Ona Baranauskienė

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
(Nukreipta iš Baranauskienė Ona)
Jump to navigation Jump to search

BARANAUSKIENĖ-LŪŽAITĖ ONA, mokytoja.

Baigusi Akmenės pradžios mokyklos keturis skyrius, 1914 m. įstojo į Mažeikių prekybos mokyklos (tada vadinosi Muravjovskaja šestiklassnaja targovoja škola") šios mokyklos antrą klasę. 1915 m. su tėvais pasitraukė į Rusiją, Černigovo mietą, kuriame baigė keturias gimnazijos klases. 1918 m. rudenį grįžo į Lietuvą. 1919 m. rugsėjo mėn. paskirta dirbti Žardelių pradinėje mokykloje (Papilės valsč.), po dviejų metų dirbo Akmenėje, o dar po metų - Leckavos prad. m-kloje. 1923 m. įstojo į Mažeikių gimnazijos penktą klasę, kurioje mokėsi iki pietų, o po pietų dirbo mokytoja pradinėje mokykloje įsikūriusioje špitolės salėje (žr. Mažeikių Saulės mokykla). Baigusi šešias gimnazijos klases įstojo į Kauno „Saulės" mokytojų seminarijos trečią kursą ir 1927 m. baigusi čia keturis kursus parvyko vėl į Mažeikius ir buvo paskirta pradžios mokyklos Nr. 1 vedėja. Šiai mokyklai vadovavo keturis metus, 1931 m. ištekėjo ir perėjo į vyro vadovaujamą Mažeikių pradžios mokyklą Nr. 2, įsikūrusią Klaipėdos g. 3. ir čia išdirbo iki 1944 m. 1945 m. iš Mažeikių išvyko.

Šaltiniai

  • Pedagogai - mūsų švyturiai (kraštotyrinė medžiaga apie mokytojus. - Mažeikiai, 1997. - P. 221-224.