Petras Sūdžius

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Sūdžius Petras)
Jump to navigation Jump to search
Petras Sūdžius

SŪDŽIUS PETRAS (g. 1898-08-15 Pavilnučio k., Švėkšnos vls., Tauragės apskr. - žuvo 1941-06-25; palaidotas Beržoro kapinėse), mokytojas, visuomenininkas.

1912-1914 m. mokėsi Palangos gimanzijoje, kur baigė dvi klases. 1918 m. išlaikė egzaminus į trečią Telšių gimnazijos klasę. Mokyklą baigė 1923 m. Studijavo istoriją Kauno Vytauto Didžiojo universitete (baigė 1929 m.). Nuo 1925-05-07 iki 1926-10-11 dirbo „Lietuvos ūkio" redakcijoje sekretoriumi, vėliau buvo Kražių „Žiburio" gimnazijos mokytojas, 1927-1931 m. Švėkšnos „Saulės" progimanzijos dirktorius, Suvalkų Kalvarijos vidurinės mokyklos direktorius, 1932-12-01 - 1935-08-01 Sedos vidurinės mokyklos direktorius, nuo 1935-08-01 vyr. mokytojas Skuodo progimnazijoje, 1938 - 1940-12-06 Žagarės nepilnos vidurinės mokyklos mokytojas. 1941 m. bolševikai jį suėmė ir įkalino. Prasidėjus karui, iš kalėjimo pabėgo, tačiau pakeliui į namus buvo nušautas sovietų karių.

Studijuodamas aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, dalyvavo studentų blaivybės judėjime. Priklausė ateitininkų organizacijai. Organizavo žemaičių ateitininkų konferencijas Telšių, Mažeikių, Plungės, kretingos, Skuodo rajonuose. Vėliau įsijungė į skautų veiklą. 1930 m. Švėkšnoje įkūrė skautų skyrių. Šį judėjimą propagavo ir Sedos vidurinėje mokykloje. Pažymint Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių jubiliejų, buvo išrinktas Švėkšnos komiteto skyriaus pirmininku. Rūpinosi istorijos mokytojų konferencijos surengimu Palangoje. Propagavo blaivybę, už savo pinigus paruošė ir išleido 32 puslapių knygelę apie S. Daukantą „Vargo pelė", bendradarbiavo spaudoje, rūpinosi Papilėje paminklo S. Dakantui pastatymu. Sutvarkė Mačiūkų kaimo kapinaites nusipirkdamas 7 ja žemės, kur jos buvo ir taip jas išsaugodamas. Dalyvavo II-oje lietuvių verslininkų kongrese.

1933-12-10 Sedos mokykloje surengė miesto ir apylinkės piliečio teismą dėl Vilniui vaduoti sąjungos.

Žmona - Justina Juškevičiūtė (g. Mačiūkių k., Platelių vls.). Abu susilaukė 3 sūnus ir 3 dukras.

Šaltiniai

  • Šverebas P. Istorikui Petrui Sūdžiui - 100 metų. // Būdas žemaičių. - 1998. - Spalio 6. - Nr. 64. - P. 4.
  • Šverebas P. Sedos vidurinė mokykla (1921-1935 m.). Kn. Seda. - V., 1997. - 328 p. - P. 222. ISBN 9986-571-20-0.
  • Šverebas P. Tragedijos link // Grūstės valsčius. „Būdo žemaičių" istorinis priedas. - 1998. - gruodžio 15. - Nr. 8. - P. 3. // Būdas žemaičių. - Nr. 83.
  • Lietuviškoji enciklopedija. - Boston. - 1963. - T. 29.