Simanas Virkutis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
17:40, 19 gruodžio 2009 versija, sukurta 78.58.116.97 (Aptarimas)

(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paieška

VIRKUTIS SIMANAS, Virkutis Simas (g. 1895-04-26 Plėnakių k.. - m.?), gydytojas.

Baigė Tirkšlių pradžios mokyklą. Mokėsi Rygos gimnazijoje. 1910 m. pradėjo dirbti Livžemės iždo rūmų valdininku. Rygoje įsijungė į lietuvišką tautišką švietimo draugiją „Žvaigždė". 1913 m. išrinktas į tos draugijos valdybą, vėliau ėjo pirmininko pareigas. 1914 m. studijavo Tartu universitete, buvo mobilizuotas ir dirbo felčeriu. Prasidėjus I pasauliniam karui ir iš Lietuvos atsiradus tremtinių, buvo suorganizuotas tremtiniams šelpti komitetas, į kurį išrinktas sekretoriumi. Po karo paskirtas Rozanovsko punkto įgaliotiniu tremtinių grąžinimui iš Rusijos per Latvijos ir Rusijos sieną. Vėliau grįžo į Tirkšlių valsčių, kur ėmėsi kartu su kitais organizuoti valsčiaus komitetą ir policiją. Vėliau komitetas jam pavedė tvarkyti švietimo ir sveikatos reikalus.

1919 m. Sedos apskrities pirmasis viršininkas. Po pusmečio išvyko į Kauną ir dirbo Finansų ministerijoje mokesčių inspektoriaus padėjėju. 1928 m. baigė Lietuvos universitete mediciną ir vėliau dirbo sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininku. Kadangi dar neturėjo pilno gimanzijos kurso atestato, laikė prie Švietimo ministerijos kaui kuriuos papildomus egzaminus. Studijuodamas įsijungė į visuomeninę veiklą, buvo „Neo-Lithuania" korporacijos steigėjas. Baigęs universitetą įsijungė į Lietuvos tautininkš sąjungos Kauno skyrių ir trejus metus išeilės buvo skyriaus valdybos pirmininku. Dirbo Vidaus reikalų ministerijos sveikatos departamente dezinfekcijos instruktoriumi, po pusantrų metų kaskirtas medicinos skyriaus viršininku. 1931 m. buvo vienas iš Lietuvos aklųjų globos draugijos steigėjų, 1938-1939 m. Lietuvos motinų ir vaikų globos organizacijos sąjungos centro valdybos narys. Po II pasaulinio karo išvyko į JAV ir ten 1949-1965 m. dirbo gydytoju.

Dalyvavo visuomeninėje veikloje, bendradarbiavo leidiniuose „Policija", „Lietuva".

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1966. - T. 34. - P. 296 - 297.
  • Garbingieji mažeikiškiai. Dr. Simas Virkutis // Vakarai. - 1937. - Birželio 12. - Nr. 133. - P. 5.