Vytautas Krulickas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Krulickas Vytautas)
Jump to navigation Jump to search
Vytautas Krulickas

KRULICKAS VYTAUTAS (g. 1903-04-27 Marijampolėje - m. 1997-06-03; palaidotas Mažeikių kapinėse), pedagogas.

Gimė amatininko šeimoje. Tėvas mirė 1905 m. Būsimasis mokytojas pradinėje baigė dvi klases ir įstojo į gimnazijos parengiamąją grupę. 1917 m. išlaikė egzaminus į „Žiburio" gimnazijos trečią klasę, o 1918 m., įsikūrus Marijampolės realinei gimnazijai, įstojo į ketvirtą klasę. 1922 m. baigęs Marijampolės realinę gimnaziją įstojo į Kauno universiteto teisės fakultetą. 1923 m. rugsėjo 19 d. pradėjo dirbti pedagoginį darbą Pilviškių vidurinėje mokykloje (joje dirbo iki 1931-08-01) ir dviejų metų pradžios mokytojų kursuose. 1923-1926 m. studijavo humanitarinių mokslų fakultete. 1928 m. švietimo ministerijos egzaminų komisijos sesijoje išlaikė vidurinių mokyklų mokytojo cenzo egzaminus. 1923-1931 m. dirbo Pilviškių, 1931-08-01 -1932-01-01 - Viekšnių, 1932 m. - Šėtos, 1932-1938 m. - Seirijų amatų ir 1938-1942 m. - Alytaus vid. mokyklose. Viekšniuose dirbdamas jis atgaivino jūros skautų veiklą.

1942 m. rudenį pradėjo dirbti mokytoju Mažeikių gimnzijoje. Mažeikiuose dirbo mokytoju, 1953-1959 m. švietimo skyriaus pedagoginio kabineto vedėju, vidurinės mokymo dalies vedėju. 1942-1953 m. vadovavo mokyklos literatūros, meno būreliams, 1942-1961 m. - mokytojų saviveiklai, 1953-1961 m. buvo Žinijos draugijos Mažeikių skyriaus pirmininku, sekretoriumi, kurį laiką dirbo Mažeikių miesto kultūros namų meno vadovu.

1960 m. apdovanotas Lenino ordinu. 1957 m. V. Krulickui suteiktas nusipelniusio mokytojo garbės vardas. 1961 m. paskirta respublikinė personalimė pensija ir pasitraukė iš darbo mokykloje.

Šaltiniai

  • Poškus A.Padagogai Česlovas Kontrims, Vytautas Krulickas, Julija Janišauskaitė (Kraštotyrinis darbas). - Mažeikiai, 1986.
  • Povilas Šverebas, Kazys Misius. Viekšniai: švietimo istorija. – Vilnius, 2013. – 194 p. – P. 170. ISBN 978-609-447-101-8.