Mažeikių rajono mokytojų ekologų klubas

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search

MAŽEIKIŲ RAJONO MOKYTOJŲ EKOLOGŲ KLUBAS, visuomeninė organizacija, vienijanti gamtosauginėmis problemomis ir moksleivių bei visuomenės ekologiniu ugdymu besidominčius mokytojus, o taip pat mokinius ir kitus žmones. Įregistruotas 1997 m. Vadovas Algirdas Vilkas, buhalterė Nomeda Vėlavičienė.

Veikla

Klubo nariai rengia seminarus, aktyviai dalyvauja tiriamajame ir švietėjiškame darbe, palaiko ryšius su kitomis analogiškomis organizacijomis, vykdo mokslinius tyriamuosius darbus. 2007 m. pristatė pranešimą visuomenei „Mažeikių rajono geografinė ir demografinė situaciją“. Vasarą dauguma klubo narių savarankiškai renka gamtinę medžiagą, fotografuoja gamtinius objektus. 2007 m. vasarą aktyviai buvo tiriama šikšnosparnių populiacijos būklė ne tik Mažeikių rajone, bet ir įvairiose Lietuvos vietovėse, regioniniuose parkuose. Rugpjūčio mėn. dalyvavo Ventės rage surengtoje foto akcijoje „Gyvosios gamtos fotografavimas“, rašo gamtinius straipsnius „Mažeikių krašto enciklopedijai“.

Klubo nariai nemažai konsultuoja, teikia informacijos vietinei žiniasklaidai bei savivaldos institucijoms. Aktyviai prisidėjo prie Užpelkių durpyno uždraudimo eksploatuoti durpes, sunaikinat vertingą gamtinį kompleksą, pateikė pasiūlymų dėl gamtinių objektų apsaugos, naujų saugomų teritorijų išskirimo ir ištirtumo rajone. Klubo nariai vykdė projektus: „Varduvos salelės sutvarkymo akcija", „Baltųjų gandrų apskaita Mažeikių rajone“ (2005 m.), „Mažieji gamtos turtai – visuomenės pažinimui „ (2005 m.) ir kt. Klubo nariai Deividas Makavičius ir Nomeda Vėlavičienė 2007 m. dalyvavo Lenkijoje mokslinėje konferencijoje ir pristatė pranešimą apie Mažeikių rajono šikšnosparnius. Be to, trys klubo nariai dalyvauja Respublikinėje „Birdpix“ ir „Macro“ nuotraukų apie gamtą internetinėje fotogalerijoje, pristatydami Mažeikių rajono gamtines vertybes.

2008 m. rugpjūčio mėn. Renavo dvare surengė dviejų dienų Respublikinį gamtos fotografų plenerą, kuriame dalyvavo gamtos fotografai iš Mažeikių, Klaipėdos, Kelmės, Panevėžio, Kauno, Ukmergės, Vilniaus, Anykščių ir Biržų. 2009 m. sausio mėn. Mažeikių muziejuje surengė seminarą apie Mažeikių rajone randamas augalų ir bestuburių gyvūnų rūšis, įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą ir makrofotografijos parodą, kuri 2009 m. rudenį eksponuojama ir Renavo dvaro rūmuose. 2009 m. sausio mėn. išleido Respublikinės gamtos makrofotografijos parodos sertifikatus. 2009 m. klubo narys Deividas Makavičius fotografavo gandralizdžius ir dalyvavo VST parodose Palangoje ir Akmenėje, vykdė gandralizdžių apskaitą Mažeikių, Akmenės ir Joniškio raj.

Klubo nariai gana kruopštūs, pareigingi, gerai atliekantys ir savo tiesioginį darbą. Dirba iš pašaukimo, entuziazmo, mielai dalijasi savo patirtimi ir sukaupta medžiaga su kitais.

Klubas savo veiklą nutraukė 2012 m. gegužės 23 d.

Leidiniai

Klubo nariai iš savo surinktos medžiagos parengė ir išleido šiuos leidinius:

Klubo narė Nomeda Vėlavičienė su Rimvydu Kinduriu paskelbė straipsnį „Džioveklės Mažeikių rajone“, kuris išspausdintas „Žurnalas apie gamtą“, 2009 m., Nr. 3, p.44-45, Algirdas Vilkas ir Rimvydas Kinduris publikavo straipsnį „Lietuvoje aptiktas 2009 metų Europos voras Trikampiatinklis laidūnas (Hyptiotes paradoxus C. L. Koch, 1834)" („Žurnalas apie gamtą", 2009 m., Nr. 5, p.46).

Šaltiniai

  • Mes esame. Sud. Eduardas Vaičiulis. - Mažeikiai. - 2009. - 88 p. - P. 41-43. ISBN 978-9955-911-15-9.