Muzikos mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
11:50, 3 spalio 2015 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Muzikos mokykla
Muzikos mokykla
Muzikos mokykla
Informacija
Adresas: LT 89218 Mažeikiai, V. Burbos g. 9/34, el.p. [email protected]
Tel./Faksas: 8-443-98571 / 8-443-98570
Direktorė (-ius): Vaida Mikalauskienė nuo 2015-10-01, Ričardas Grušas (nuo 1980 m. iki 2015-09-01)
Mokinių skaičius: 533 (2014-2015 m.m., su filialais); 567 (2010-2011 m.m.)
Mokytojų skaičius: 55 (2014-2015 m.m., iš jų 22 buvę mokyklos mokiniai), 56 (2010-2011 m.m.)
Muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras. Vad. Vidmantas Alčauskis

MAŽEIKIŲ VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLA, Mažeikių muzikos mokykla, moksleivių formaliojo papildomojo ugdymo mokykla. Yra šie skyriai: fortepijono, chorinio dainavimo, tautinių instrumentų, akoredono ir sintezatorių, styginių instrumentų, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų, muzikos teorijos, 2-ojo instrumento, teatrinio meno. Priklauso Sedos, Židikų ir Laižuvos filialai.

Istorija

Įkurta 1955 m. rugsėjo 8 dieną Respublikos gatvės dvidešimtame name, kuris priklausė Lievartams (dabar laidojimo namai - „Rimtis). Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Edmundas Dačka, mokyklai vadovavęs dvidešimt penkerius metus. Pirmaisiais metais į I ir II klases buvo priimti 55 mokiniai, kuriuos mokė trimitininkas Vytautas Olberkis, pianistė E. Riskinaitė, o nuo antrųjų metų ir smuikininkas A.Liolys. Augant mokinių skaičiui, mokyklai paskiriamos erdvesnės patalpos Vydūno gatvėje Nr. 7. Po studijų Klaipėdoje į gimtąjį miestą grįžo Dalia Velcaitė-Nemanienė. Aštuoniolika metų rūpestingai dirbo direktoriaus pavaduotoja, savo nuostabiu balsu žavėjo miesto, rajono bei respublikos klausytojus, dėstė muzikos istoriją. Mokykloje tuo metu dirbo mokytojai: Janina Spalvienė, Aloyzas Jurgutis, Vytautas Simanavičius, Regina Kareva.

1959 metais išleidžiama pirmoji moksleivių laida. Vienas iš baigusiųjų - A.Znotinas, ilgametis akordeono skyriaus vedėjas, kūrybingas orkestro vadovas ir pedagogas. Kartu su juo mokyklą baigė trimitininkas Zigmas Mingėla, 18 metų grojęs Valstybiniame pučiamųjų orkestre „Trimitas“ bei 1967-1979 m. - Vilniaus operos ir baleto teatre. 1962 m. į mokyklą atvyko dirbti Vytautas Simonavičius, mokykloje atidaryta klarneto klasė. Jo pastangomis mokykloje suburtas instrumentinis ansamblis, į kurį įėjo mokytojai A. Jurgutis (akordeonas), E. Dačka (kontrabosas) ir pats V. Simonavičius (klarnetas). Nuo 1964-ųjų metų mokyklos kolektyvai dalyvauja visose rajoninėse ir respublikinėse dainų šventėse.

1965 m. mokykla perkelta į dabartines patalpas Burbos g. 9. 1970 m. Mamertas Panavas subūrė mokyklos pučiamųjų orkestrą, kuriame iš pradžių buvo 15-16 muzikantų. 1972 m. pučiamųjų skyriuje tebuvo 30 mokinių, tačiau kasmet jis plečiamas. 1976 m. įkurtos fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono ir tūbos klasės. 1977 m. pučiamųjų orkestre jau grojo 28 jaunieji muzikantai.

