Juozas Rainys

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Rainys Juozas)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Juozas Rainys

RAINYS JUOZAS (g. 1903 - m. 1954 01 mėn. Taišete, Rusijoje), 1933-09-01 - 1938-01-01 Mažeikių gimnazijos (dabar M. Račkausko gimnazija) direktorius.

Buvo antras aštuonių vaikų šeimoje. Nuo 1925-09-01 iki 1933-09-01 dirbo Rokiškio, Marijampolės ir Kauno „Aušros" gimnazijoje mokytoju. Mažeikių gimanzijoje pradėjo dirbti 1933 m. rugsėjo 1 d. Buvo ne tik geras pedagogas lituanistas, bet ir administratorius. Jo rūpesčiu bei pastangomis buvo suremontuotas gimnazijos vidus, pavyzdinga sutvarkyta jos aplinka. Dalyvavo daugelyje organizacijų. Nuo 1932 m. buvo Lietuvos skautų sąjungos narys. Būdamas Mažeikiuose taip pat buvo Lietuvos skautų sąjungos Mažeikių tunto tuntininkas ir Lietuvos mokytojų sąjungos Apskrities komiteto pirmininkas. Tais metais įstojo į Lietuvos tautininkų sąjungą. 1935 m. buvo Lietuvos tautininkų sąjungos Mažeikių apskrities komiteto narys. Renkant į paskutinį (tautininkų) seimą buvo iškeltas Mažeikių apskrities kandidatu, bet išrinktas nebuvo. 1938 m. sausio 22 d. gimnazijos mokytojų taryba ir tėvų komitetas surengė buvusiam direktoriui atsisveikinimo vakarienę.

1938-01-01 - 1941-05-01 dirbo Švietimo ministerijos vidurinių mokyklų inspektoriumi, 1941-07-01 - 1943-10-01 buvo Vidurinio mokslo departmento direktorius. 1943-10-01 - 1943-12-31 buvo Kauno Saulės gimnazijos (tuo metu VIII vid. m-klos) direktorius. 1945 m. balandžio 7 d. nuteistas 10 metų katorgos. Kalėjo Volsko, vėliau Taišeto lageriuose. 1954 m. sausio mėn. specialiame lageryje „Ozioznyj“ Taišeto rajone mirė nuo insulto. Kapas iki šiol artimiesimes nežinomas.

Dvi vasaras dirbo Lietuvos vyresniųjų klsių moksleivių stovyklų viršininku Giruliuose ir prie Alaušo ežero.

Šaltiniai

  • Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija (1919-1999). Sud. Danutė Juškienė. - Šiauliai, 1999. - 168 p. - P. 33, 167. ISBN 9986-899-39-7.
  • MMRG muziejaus archyvas.
  • Lietuvos valst. archyvas: R 1021, ap.1, b.4, l.33.