Rubikų Šv. Roko bažnyčia

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
13:12, 5 gegužės 2010 versija, sukurta 212.59.17.5 (Aptarimas) (Kunigai)

(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Rubikų Šv. Roko bažnyčia ir varpinė
Rubiku baznycia. MKE.2005-08-06.jpg

RUBIKŲ ŠV. ROKO BAŽNYČIA yra Šerkšnėnų seniūnijoje, Rubikų k.; priklauso Telšių vyskupijos Mažeikių dekanatui. Pastatyta 1936 m.

1863 m. sukilimo aukoms atminti Rubikuose buvo pastatyta koplytėlė. 1935 m. kanauninkas Anupras Stonys čia įkūrė filiją ir netrukus pastatė bažnyčią, kuri priklausė Sedos parapijai. Organizuojant bažnyčios statybą pirmieji atsiliepė pasiturintys ūkininkai Rapalas ir Antanavičius. Žmonės surinko pakankamai lėšų, valdžia parėmė statybinėmis medžiagomis. Statė meistras Tadeušas Norkus, jam talkino Petras ir Valius Strazdauskai. Stogą dengė Donėla. Varpinę statė ir bažnyčios klaupkas bei Didįjį Altorių padirbo Antanas Skabeikis. Varpas nulietas Kaune, J. Masalskio liejykloje 1938 m. [1]. Bažnyčią 1936-08-16 pašventino kunigas Petkus [2].Už šventoriaus tvoros buvo pasodontos Balėnų girininko Šeteko parūpinti liepų sodinukai, jo rūpesčių medžiais apsodinta ir kapinių teritorija. Kapams vieta parinkta 1935 m. Iki tol mirusiuosius veždavo laidoti į Grūstę ar Ketūnus. 1960 m. Mažeikių rajono vykdomajam komitetui perėmus senosios Mažeikių bažnyčios patalpas, iš jos du šoniniai altoriai ir Švč. Jėzaus Širdies stattula buvo perkelti į Rubikų bažnyčią [3]. Bažnyčia pašvęsta Šv. Roko Išpažinėjo garbei. 1937 m. prie bažnyčios esanti špitolė perleista mokyklai, kuri šiose patalpose yra iki šiol.

Bažnyčia medinė, stačiakampio plano, vienanavė. Stogo galuose pastatyti bokšteliai. Šventorius aptvertas medine iš statmenų lentelių tvora. Pakraščiuose auga daug aukštų medžių. Šalia bažnyčios yra medinė varpinė.

Bažnyčioje įrengti trys altoriai. Zakrastijonas Kazimieras Juočinskas.

Kunigai

  • Jonas Lukošius, Rubikų klebonas, 1946 m. ištremtas, paleistas 1954 m. [4].
  • Antanas Bunkus, 1952-1953 m. klebonas.
  • Saulius Styra

Šaltiniai

  1. Šverebas P. Varpai ne tik skamba // Santarvė. - 1995. - Gruodžio 19. - Nr. 208-209
  2. Žemaičių prietelius. - 1936. - Nr. 33.
  3. Eidimtienė M. Stebėtina zakrastijono atmintis // Trečiadienio valanda. Būdo žemaičių priedas. - 2003. - Gegužės 21. - Nr. 21. - P. 2.
  4. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Telšių vyskupija. - Čikaga, 1980. - T. 1. - P. 75.

Nuorodos