Židikų biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Židikų biblioteka
Zidiku muzikos mokykla. MKE.jpg
Židikų biblioteka, kultūros centras ir muzikos mokyklos filialas
Seniūnija: Židikų seniūnija
Adresas: Židikai, Židikų p-tas, LT-89442
Vadovė: Benita Vaizgėlienė
Dokumentų fondas: 8990 (2004 m.)
Skaitytojų skaičius: 251 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1939 m.

ŽIDIKŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikia šias paslaugas: leidinių išdavimas į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, teikiamos informacijos, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos.

Istorija

Pirmąją Židikų bibliotekos istoriją parašė buvusi Židikų bibliotekos darbuotoja Genė Pavlova 1980 m. 1992 m. buvo parengtas R. Valantytės ir I. Atkočaitienės darbas „Židikų bibliotekos fondo istorija ir nūdiena", kuris 1993-04-22 Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos paskelbtoje republikinėje apžiūroje laimėjo pirmąją vietą Šiaulių zonoje.

Biblioteka įkurta 1939 m. sausio 1 d., o pirmasis vedėjas paskirtas kovo 1 d. Patalpas bibliotekai parūpino valsčiaus savivaldybė. Biblioteka įkurdinta mūriniame name - miestelio pakraštyje. Ten buvo tik viena spinta knygoms sudėti. Specialiai kadrų bibliotekoms tuo metu niekas neruošė, todėl bibliotekų vedėjais daugiausia buvo pradžios mokyklos mokytojai. Pirmasis bibliotekos vedėjas Jonas Gudynas tuo metu buvo ir pradžios mokyklos mokytojas. Iš pradžių biblioteka dirbo tik vieną dieną per savaitę, o nuo 1940 m. lapkričio mėn. pradėjo dirbti visą savaitę. Koks pradinis bibliotekos fondas nežinoma, bet 1940 m. sausio mėnesį „Lietuvos aide“ rašyta, kad fonde buvo apie 1000 knygų. Įsteigus biblioteką, knygų fondą papildydavo Švietimo ministerija. Knygos buvo siunčiamos paštu arba vežamos traukiniu iš Kauno. Buvo planuota prie bibliotekos įsteigti skaityklą, tačiau 1940 m. lapkričio 1 d. Židikų bibliotekos vedėja Balčiūnaitė įrodinėjo, kad neturi galimybių įsteigti skaityklą, kadangi biblioteka buvo mokyklos raštinėje kambaryje su vienu langu. Bibliotekai siūlomas namas, bet jį reikia remontuoti, o svivaldybė atsisakė tai daryti

Užėjus vokiečiams, 1941 m. liepos 1 d. biblioteka uždaroma, tačiau nuo spalio 1 d. darbas anaujinamas. Paskiriama nauja vedėja Stefanija Bučienė. 1943 m. balandžio 1 d, biblioteka turėjo 2786 knygas ir 420 skaitytojų, per mėnesį vidutiniškai išduodanti 525 knygas, taip pat buvo ir skaitykla. 1943-1945 m. biblioteka praktiškai nedirbo.

1946 m.biblioteka buvo be darbuotojo, nedirbo, knygos buvo sudėtos kaip sandėlyje. Pirmaisiais pokario metais bibliotekos vedėjai dažnai keitėsi. 1947-1948 m. pasikeitė net keli vedėjai. Trūko kuro, bibliotekoje buvo šalta. Tik 1949 m., pradėjus dirbti Adelei Šukytei, imta tvarkyti knygų fondą. Tais metais buvo 2397 egz. knygų, įsteigta 14 kilnojamųjų bibliotekėlių. Iki bibliotekų centralizacijos 1960-1975 m. kasmet knygų buvo gaunama po keletą šimtų egzempliorių. Iki 1963 m. pasikeitė daug darbuotojų. Nuo 1963 m. iki 1984 m. bibliotekoje dirbo Genė Pavlova. Ji parengė bibliotekos katalogus ir kartotekas, aktyviai dalyvavo tuo metu organizuojamose apžiūrose.