Nuo 1980-ųjų metų muzikos mokyklai vadovauja R.Grušas. Direktoriui teko organizuoti mokyklos 25-mečio paminėjimo koncertą. Šia proga mokyklos kieme buvo pastatytas akmuo su jubiliejų žyminčia lenta. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 1984 m. iki 1989 metų dirbo V.Daugirdaitė. Jai išvykus dirbti į Šiaulius šias pareigas eina J.Domarkas, mokykloje dirbantis nuo 1970-ųjų metų. Pavaduotojas J.Domarkas atsakingas ir už mokyklos koncertinę veiklą.

1983 metais prie muzikos mokyklos buvo atidaryti dailės ir choreografijos skyriai, vėliau - 1989 bei 1993 metais - jie virto mikrorajone atidarytomis atskiromis mokyklomis: dailės mokykla, choreografijos mokykla, kurioms vadovauja buvę mokyklos skyrių vedėjai Zenonas Steponavičius ir Jolanta Tendienė. Atidaromos bosinės gitaros, birbynės ir violončelės klasės. Baigiamas suformuoti chorinio dainavimo skyriaus bei mergaičių choras, kuriam jau 20 metų vadovauja J.Grušienė. 1985 m. gruodžio 7 d. mokykla šventė 30-metį. Į jubiliejinį koncertą atvyko kraštiečiai-profesoriai Konradas Kaveckas ir Vytautas Klova. Pastarasis su žmona Jūrate Kloviene dalyvavo trijose mokyklos jubiliejinėse šventėse.

1986 m. prie muzikos mokyklos atidarytas pirmasis Lietuvoje Teatrinio meno skyrius, kuriam vadovauja dramos mokytoja metodininkė Daiva Skaringienė. Teatre moksleiviai mokosi ne tik vaidybos ir scenos kalbos, bet ir sceninio judesio, šokio, dainavimo ir muzikavimo pagrindų. Tai vienintelis teatrinio meno skyrius, kuriame yra dainavimo pamokos[1].

Norint sudaryti geresnes muzikinio, meninio ugdymo sąlygas atokesnių miestelių bei kaimo vaikams, Sedoje (dabar vadovauja Lina Rupšienė) ir Židikuose (vad. Edita Jedinkienė) tais pačiais metais, o 1996 m. Laižuvoje (vad. Justina Mišeikienė) atidaromi muzikos mokyklos filialai, tapę ryškiais kultūros židiniais rajone. Filialams anksčiau vadovavo S.Varapnickas ir J.Vaišvila. Mokykla tapo vienintelė respublikoje, jungianti po vienu stogu keturias meno šakas - muziką, dailę, šokį ir teatrą. Mokinių skaičius išaugo iki 630. 1989-1992 m. vyko mokyklos kapitalinis remontas.

Teatrinis skyrius Tarptautinės Teatro dienos proga buvusiame Naftininkų, o nuo 2004-12-30 Savivaldybės kultūros centre, kiekvienais metais parodo po muzikinį spektaklį. Režisierės D.Uselytės pastatyti spektakliai „Raganiukė“ ir „Katės namai“ buvo parodyti per respublikinę televiziją.

Teatrinis skyrius 1999 metais, paminėdamas kūrybinės veiklos 10-metį, pastatė muzikinį spektaklį „Vilkas ir septyni ožiukai“ (rež. D.Uselytė), ir suorganizavo I Respublikinį muzikos, meno mokyklų moksleivių teatrų festivalį „Svečiuose pas Naminuką“. Festivalis tapo tradicinis ir organizuojamas kas dveji metai. 2000 metų gegužės 13 dieną mokyklos meniniai kolektyvai miesto visuomenei padovanojo jubiliejinį 45-mečiui skirtą koncertą, kuriame dalyvavo choreografijos mokyklos kolektyvai „Kauškutis“ ir „Niuansas“, buvo eksponuojama Dailės mokyklos moksleivių ir mokytojų darbų paroda.

