Petras Bimba

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Bimba Petras)
Jump to navigation Jump to search
Petras Bimba

BIMBA PETRAS (g. 1887-02-23 Valaikiškiuose, Panemunėlio vls., Rokiškio apskr. - 1935 m., palaidotas Kaune), pirmasis Mažeikių vidurinės mokykos (dabartinės M. Račkausko gimnazijos pirmtakės) vedėjas (1919-09-01 - 1923-08-21).

1905 m. išstojo iš Petrapilio komercinės mokyklos 6-tos klasės. Dirbo geležinkelio tarnyboje sąskaitininku. 1908 m. prie Mokslo apygardos išlaikė egzaminus, įgijo pradžios mokyklos mokytojo teises. 1908-11-10 paskirtas antruoju mokytoju Viekšnių liaudies mokykloje Nr.1. 1914-07-01 gubernatoriaus atleistas iš darbo kaip politiškai neištikimas ir už dalyvavimą mokytojų suvažiavime 1913-1914 metais Petrapilyje. 1914 m. liepos 19 d. trejiems metams buvo mobilizuotas į carinę armiją. 1917 m. gruodžio 17 d. atleistas iš carinės kariuomenės. Dalyvavo I-ame pasauliniame kare. 1918 m. vasario 1 d. paskirtas Petrapilio lietuvių tremtinių prad. mokyklos mokytoju. Pusmetį padirbėjęs grįžo į Lietuvą, 1918-09-01 paskirtas Medemrodės prad. m-klos mokytoju, 1918-11-14 - įgaliotiniu Akmenės apskrityje, 1919-01-01 - Akmenės apskrities pradžios mokyklų instruktoriumi.

1919-09-01 paskirtas Mažeikių viduriniosios mokyklos (vėliau progimnazijos) vedėju, tas pareigas ėjo iki 1923-08-21. Dar vienus metus joje išdirbo mokytoju; atleistas iš pareigų 1924-08-01 ir nuo tos dienos paskirtas Pasvalio vid. m-klos mokytoju.

Mokykloje dėstė istoriją, geografiją, aritmetiką, dailyraštį, buhalteriją. Jo iniciatyva Mažeikių vidurinėje mokykloje įsteigtas mokinių kooperatyvėlis „Laimė", kuris užsiėmė knygų prekyba. 1926-1928 m. P. Bimba direktoriavo Sedos vidurinėje mokykloje, vėliau iškeltas į Giedraičius. 1930-1935 m. dirbo Kaune finansų ministerijoje.

Šaltiniai

  • Šverebas Povilas. Sedos vidurinė mokykla(1921-1935m.) // Kn. Seda. - V. 1997.
  • Dargis Alfonsas. Atsiminimai apie Mažeikių gimnaziją. // Mažeikių muziejaus archyvas.
  • Mažeikių muziejaus archyvas: F. 1, ap. 1, b. 57, l. 21-52.