Nuo 1984 m. iki šiol bibliotekoje dirba Regina Valantytė. 1992 m. biblioteka buvo Židikų seniūnijos pastate (patalpų plotas - 38 m²). 1994 m. lapkričio 8 d. biblioteka perkelta į naujas patalpas Židikų kultūros namų pastate. Patalpų plotas – 65 m². 2001 m. R. Valantytei paskirta Mažeikių rajono savivaldybės Šatrijos Raganos premija už rašytojos gyvenimo ir kūrybinių vertybių puoselėjimą, kultūrinę ir švietėjišką veiklą. 2002 m. buvo 300 skaitytojų, išduota 5071 vnt. literatūros. 2004 m. buvo 13596 vnt. spaudinių, 300 skaitytojų; skaitytojams išduota 6344 vnt. įvairios literatūros. 2010 m. bibliotekoje skaitė 251 skaitytojas, jie per metus apsilankė bibliotekoje 2316 kartų, jiems išduota 5528 vnt. knygų ir periodinių leidinių, fonde buvo 8990 vnt. dokumentų.

2011 m. pabaigoje Židikų biblioteką papildė beveik keturiasdešimt naujų, dovanotų knygų religine, moksline tematika, taip pat grožinė literatūra. Knygas bibliotekai padovanojo Židikų parapijos klebonas Egidijus Jergelevičius, buvęs Židikų klebonas Romualdas Žulpa, docentas Jurgis Stašaitis, skaitytojos Cicilija Dauginienė ir Daiva Bružienė.

Knygų fondai ir skaitytojai

1992 m. bibliotekoje buvo 8846, 1995 m. - 9078, 2000 m. - 9124, 2001 m. - 8975 egz. įvairių spaudinių. Spaudinių daugiausiai gauta 1992 m. - 967 egz., iš jų 442 egz. naujų. Kasmet bibliotekai buvo užsakoma apie 50 pavadinimų periodinių leidinių, iš jų 13-14 pavadinimų rusų kalba. Nuo 1988 m., pabrangus periodinei spaudai, užsakoma apie 20 periodinių leidinių. Atsisakyta rusiškų leidinių, kurie faktiškai buvo neskaitomi. 1994 m. buvo prenumeruojami 22 žurnalai, 10 laikraščių, 1995 m. - 15 žurnalų ir 11 laikraščių. 1995 m. visas fondas pertvarkytas pagal universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK). Bibliotekoje nuo 1985 m. buvo pildomas „Neigiamų atsakymų sąsiuvinis", kuriame registruoti pageidaujami, bet tuo metu bibliotekoje nebuvę dokumentai. 1996 m. iš bibliotekos bendro fondo atrinktas informacinis fondas, kuriame buvo 57 leidiniai. Tai įvairios enciklopedijos, žinynai, žodynai. 2001 m. šiame fonde buvo 111 leidinių. 1995 m. sutikslinti visi katalogai su nygų fondu ir sutvarkyti pagal UDK, o 1996 m. sutvarkytair sisteminė straipsnių kartoteka. Kasmet sisteminė straipsnių kartoteka papildoma naujomis kortelėmis. 1994 m. užrašytos 254, 1999 m. - 715, 201 m. - 340 naujų kortelių.

1992 m. gauta 111 pavadinimų 168 knygos vaikams. 1993 m. gauta 33 pavadinimų 33 knygos. 1994 m. vaikų litraūros fondas papildytas 49 knygomis, atrinktomis iš Viešosios bibliotekos mainų fondo. 1995 m. gautos 464 naujos knygos vaikams, užprenumeruoti 5 pavadinimų periodiniai leidiniai. 2001 m. vaikų fondas papildytas 104 gautomis naujomis knygomis. Bibliotekoje buvo pradėtas rašyti atsiliepimų apie perskaityas knygas sąsiuvinis, kuriame vaikai piešė knygųherojus, rašė savo mintis apie perskaitytas knygas (1990-1997 m.).

Skaitytojų skaičius: 1980 m. - 835, 1991 m. - 482, 1992 m. - 376, iš jų 94 vaikai, 1995 m. - 442 (149), 2000 m. - 450 (156), 2001 m. - 250 (72). 2001 m. skaitytojų sumažėjo, kadangi tais metais įvestas mokamas skaitytojo bilietas. 1992 m. biblioteka aptarnavo 7, 1995 m. - 33, 2000 m. - 88, 2001 m. - 31 neigalųjį ir senyvo amžiaus vartotoją, kuriems knygas į namus pristatė knygnešiai ir pati bibliotekininkė. 1993 m. buvo 3, 1995 m. - 7, 2000 m. - 10, 2001 m. - 7 knygnešiai.

Išduota įvairių spaudinių 1992 m. - 6658, 1995 m. - 8353, 2000 m. - 8286, 2001 m. - 5550 egz.

