Petras Savickas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Savickas Petras)
Jump to navigation Jump to search
Petras Savickas

SAVICKAS PETRAS (g. 1904-07-17 Ručiūnų k., Jonavos raj.), mokytojas

1912-1913 m. mokėsi savo gimtajame kaime pas daraktorių. Lietuvos nepriklausomybės metais pradėjo mokytis Kuluvos prad. m-kloje, po to Jonavos progimnazijojeą. Ją baigęs įstojo į S.Daukanto mokytojų seminariją.

1926 m. rugsėjo 20 d., kaip buvęs Simono Daukanto mokytojų seminarijos Kaune auklėtinis, Švietimo ministerijos stipendininkas, atvyko dirbti mokytoju į Mažeikių pradžios mokyklą Nr.3. Po metų skiriamas tos mokyklos vedėju. 1928 m. vasarą lankė žemės ūkio kursus Kaune ir 1929 m. pakartotinus 2 mėn. žemės ūkio kursus prie Žemės ūkio akademijos Dotnuvoje. Baigęs tuos kursus, prie pradinės mokyklos įsteigė žemės ūkio klases, kuriose vakarais mokėsi ūkininkai bei jų vyresnio amžiaus vaikai. 1932 m. lankė Lietuvių mokytojų tautininkų suruoštus mokytojams kūno kultūros ir dainavimo kursus Jurbarke.

Buvo tautininkas. 1941 m. vasarą buvo uždarytas į Mažeikių kalėjimą ir tardomas. Po karo dirbo Mažeikių prad. m-klos Nr.1 vedėju. 1945-1949 m. dirbo Mažeikių švietimo skyriaus vedėju, vėliau iki 1952 m. metodinio kabineto vedėju. Nuo 1946 m. rugsėjo 1 d. kaip antraeilininkas pradėjo dirbti dabartinėje Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje, nuo 1952 m. tai buvo pagrindinė darbovietė ir išdirbo iki 1965 m. Dėstė matematiką, fiziką ir geografiją.