2000 m. sukurtos devynias naujas ugdymo programas, kurios leidžia kiekvienam vaikui rasti sau tinkamą muzikavimo ar vaidybos erdvę. Įkūrę naujas, populiarias gitaros (mokyt. Gintaras Pypkinas), mušamųjų instrumentų (mok. Evaldas Sidaras) bei sintezatoriaus (vad. Virginijus Kublickas) specialybes, kurių įkainiai didesni, sustiprinome mokyklos materialinę bazę. Populiarumo susilaukė ankstyvojo meninio ugdymo programų parengimas ir pritaikymas 3-4 ir 5-6 metų vaikų grupėms. Su šiomis programomis labai kūrybingai dirba mokytojos S. Lingytė ir Julė Draudikienė.

2010 m. lapkričio 26 d. Mažeikių rajono tarybos nutarimu Nr. T1-358, nuo 2011 m. sausio 1 d. mokyklai suteiktas kraštiečio kompozitoriaus Vytauto Klovos vardas. 2014 m. rudenį pradėtas mokyklos atnaujinimas.

Kolektyvai

Akordeonistų

Nuo 2010 m. akordeonistų orkestrui ir ansambliui vadovauja Jūratė Trimailovienė. Jos iniciatyva suorganizuoti keturi akordeono muzikos festivaliai „Lai skamba lietuviškos melodijos". 2010-2012 m. akordeonų ansamblis kartu su smuikininkų (vad. Indrė Jokopienė ir Kristina Daugintienė), saksofonistų (vadovas Augustas Jestromskis), koncertinių kanklių (vadovė Jolanta Paulauskienė), fleitininkių (vadovė Inga Dvaržeckienė) ansambliais bei mokytoja Jule Draudikiene sėkmingai pasirodė Europiniame Latvijos–Lietuvos projekte „Kamerinės muzikos sklaida tarp jaunimo abipus sienos renginiuose PRELUDIA“. Parengta lietuvių kompozitorių muzikos programa, kuri buvo atliekama kūrybinių stovyklų metu Daugpilyje ir Šiauliuose. J. Trimailovienės vadovaujamas orkestras 2012 m. paruošė programą, dalyvavo moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas – Lietuva“ Vilniuje, jam yra suteikta III meninio pajėgumo kategorija.

„Mokytojų Vaidos Mikalauskienės, Dainoros Petrikienės ir Rimanto Mikalausko paruošti mokiniai sėkmingai pasirodo respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir laimi aukščiausius apdovanojimus bei GRAND PRIX. V. Mikalauskienės iniciatyva 2015-04-17 mokykloje vyko V akordeonų muzikos tarptautinis festivalis „TUTTI“. 2015 m. sėkmingai respublikiniame konkurse pasirodė akordeono dalyko 2 klasės mokinys Jonas Vozbutas, pelnęs pirmąsias vietas respublikiniame ir tarptautiniame konkurse Vilniuje, 5 klasės mokinė Rosita Reivytytė, respublikiniame konkurse laimėjusi II vietą, o Aleksandras Godelis tapo diplomantu. Nuo 2012 m. darbą su akordeonistų orkestru bei vyresniųjų klasių ansambliu dirba mokytojas metodininkas R. Mikalauskas.

Pianistų

Nuo 2005-ųjų metų fortepijono dalyko mokytojos metodininkės Danutės Pocienės iniciatyva suorganizuoti penki Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų festivaliai-konkursai „Lietuviškos muzikos labirintais“: „2015 m. vasario 28 d. įvykusio V festivalio-konkurso laureatais tapo 11 mokyklos pianistų: Dovydas Stonkus PU ir Marius Barauskis TU (mokytojas R. Grušas), Vytautė Šimkutė PU (mokytoja Nina Kaveckienė), Gustė Gedvilaitė 1 kl. ir Rugilė Lieliungaitė 1 kl. (mokytoja I. Grušaitė), Goda Jonauskaitė (mokytoja Dalia Liutkienė), Sofija Kosenko 2 kl. (mokytoja Liudmila Denisenko), Edgaras Kulikauskas 2 kl. (mokytoja Irina Radvilienė), Deimena Baužytė 4 kl. (Sedos skyriaus mokytoja L. Rupšienė), Kristina Ramaškaitė TU ir Jonas Šopa, (mokytoja D. Pocienė).“

