Bugenių biblioteka

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
Peršokti į: navigaciją, paieška
Bugenių biblioteka

IMGP9871.JPG

Seniūnija: Mažeikių apylinkės seniūnija
Adresas: Bugeniai, Ruzgų p-tas, LT-89452
Vadovė: Irena Cilinginienė
Dokumentų fondas: 6558 (2010 m.)
Skaitytojų skaičius: 185 (2010 m.)
Įkūrimo data: 1954 m.
Bibliotekos patalpos
Pirmasis Bugenių bibliotekos pastatas 1957 m.

BUGENIŲ BIBLIOTEKA, Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialas.

Teikiamos šios paslaugos: išduodami leidiniai į namus, leidinių užsakymas per tarpbibliotekinį abonementą, taip pat teikiama informacija, atsakymai į užklausas, konsultacijos, organizuojami renginiai ir parodos. Aptarnauja Bugenių, Kalnėnų, Kuodžių, Kurmaičių, Linksnakių, Pumpurų, Troškučių ir Zastaučių kaimų gyventojus, o taip pat Ruzguose veikia knygų išdavimo punktas.

Istorija

Biblioteka įkurta 1954 m. spalio 1 d. Pirmasis bibliotekos vedėjas Romualdas Balsys. Naujai įsteigtos bibliotekos knygų fondo pagrindą sudarė buvusios Bugenių klubo - skaityklos knygos. Bibliotekoje nebuvo net elektros. Pirmaisiais veiklos metais biblioteka turėjo 2022 knygas. Ją lankė 41 skaitytojas. 1957 m. buvo 174, 1958 m. - 250 skaitytojų. 1962 m. bibliotekininke pradėjo dirbti Roma Raudinytė – Bružienė. Jau pirmaisias jos darbo metais sudaryti knygų katalogai. Biblioteka perkelta į geresnes patalpas – kolūkio „Už taiką” raštinės antrąjį aukštą. 1966 m. biblioteka iškopia į pirmaujančias gretas ir iki 1970 m. soclenktyniavime užima pirmąsias vietas.

1969 m. praplečiamos patalpos – įrengiamas atskiras literatūrinis kampelis vaikams. 1973 m. Bugenių kaimo biblioteka, vaizdinės agitacijos apžiūroje, užėmė pirmąją vietą. 2002 m. buvo 172 skaitytojai, jiems išduota 8932 vnt. literatūros. Rajone centralizavus bibliotekų sistemą, Bugenių biblioteka tapo centrinės (dabar viešosios) bibliotekos filialu. 2004 m. buvo 12310 vnt. įvairių spaudinių, 202 skaitytojai, kuriems išduota 7474 vnt. literatūros. Dabar per metus biblioteka gauna apie 100 knygų, užsakoma apie 10 pavadinimų periodinių leidinių.

Nuo 1997 m. bibliotekininkės pareigas perėmė Irena Cilinginienė. 1997-2009 m. bibliotekoje veikė jaunųjų bibliotekininkių būrelis „Katyčių ABC“. Būrelio mergaitės susipažino su bibliotekininko darbu, padėjo organizuoti renginius. 2008 m. atliktas kapitalinis patalpų remontas, įrengtas Viešosios interneto prieigos taškas. 2010 m. bibliotekoje skaitė 185 skaitytojai, per metus jie apsilankė bibliotekoje 2804 kartus, jiems išduota 6495 vnt. knygų ir periodinių leidinių, bibliotekos fonde buvo 6558 vnt. spaudinių. 2011 m. biblioteka kartu su Bugenių bendruomene organizavo kaimo įkūrimo 350 m. jubiliejaus šventę.

Vedėjai

  • Romuladas Balsys (1954-10-01 - 1957 m.)
  • Janina Puplauskaitė (1957-1958 m.)
  • Natalija Linkevičiūtė (1958-1959 m.)
  • Aldona Alikaitė (1960-1962 m.)
  • Roma Raudinytė-Bružienė (1962-1994 m.)
  • Irena Mitkutė (1994-1997 m.)
  • Irena Cilinginienė (nuo 1997 m. vasaros)

Šaltiniai

  • Bružienė R., Daškevičienė V. Bugenių bibliotekos istorija: Kraštotyros darbas. – Bugeniai, 1977. – P. 3-7.
  • Cilinginienė I. Bugenių bibliotekos istorija: Kraštotyros darbas. – Bugeniai, 2003. – P. 30-35.
  • Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bugenių filialo 2010 m. veiklos ataskaita. – 2011. – P. 1.

Nuorodos