Mažeikių Tumo-Vaižganto pradžios mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
20:53, 15 gruodžio 2009 versija, sukurta 78.58.116.97 (Aptarimas)

(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)
Peršokti į: navigaciją, paieška
Mažeikių Tumo-Vaižganto pradžios mokykla, 1934 m.
Tas pats pastatas dabar; čia yra įsikūrusi muzikos mokykla

MAŽEIKIŲ TUMO-VAIŽGANTO PRADŽIOS MOKYKLA, Mažeikių pradžios mokykla Nr. 1, pradinį išsilavinimą teikusi mokykla Mažeikiuose.

Mokykla iki I-ojo pasaulinio karo buvo vadinama „Saulės", po to tiesiog mokykla. 1919 m. pradinė mokykla turėjo du komplektus, kurie buvo perpildyti, todėl buvo dirbama dviem pamainomis. Kasmet buvo įsteigiama vis po naują komplektą. 1924/1926 m.m. veikė septyni komplektai, turintys 400 mokinių. 1926/1927 mokslo metais buvo sudarytos dvi pradinės mokyklos Nr. 1 (iš 3 komplektų) ir Nr. 2 (iš 4 komplektų). Nuo 1926 m. ši mokykla buvo vadinama Nr. 1, nuo 1934 m. - Mažeikių Tumo-Vaižganto pradžios mokykla [1]. Toliau mokykla vėl augo, ir 1930 m. veikė vėl 7 komplektai. Vidutiniškai mokyklą lankė 315 mokinių. Mokykla buvo kilnojama iš vienų patalpų į kitas.

Mažeikių mieste padidėjus mokinių skaičiui ir kad esančiose mokyklose trūko vietų bei jos išsimėčiusios 2-3 atskiruose pastatuose, Mažeikių apskrities taryba priėmė mokyklų inspektoriaus ir apskrities valdybos pasiūlymą statyti 8 komplektų mūrinį pastatą. Statyba pradėta 1933 m. pavasarį. Pamatuose įmūrytas kertinio akmens pašventinimo aktas. 1934 m. rugpjūčio mėn. mokykla pastatyta ir nuo 1934-09-01 pašventinta ir atidaryta. Mokyklą statė Z. Reines ir Gurvičiaus firma. 1935 m. Švietimo ministerija patvirtino mokyklai suteiktą Tumo-Vaižganto vardą. Mokykloje įrengtas vandentiekis, centralinis apšildymas, 10 klasių, sporto-vaidinimų salė, erdvūs koridoriai, 300 vietų mokinių rūbinė, mokytojų, mokslo priemonių, žaidimų kabinetai ir skaitykla. Mokyklos trečiame aukšte buvo įrengta 10x16 m dydžio salė muziejui (plačiau žr. Mažeikių muziejus). Mokyklos statybai išleista apie 300 tūkst. litų. Nupirkta daug naujo inventorius, senasis suremontuotas, įsigyta įvairių mokslo priemonių (12 kanklių, skudučių, paveikslų, albumų ir kt.), įvairių gimnastikos įrankių, jaukiai įrengta skaitykla, buvo prenumeruojami visi mokyklinio amžiaus vaikams žurnalai ir daug skautiškos literatūros.

Pirmaisiais mokslo metais pradėta tvarkyta mokyklos aplinka, jos sklypas aptvertas aukšta lentine tvora. 1935 m. pavasarį pasodinta 120 įvairių rūšių ir veislių dekoratyvinių medelių ir krūmų, įrengtas medelynas (1937 m. jame buvo 600 skiepytų 23 veislių obelaičių). 1934 m. įrengta sporto aikštelė, nutiesti bėgimo takai, įrengta didelė futbolo aikštė ir apsėta žole.

1935 m. įsteigtas V, 1936 m. - VI skyriai. 1935 m. mokėsi 464 mokiniai. 1937 m. dirbo 10 mokytojų, mokyklą baigė 60 mokinių

1937 m.birželio 5-6 d.d. mokykloje pažymėtas lietuviškos mokyklos Mažeikiuose 30-ties metų jubiliejus [2].

Mokytojai

1937 m. mokykloje dirbo: Pr. Zailskis (mokyklos vedėjas), O. Zailskienė, J. Rūmelaitienė, J. Mažylienė, V. Frankienė, M. Eidimtienė, A. Strockis, J. Moskoliūnas, K. Eidimtas, A. Mozūraitis, kunigas V. Martinkus ir šventikas A. Černajus.

Šaltiniai

  1. Tautos mokykla. - 1937. - Nr. 10.
  2. Vakarai. - 1937. - Nr.102. - P. 5.

  • Ličkūnas St. Pirmoji Mažeikių lietuvių mokykla // Tautos mokykla. - 1937. - Liepos 15. - Nr.14-15. - P. 339-340.