Kasmet fortepijono metodinės grupės pirmininkė I. Grušaitė organizuoja visų dalykų mokinių jungtinį edukacinį koncertą „Šventinė dvaro muzika“, kurio tikslas – sudaryti mokiniams galimybę koncertuoti dvarų koncertų salėse, geriau pažinti dvarų kultūrą, jų istoriją bei geografiją. Mokiniai koncertavo Plungės M. Oginskio, Kretingos grafo Tiškevičiaus, Rietavo M. K. Oginskio bei Mažeikių Renavo bei Dautarų dvaruosei. Labai sėkmingai pianistai pasirodo nacionaliniuose B. Dvariono jaunųjų pianistų konkursuose. 2012 m. pianistės Simona Gelžinytė 3 kl. (mokytoja A. Breitmozerienė) ir Dovilė Vaizgielaitė 4 kl. (mokytoja I. Grušaitė) tapo diplomantėmis. Tais pačiais metais J. Šopa (mokytoja D. Pocienė) Baltarusijoje Novopolocko mieste tarptautiniame pianistų konkurse ,,MUZYČNAJA LILĖJA“ tapo diplomantu. 2014 metais Dovilė Vaizgielaitė (mokytoja I. Grušaitė) ir J. Šopa (mokytoja D. Pocienė) tapo laureatais, o Roberta Vaitelavičiūtė (mokytoja D. Pocienė) – diplomante. Puikiai su fortepijoniniais duetais dirba mokytoja D. Pocienė, kurios paruošti sesučių Kristinos ir Sigitos Ramaškaičių, J. Šopos ir Robertos Vaitelavičiūtės duetai tapo respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatai, laimėję GRAND PRIX. 2011 m. tarptautiniame konkurse ,,Muzikinės akimirkos“ Utenoje bei IV fortepijoninių ansamblių konkurse ,,Muzika sujungia mus“ Plungėje. 2013 m., 2015 m. šiame konkurse sėkmė nusišypsojo ir laureatais tapo mokytojos I. Grušaitės klasės mokiniai Beatričė Virkutytė 2 kl. ir Neilas Balčiūnas 2 kl., o Monikos Kaminskaitės ir Justo Adomo Lukoševičiaus duetas TU2 (mokytojos V. Antanavičienė ir I. Grušaitė) gavo specialų prizą.

Smuikininkų

Smuikininkių ansambliui vadovauja I. Jokopienė. Jau dešimt metų dalyvauja M. Oginskio festivalyje „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui“ Plungėje, groja jungtiniame Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų orkestre. Smuikininkės solistės Simona Trimailovaitė, Greta Cydzikaitė, Eglė Stončiūtė sėkmingai pasirodė koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru. Labai didelę pažangą daro ir aktyviai koncertuoja jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos K. Daugintienės. Mokinių pasirodymus visada papuošia koncertmeisterės D. Liutkienė, I. Grušaitė ir I. Radvilienė.

Kanklių

Kanklių ansambliai kasmet dalyvauja Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis“, o 2010 metais teko organizuoti X festivalį Mažeikiuose, kuriame dalyvavo 500 dalyvių. 2012 ir 2014 metais abu kanklių ansambliai dalyvavo Lietuvos moksleivių Dainų šventėje Vilniuje, kur Jolanta Dobravolskienė dirigavo jungtiniam žemaitiškų kanklių orkestrui. 2014 m. tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „TUTO“ Šiauliuose diriguoti buvo pakviestos Jolanta Paulauskienė ir Jolanta Dobravolskienė. Abu ansambliai dalyvavo 2014 m. Lietuvos Dainų šventės koncerte ,,Skambėkite, kanklės“.

