Edvardas Jasmontas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Jasmontas Edvardas)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Edvardas Jasmontas

JASMONTAS EDVARDAS (g. 1922 m. Kražiškių k.), partizanas, slap. Barzda, karys savanoris (suteikta 2007 m.).

1941 m. birželio pabaigoje įstojo į tuometinėje Mažeikių apskrityje, Tirkšlių ir Židikų valsčių teritorijoje veikusį partizanų-sukilėlių būrį. Kartu su bendražygiais užpuolė traukinį su besitraukiančiais į Rusiją raudonarmiečiais. Atėmė ginklus, šaudmenis ir kitą karinę amuniciją. Keletą labiausiai besipriešinačių raudonarmiečių atvedė į sukilėlių štabą. 1944-1945 m. įstojo į brolio Alberto Jasmonto vadovaujamą partizanų būrį. Pasirinko slapyvardį „Barzda". Su būrio kovotojais dalyvavo įvairiose karinėse operacijose ir susišaudymuose su MGB kariuomenės dalinais, milicininkais ir „liaudies gynėjais".

1945 m. rugpjūčio mėnesį žuvus broliui Albertui ir išsisklaidžius būrio likučiams, E. Jasmontas prisistatė tuometinės sovietų valdžios atstovams. Pradėjo gyventi pusiau legaliai. Lankėsi jaunimo susibūrimuose, ragino jaunimą nestoti į komjaunimo organizaciją, įvairiais būdais grasino tarybiniams aktyvistams. Už šią veiklą buvo tarybinių saugumiečių areštuotas. 1946-08-30 Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos karinio tribunolo nuteistas 10 metų kalėti koncentracijos stovykloje Sevlage. 1953-10-11 iš lagerio paleistas ir grįžo į Kražiškių k. Tačiau netrukus pats išvyko į Sibiro ir tolimesnis likimas nežinomas.

Šaltiniai

  • Muturas A. Tėvas ir trys jo sūnūs // Santarvė, 2008. - Birželio 14. - Nr. 66. - P. 3.