosios bažnyčios paminklo, perėjo į kitą mokyklą kurioje mokėsi du metus - penktame ir šeštame skyriuje. Tuo pačiu laiku lankė vakarinius ir savaitgalio žemės ūkio kursus. Priklausė skautų tuntui. 1940 m. rugsėjo 15 d. pradėjo lankyti Mažeikių gimnazijos I-mą klasę. 1943 m. metė mokslą ir užsirašė savanoriu tarnauti vokiečių darbo tarnyboje, į kurią išvyko 1943 m. vėlai rudenį. Pasibaigus karui apsigyveno Reppnerio pabėgelių stovykloje ir netrukus įstojo į Lietuvos skautų sąjungą. 1946 m. įstojo Maironio vardo lietuvių gimnaziją Watenštete ir joje mokėsi du metus, baigė IV klasę. 1948 m. emigravo į Australiją. Čia dvejus metus dirbo miškų departamente. Australijoje pradėjo rinkti ir pardavinėti ginklus ir amuniciją, įstojo nariu į įvairius tarptautinius klubus ir sąjūdžius, padėjo australams įsteigti ginklų kolekcininkų klubą. 1971 m. kovo mėn. aukcione pardavė savo didelę ginklų kolekciją.

Apie 1937 m. mirus seneliui Stanislovui Daubariui, iš jo paveldėjo bajoro titulą. St. Daubaris ir jo žmona Marijona palaidoti Ukrinų kapinėse.