Purvių miškas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
10:57, 12 rugpjūčio 2009 versija, sukurta 78.58.46.114 (Aptarimas)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Purvių miškas

PURVIŲ MIŠKAS yra Mažeikių ir Akmenės rajonuose, tarp Ramoniškės ir Avižlių kaimų, Ventos regioninio parko teritorijoje. Miške įkurtas botaninis draustinis.

1949 m. birželio 6–11 d. Purvių ir Ramoniškių miške, esančiame ties Mažeikių aps. Viekšnių vlsč. ir Kuršėnų aps. Papilės vlsč. sankirta, MGB vidaus kariuomenės 32-ojo šaulių pulko ir MGB Viekšnių vlsč. posk. operatyvinės grupės pajėgomis vykdyta karinė–čekistinė operacija. Jos metu buvo likviduotas Šatrijos rinktinės Prano Belecko vadovaujamas Vyčio partizanų būrys. Nukauti aštuoni partizanai: Antanas Čijunskis (Jono-Meška; g. 1902 m. Tryškių vlsč. Degimų k.), Petras Šiurkus (Katrės-Labutis; g. 1921 m. Papilės vlsč. Avižlių k.), Pranas Šiurkus (Antano-Kalvis; g. 1927 m. Kuršėnų aps. Tryškių vlsč. Užpelkių k.), Stanislovas Šiuša (Jono-Elnias; g. 1923 m. Viekšnių vlsč. Ramoniškių k.), Adomas Rimkus (Jokūbas; g. 1927 m., gyv. Tryškių vlsč.), Pranas Beleckis (Vinco-Malūnininkas; g. 1921 m. Kuršėnų aps. Kruopių vlsč. Apušroto k., būrio vadas), Jonas Šidlauskas (Jono-Šalmas; g. 1928 m. Viekšnių vlsč. Uogiškių k.), Stasys Dimša (Raitelis; g. 1928 m. Tryškių vlsč. Kairiškių k.). Operacijos metu taip pat žuvo 1 kareivis[1].

2007 m. žuvusiems rezistentams atminti Purvių miške pastatytas atminimo ženklas. Atminimo ženklo pašventinimo iškilmėse apie pokario laikus pasakojo Mažeikių rajono Viekšnių parapijos klebonas V. Gauronskis, kurio tėviškė yra netoli kovotojų žūties vietos. Giedojo Naujosios Akmenės ir Mažeikių tremtinių choristai. Viekšnių gimnazijos moksleivė I. Rudnickaitė perskaitė rašinį apie „Vyčio“ partizanų būrį. Saliutus šaudė Mažeikių šaulių kuopos nariai.

Purvių miško 23 kvartale yra Avižlių kaimo kapinės, miške. Į kapines eina keliukas iš Avižlių kaimo. Kapinės būdavo aptveriamos medine tvorele. Išlikęs vienas antkapis, trys metaliniai kryželiai. Žmonės prisimena, kad čia laidodavo nekrikštytus vaikus. Nuo seno čia žmonės giedodavo „kryžiaunas”. Plotas 0,02 ha.

Šaltiniai

Nuorodos