Jonas Jurkūnas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Jurkūnas Jonas)
Peršokti į: navigaciją, paieška

JURKŪNAS JONAS (slapyv. Švarcas) (g. 1878-10-25 Voverių k. - m.?), knygnešys.

Lietuvišką spaudą gabenti ir platinti paskatino Tirkšlių vikaras Povilas Dogelis apie 1902 m. Parsiveždavo spaudos savo arkliais, taip pat duodavo arklius kitiems knygnešiams. P. Dogelį uždarius į Kretingos vienuolyną, lietuviškos spaudos nuvykdavo parsivežti iš Kretingos. Porą kartų buvo nuvykęs į Prūsiją. Platino „Tėvynė sargą“, „Žinyčią“, elementorius ir kt. religinio turinio knygas Tirkšlių, Mažeikių, Viekšnių apylinkėse. Bendradarbiavo su knygnešiu Jonu Motuzu (gyv. Mažeikiuose), Jurgiu Gudu, iš kurių gaudavo draudžiamosios spaudos. Apie 1903 m. pradėjo talkinti Kiprui Bieliniui (tuomet turėjusiam Sermėgiaus slapyv.), įsijungė į socialdemokratinės spaudos platinimą. Gavęs iš K. Bielinio raštelį, vieną kartą per du mėnesius vykdavo į Klaipėdą ir iš ten parsigabendavo spaudos. Parsivežtą spaudą slėpdavo savo ūkyje. Dalį knygų perduodavo K. Bieliniui, kuris jas nusiveždavo į Jelgavą ir Rygą, kitas knygas platindavo pats, perduodavo kitiems knygnešiams. Pagrindinis traktas, kuriuo gabendavo spaudą ir organizuodavo jos pristatymą buvo Kuliai – Plungė – Žemaičių Kalvarija – Mažeikiai. Nuveždavo ir Šiaulių kryptimi.

1905 m. dalyvavo pirmajame lietuviškame vakare Mažeikiuose. J. Vaičkaus režisuotame spektaklyje „Velnias spąstuose" vaidino žydą. Už dalyvavimą 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose buvo suimtas, 11 mėnesių kalėjo Panevėžio, Šiaulių kalėjimuose.

Po spaudos draudimo panaikinimo apsigyveno Mažeikiuose (Viekšnių g. 3).

Šaltiniai

  • Bielinis K. Kaip mes gabenome raštus iš užsienių // Socialdemokratas. – 1925, gruodžio 3.
  • Gudas J. Su knygomis per žemaičius // Knygnešys. D. 2. – P. 151
  • Laurinavičius J. Mažeikių knygnešys // Gimtinė. – 1989, rugsėjo 30.
  • Laurinavičius J. Nusilenkimas knygnešiams ir daraktoriams. – Kaišiadorys, 1991. – P. 34.
  • LCVA. – F. 1787, ap. 1, b. 60 (J. Jurkūno pensijos byla).
  • Radžiūnas B. Mažeikių knygnešys // Pergalės vėliava. – 1989, rugsėjo 5.
  • Ličkūnas S. Jonas Motuzas // Etnografinių eksponatų registracijos knyga „Alkos" muziejaus Mažeikiuose. - L. 200
  • Misius K. Mažeikiai 1661-1917 metais. // Mažeikiai. Praeitis, dabartis ir perspektyvos. – Klaipėda, 1997, p. 24–25.