Teatrinio meno

Teatrinio meno skyriaus režisierės Daiva Skaringienė ir Airida Lementauskienė kasmet mokyklos bendruomenei bei jauniesiems lopšelių-darželių mokyklų žiūrovams parodo po keletą įtaigių, aktualiomis mokiniams ir jaunimui temomis pastatytų spektaklių, tokių kaip: „Žydrosios strėlės kelionė“ , „Prietrankos dienoraštis“, „Coliukė“ ir ,,Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo“: „Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukė 2012 m. muzikiniai spektakliai ,,Elenytė ir Jonukas“ ir 2014 m. – „Geležinė princesė“. Abu spektaklius režisavo D. Skaringienė. 2013 m. režisierės A. Lementauskienės spektaklis „Coliukė“ tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis“ laureatu. 2015 m. vaikų „Colių“ teatras sukūrė ir parodė tos pačios režisierės spektaklį „Stebuklas“. Be puikių įvertinimų ir specialių apdovanojimų iš respublikinių skaitovų konkursų Jonavoje negrįžta abiejų režisierių bei mokytojos Marijanos Katilienės paruošti mokiniai. Jaunieji aktoriai turi galimybę muzikuoti pasirinktu instrumentu bei mokytis dainuoti. Muzikavimo bei dainavimo paslapčių moko mokytoja Ingrida Šopienė, kurios paruošti mokiniai dalyvauja II instrumento mokinių koncertuose. Prie spektaklių kūrimo nemažai prisideda, pati kuria personažus ir vaidina, sceninio judesio vaikus moko mokytoja Jurgita Juodpusytė.

Pučiamųjų instrumentų

Yra šie ansambliai: „Mažeikių dūdoriai“ (vadovas Vidmantas Alčiauskis), fleitininkių ansamblis (mokytoja I. Dvaržeckienė), ansambliai „Trompetto“ (vadovas Vilius Antanavičius) bei ,,Saksofonija“ (vadovas A. Jestromskis). 2014 m. XIV Žemaičių dūdų šventėje Mažeikių miestui ir rajonui atstovavo mokyklos ir Sedos skyriaus pučiamųjų orkestras ,,Griaustinis“, kurio vadovai buvo atsakingi už meninę šventės dalį. Mokyklos pučiamųjų orkestras ne kartą dalyvavo tarptautiniuose jaunimo orkestrų festivaliuose Lenkijoje, Vokietijoje, 2015 m. Italijoje. Dalyvauja kitų miestų organizuojamuose festivaliuose, Lietuvos Dainų šventėse Vilniuje, pučiamųjų orkestrų čempionatuose Panevėžyje, kuriuose laimi prizines vietas. Mokytojų V. Antanavičiaus, I. Dvaržeckienės, Sigito Petriko bei Sedos skyriaus mokytojų Kęstučio Dvaržeckio, Sauliaus Varapnicko parengti pūtikai sėkmingai pasirodo Kuržemės (Saldus miestas, Latvija), „Jūros fanfaros“ (Klaipėda) bei respublikiniuose J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursuose, laimi laureatų vardus ar prizines vietas. Vienas talentingiausių trimitininkų Tadas Vasiliauskis – tai daugkartinis regioninių, respublikinių bei tarptautinių konkursų I vietos laimėtojas. Puikiai solistams talkina koncertmeisterės Irma Povilavičiūtė, Vilija Antanavičienė, I. Grušaitė bei Lolita Saparienė. Mokytojo A. Jestromskio iniciatyva mokykloje 2006, 2008, 2013 metais suorganizuoti respublikiniai saksofonistų ansamblių festivaliai „Saksofonija“.“

