Antanas Skinderis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Skinderis Antanas)
Jump to navigation Jump to search
Antanas Skinderis

SKINDERIS ANTANAS (g. 1869-03-25 Stumbrų k. - m. 1948-01-14 Požerėje, Šilalės raj., palaidotas ten pat.), kunigas, aktyvus visuomenės veikėjas, knygnešys.

Savo giminę A. Skinderis kildino iš kunigaikščių Kaributų, asmeninį kilmės medį išvesdamas iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio. Baigė Kauno dvasinę seminariją. 1892-05-29 suteikti kunigo įšventinimai ir paskirtas vikaru į Stulgius (Kelmės r.). 1892 m. platino draudžiamą lietuvišką spaudą ir rašė „Apžvalgoje", „Tėvynės sarge". 1899 m. patvirtintas Stulgių klebonu, čia 1910 m. pastatė naują mūrinę Švento apaštalo evangelisto Mato bažnyčią. Nuo 1919 m. kunigavo Lauksodyje, nuo 1926 m. buvo vikaru Kražiuose, nuo 1933 m. iki mirties (1948 m.) dirbo Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčioje; palaidotas šios bažnyčios šventoriuje.

Paskelbė eilę brošiūrų, daugiausia sveikatos reikalais („Vaistų žolynas" I d. 1932 m., II d. 1932 m., „Sveika ir skaisti mergaitė" 1912 ir 1919 m., „Sveika ir graži moteriškė" 1920 m., „Be skausmo gimdymas" 1920 m.). Domėjosi žmonių sveikatingumu, žuvininkyste, ūkio klausimais. Rašė šiomis temomis straipsnius. Išvertė religinės tematikos knygelių.

Bendradarbiavo leidiniuose: „Nedėldienio skaitymas", „Vadovas", „Vienybė", „Žemdirbys", „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga", „Tėvynės sargas".

A. Skinderis 1907 m. įkūrė žemdirbių bendrovę, 1908 m. - Stulgių vartotojų bendrovę, rėmė įvairias labdaros organizacijas, buvo įkūręs „Saulės“ draugijos skyrių, suorganizavo bažnyčios chorą.

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1963. - T. 28. - P. 47.
  • Rimkus V. Ant. Kaributas-Skinderis // Bičiulis (Kelmė). – 1991, rugs. 1–7.
  • Šiaudvytis V., Vidmantas E. Įžymieji šilališkiai // Šilalės kraštas. – Vilnius, 1994. - D. 1.

Nuorodos