Kraštotyra

1996 m. pradėta fiksuoti kraštotyros fondo apskaita. Tais metais bibliotekoje buvo sukaupta 67 spausdinti leidiniai ir 10 aplankų. 2001 m. jau buvo 90 spausdintų leidinių ir 11 aplankų. Paminėtini šie bibliotekos darbuotojų ir kitų autorių surinkti ir parengti kraštotyriniai darbai: G. Pavlovos ir B. Plastininos „Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana" (Mažeikiai, 1978. - 39 p.),V. Liupšytės-Giraitienės diplominis darbas „Rašytojos M.Pečkauskaitės-ŠatrijosRaganos pedagoginė veikla (Mažeikiai, 1979. - 166 p.), „Mažeikių muzikos mokyklos Židikų filialo metraštis. 1986-1996" (Židikai, 1996. - 34 p.), K. Arlausko „Atsiminimai apie rašytoją ir pedagogę Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą" (Ylakiai, 1978. - 75 p.), G. Pavlovos „Trumpa Židikų kaimo bibliotekos istorija" (Mažeikiai, 1980. - 27 p.), „Židikai 1920-1940 m. (Pagal M. Petrulevičienės pasakojimą)" (Židikai, 1990. - 10 p.), R. Valantytės ir Z. Čekauskaitės „Židikų miestelio istorija" (Mažeikiai, 1991. - 20 p.), I. Atkočaitienės ir R. Valantytės „Židikų bibliotekos fondo istorija ir nūdiena" (Židikai, 1992. - 83 p.), Z. Čekauskaitės ir R. Valantytės „Šatrijos Ragana - Žemaitijos rašytoja" (Mažeikiai, 1995. - 20 p.), Filomenos Onos Taujanskaitės scenos vaizdelis Šatrijos Raganos laiškų bei kūrinių motyvais „Marija" (Šaukotas, 1997. - 20 p.), Jono Vaišvilos „Židikų istorija" (Židikai, 1998. - 17 p.).

1992 m. pradėta sudarinėti kraštotyros kartoteka, kasmet ji papildoma naujomis kortelėmis. Tais pačiais metais užrašyti du atsiminimai apie rašytoją Šatrijos Raganą, pradėta rinkti informaciją apie Židikų bažnyčią, parašytas kraštotyros darbas „Židikų bibliotekos fondo istorija ir nūdiena". 1996 m. užrašyti J. Gramalienės, J. Pocienės, S. Užkuro atsiminimai apie Šatrijos Raganą. 1997 m. užrašyti buvusio daraktoriaus S. Užkuro atsiminimai apie spaudos draudimo metus. Pradėta rinkti medžiaga apie nykstantį Viliotės kaimą. 1998 m. į magnetofono kasetę buvo įrašyti J. Gramalienės atsiminimai apie Židikus. 1999 m. pradėta rinkti medžiaga apie Senmiestės kaimą, įrašyti į magnetofono juostą gyventojų atsiminimai.

Renginiai

Biblioteka renginius organizuoja kartu su Židikų kultūros namais, seniūnijos darbuotojais, Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos mokytojais, Židikų parapijos klebonu. Tai minėjimai, susitikimai su iškiliais žmonėmis, šventiniai vakarai, parodos. Bibliotekoje lankėsi poetai A. Bukontas, S. Šviesaitė, buvęs Židikų klebonas A. Gilys, literatūros kritikė V. Daujotytė, profesorius Algirdas Titas Antanaitis ir kt. Vaikams rengiamos knygų parodos, pasakų popietės, atvirų durų dienos, spektakliai, susitikimai.

Vedėjai

 • Jonas Gudynas, 1939-03-01 - 1940 m.
 • Balčiūnaitė, 1940-1941 m.
 • Stefanija Bučienė, 1941-10-01 - 1943 m.
 • Adelė Šukytė, 1949 m.
 • Genė Pavlova, 1963-1984 m.
 • Regina Valantytė, 1984-2016 m.
 • Benita Vaizgėlienė, nuo 2016 m.

Šaltiniai

 • Atkočaitienė I. Mažeikių rajono Židikų miestelio bibliotekos knygų fondo istorija // Lietuvos bibliotekų fondų istorija XX amžiuje: Teminis mokslo darbų rinkinys. – V., 1994. - P. 151-152.
 • Atkočaitienė I. Šatrijos Raganos premija bibliotekininkei // Tarp knygų. – 2001. – Nr. 11. - P. 38.
 • Atkočaitienė I, Valantytė R. Židikų bibliotekos istorija (1992-2001). – Mažeikiai, 2007. - 65 p.
 • Židikų biblioteka gavo vertingų dovanų [1]