Chorai

Muzikos mokykloje gyvuoja ir trys chorai: 2 jaunučių chorai – „Spinduliukai“ ir ,,Dainelė“ (vadovės Ramunė Šakinskienė Eridana Tallat-Kelpšienė, koncertmeisterė I. Grušaitė) bei jaunių choras „Daina“ (vadovė D. Olberkienė, koncertmeisterė I. Radvilienė). Jie dalyvauja visose rajoninėse, regioninėse Lietuvos Dainų šventėse bei mokyklos organizuojamuose koncertuose: „Chorinio dainavimo dalyko solistė Monika Šakytė tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Kaunas sonorum“ tapo diplomante, o tarptautiniame konkurse Rietave – laureate. Mokytojos Janinos Grušienės vadovaujamas vokalinis ansamblis ,,Oktava“ Plungės festivalyje-konkurse ,,Skambioji daina“ laimėjo III vietą, o 2012 m. kartu su soliste Rugile Leliungaite dalyvavo televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ respublikiniame ture. Mokytojos E. Tallat-Kelpšienės solistė Rinalda Pocevičiūtė taip pat gerai pasirodė šiame bei kituose konkursuose. Puikiai respublikinio konkurso regioniniame ture šiais 2015 m. pasirodė mokyklos jungtinis jaunučių choras, kuris laimėjo I laipsnio diplomą ir vasarą dalyvavo respublikiniame konkurse bei Dainų šventėje Klaipėdoje.

Pasiekimai, laimėjimai

1992 m. akordeonininkų orkestras, vadovaujamas Algimanto Znotino, koncertavo Diulmeno ir Datelno miestuose Vokietijoje. 2001 m. gegužės 6-14 dienomis chorinio dainavimo mergaičių choras „Daina“(vadovė Janina Grušienė, koncertmeisterė I.Grušaitė) sėkmingai koncertavo Mindene Vokietijoje. Tais pačiais metais IV klasės tūbistas M.Žuta (mokytojas S.Petrikas, koncertmeisterė I.Povilavičiūtė) tapo Tarptautinio konkurso „Gradus ad Parnasum“ Kaune laureatu (III vieta). 2001 metais įvyko II respublikinis muzikos, meno mokyklų moksleivių teatrų festivalis „Svečiuose pas Naminuką“, kuriame buvo parodytas muzikinis spektaklis „Pepė Ilgakojinė“(režisierė D.Uselytė).

Graži kūrybinė draugystė tęsiasi su Limbažu muzikos mokykla Latvijoje, Kuršėnų, Skuodo ir Kretingos Plungės, Rietavo ir Telšių muzikos ir meno mokyklomis, Šiaulių ir Kauno berniukų dainavimo mokyklomis „Dagilėlis“ ir „Varpelis“. Mokyklos kolektyvai ir solistai kasmet dalyvauja tradiciniame Žemaitijos krašto muzikos, meno mokyklų festivalyje „Vaikai ir muzika“.

Į įdomią koncertinę ir pažintinę kelionę po Italiją ir Vatikaną 2003 m. balandžio 15-23 dienomis vyko jaunių choras „Vaivorykštė“ (vad. D. Olberkienė, koncertmeisterė I.Grušaitė). Tais pačiais metais III moksleivių teatrų festivalyje „Svečiuose pas Naminuką“ buvo parodyti du mokyklos muzikiniai spektakliai „Melagių pilis“(rež. I.Jestromskienė) ir „Pelenų antelė“ (rež. D.Uselytė).

Mokykla kartu su Mažeikių ROTARY klubu, kasmet organizuoja nemokamus profesionalių atlikėjų koncertus miesto visuomenei. Klubas rėmė buvusį mokyklos pianistą Šarūną Meškį, baigusį Vilniaus M.K.Čiurlionio menų mokyklą, kasmėnesį skirdamas 100 litų stipendiją.

