Kutuvis

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Jump to navigation Jump to search
Kutuvis
Kutuvis
Kutuvis
Informacija
Ilgis: 4,7 km
Ištakos: Maigų ežeras
Žiotys: Venta
Kodas: 30010980

KUTUVIS, Kutupis, upė Mažeikių apylinkės seniūnijoje, Maigų ir Milių k., Ventos dešinysis intakas.

Išteka iš Maigų ežero. Aukštupyje ir vidurupyje teka į pietus iškastu kanalu, žemupyje nuo Mažeikių – Šiaulių plento - į pietvakarius natūralia vaga, įteka į Ventą 214,5 km nuo jos žiočių. Kerta Mažeikių – Šiaulių plentą ir Mažeikių – Viekšnių vieškelį. Aukštupyje į Kutuvį įteka Sūrupis – kairysis intakas. Vidurupyje ir žemupyje Kutuvis miškų pakraščiu.

Kutuvio hidrometriniai duomenys surašyti lentelėje. Užšąla sausio pradžioje. Vid. ledo storis 20 – 30 cm, išsilaiko 48 – 70 dienų. Pavasarį (III – V mėn.) nuteka 50%, vasarą (VI – VIII mėn.) - 6%, rudenį (IX – XI mėn.) - 20%, žiemą (XII – II mėn.) - 24% viso metinio vandens kiekio. Žemupyje vyraujantis slėnio plotis 0,05 – 0,1 km, krantai statūs, 10 – 15 m aukščio, apaugę krūmais ir medžiais. Dugnas žvyruotas su smėlio priemaiša. Aukštupyje krantai užpelkėję, upės plotis 2,5 m, dugnas uždumblėjęs.

1965 m. Kaune išleistame „Lietuvos TSR šlapių žemių kadastre” nurodyta, kad Kutuvio pakrančių miškingumas yra 35,2%, sausintinų žemių – 90,5%, tai sudaro 1030 ha periodiškai šlapi dirvožemiai, 75 ha supelkėję mineraliniai dirvožemiai ir 705 ha šlapi miškai; iš viso 1810 ha.

1856 m. Viekšnių dvaro žemės kiekio apskaitos duomenimis, Kutuvis Milių k. užėmė 0,38, Maigų k. – 0,23 deš. plotą. To paties dvaro 1857 m. žemėlapyje Kutuvis vadinamas Baibelio upeliu. 1858 m. žemėlapyje parodyta, kad Kutuvis išteka iš Maigų ežero, o Sūrupis įteka į ežerą. Tikriausiai tik susikūrus kolūkiui, kai prasidėjo melioracija, Sūrupis buvo nukreiptas į Kutuvį ir tapo jo kairiuoju intaku. 1952-05-17 „Lenino keliu” kol. valdybos narių posėdyje buvo nutarta atnaujinti Kutuvio nutekamąjį griovį.

Kutuvio hidrometriniai matmenys žemupyje (vidutiniški duomenys)

Data Plotis m Gylis m Gyvojo pjūvio plotas m² Srovės greitis m/s Vandens debitas m³/s
1976 01 08 2,50 0,21 0,525 0,30 0,1575
1980 05 22 1,67 0,13 0,217 0,15 0,0325

Kutuvio hidrometrinius ir hidrocheminius bei biologinius tyrimus 1998 05 20 atliko Mažeikių M.Račkausko gimnazijos moksleivis Vaidotas Keršis:

Plotis, m Gylis, m Vandens nuotėkis m³/s Srovės greitis m/s Vandens elektros laidumas ms/cm Temperatūra Deguonies koncentracija mg/l Fosfatų kiekis mg/l Vandens spalva Vandens kvapas Pakrantėse putų
Aukštupys 2,30 0,30 0,152 0,23 46 16 4,5 0,25 Šviesiai ruda Nėra kvapo Nėra
Vidurupis 2,10 0,34 0,207 0,29 47 17 6,5 0,25 Šviesiai ruda Nėra kvapo Nėra
Žemupys 3,00 0,20-0,60 47 17 8 0,25 Šviesiai ruda Nėra kvapo Nėra

Šaltiniai

Kutuvis pavasarį

  • Lietuvos istorijos archyvas: F.526, ap.8, b.1972; ap.7, b.5354.
  • Kauno filialo archyvas: F. U-62, ap.9, b.74, l.90, 98, 100.
  • Lasinskas M. Lietuvos TSR upių kadastras. - V., 1959. - D. 1. - P. 115, 117.
  • Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. - V., 1963. - P. 85.
  • Lietuvių enciklopedija. - Boston, 1965. - T. 33. - P. 394, strp. Venta.
  • Sakalauskas A., Zelionka L. Lietuvos TSR šlapių žemių kadastras. - Kaunas, 1965.
  • Mažoji tarybinė lietuviškoji enciklopedija. - V., 1968. - T. II. - P. 491.
  • Vanagas A. Lietuvos TSR hidronimų daryba. - V., 1970. - P. 131, 213.
  • Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. - V., 1981. - P. 176.