Vaclovas Martinkus

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
22:39, 30 lapkričio 2013 versija, sukurta MKE-Robotas (Aptarimas | indėlis) (MKE-Robotas pervadino puslapį Martinkus Vaclovas į Vaclovas Martinkus: vp)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

MARTINKUS VACLOVAS (g. 1909-03-15 Vaitelių k., Ylakių vls. - 1980-11-18 Providence, N.Y), kunigas, visuomenininkas.

Baigęs Mažeikių gimnazijos 5 klases, 1928 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją. 1935-04-24 įšventintas kunigu. 1935-05-05 - 1940-05-05 buvo Mažeikių parapijos vikaras, 1940-05-05 - 1944-10-07 Židikų parapijos klebonas. Židikuose vadovavo naujos bažnyčios, klebonijos ir kelių kitų parapijos pastatų statybai bei kapinių pertvarkymui. 1940 m. pastatė pagal architekto J. Muloko projektą paminklinę koplyčią M. Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai. Penkerius metus buvo Pavasarininkų organizacijos Mažeikių skyriaus pirmininku.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kur dirbo pastoracinį darbą Bavarijoje, o 1946-06-28 - 1950-09-15 buvo Liubeko lietuvių stovyklos klebonu. 1950 m. emigravo į JAV, dirbo senelių namuose ir nuo 1952-05-29 Šv. Kazimiero parapijoje vikaru, 1963-1979 m klebonu. 1995 m. apdovanotas JAD VAŠEM atminimo medaliu ir garbės raštu už žydų gelbėjimą.

Bendradarbiavo leidiniuose: „Draugas", „Ateitis", „Darbininkas"

Šaltiniai

  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1959. - T. 17. - P. 424.
  • Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Telšių vyskupija. - Čikaga, 1980. - T. 1. - P. 389.
  • JAV lietuviai. T.1 – V., 1998. – P. 633.