Akordeonistė Daiva Timinskaitė yra respublikinių bei tarptautinių festivalių dalyvė ir laureatė, apdovanota I laipsnio diplomu (vad. Algimantas Znotinas). Respublikinių B.Dvariono, J.Švedo, J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų bei televizijos „Dainų dainelė“ konkursų organizatorių prašymu mokykloje organizuojami zoniniai atrankos turai. Už 2004-ųjų metų veiklą mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras ir vadovas Vidmantas Alčauskis apdovanotas Lietuvos liaudies kultūros centro nominacija - „Aukso paukštė“. 2005-ųjų metų V Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate „Panevežio garsas“ orkestras C kategorijoje laimėjo III vietą. Tai puiki orkestro ir vadovo dovana artėjančiam mokyklos 50-mečio jubiliejui. 2005-09-17,18 akordeonistė Giedrė Raubaitė (vad. Dainora Petrikienė) Tarptautiniame konkurse Italijoje laimėjo antrą vietą savo amžiaus grupėje.

Fortepiono skyriaus vedėjos Danutės Pocienės ir skyriaus mokytojų iniciatyva rengiami festivaliai „Lietuviškos muzikos labirintais" (iki 2010 m. buvo surengti du). Fortepiono mokytojos Ingos Grušaitės iniciatyva kasmet irganizuojamos išvykos-koncertai dvaruose tema „Šventinė dvaro muzika". Mokytojas Augustas Jestromskis rengia respublikinius saksofonų ansamblių festivalius „Saksofonija". Režisierės Daivos Skaringienės iniciatyva organizuojami respublikiniai muzikos ir meno mokyklų mokinių tetarų festivaliai „Svečiuose pas Naminuką". Akordeonininkai solistai ir mokinių kolektyvai sėkmingai pasirodo Šiauliuose vykstančiame tarptautiniame konkurse-festivalyje „Linksmasis akordeonas".

Paruošusi teatralizuotus-muzikinius koncertus mokykla reguliariai lankosi lopšeliuose- darželiuose, bendrojo lavinimo mokyklose, bendradarbiauja su kultūros įstaigomis. Kasmet mokyklos ir filialų moksleiviai ir pedagogai surengia apie 100 labdaringų koncertų, dalyvauja visuose svarbiausiuose miesto ir rajono renginiuose bei šventėse.

Nuo 1980 m. mokykloje vyksta profesionalių Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertai, vadinami Didžiosiomis muzikos pamokomis. Kasmet mokyklos atlikėjai ir kolektyvai organizuoja per 50 pažintinių koncertų lopšeliuose-darželiuose bei bendrojo lavinimo mokyklose. Nuo 1964 m. meniniai kolektyvai dalyvauja visose respublikinėse šventėse ir čempionatuose. Mokytojų parengti moksleiviai, solistai bei meniniai kolektyvai sėkmingai pasirodo zoniniuose, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose.

2010 m. jubiliejinėje dainų šventėje „Amžių sutartinė", skirtoje Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažymėti, dalyvavo 10 mokyklos ir filialo kolektyvų. Vyriausiaisiais šventės dirigentais buvo pakviesti Jolanta Dobrovolskienė, V. Alčauskis ir R. Grušas.

2010 m. birželio 8 d. Savivaldybės mero pareigas laikinai einantis jo pavaduotojas Rimantas Norkus įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2010“ laureatei - Mažeikių muzikos mokyklos auklėtinei Monikai Šakytei bei konkursui ją parengusiai vokalo mokytojai Daliai Olberkienei. Moksleivė laimėjo ir bene pagrindinį specialųjį prizą – už geriausiai atliktą klasikinį kūrinį (ji atliko „Roželę“, m. F.Šuberto, ž. J.V.Getės).

Darbuotojai

Ilgiausiai mokykloje dirbantys (2010 m.): akordeono mokytojas, mokyklos I laidos auklėtinis Algimantas Znotinas (46 m.), pianino mokytoja Audronė Breitmozerienė (36 m.), pianino mokytoja Danutė Pocienė (35 m.), koncertmeisterė Irma Povilavičiūtė (35 m.), pianino mokytoja Vilija Antanavičienė (32 m.), direktoriaus pavaduotojas Juozas Domarkas (31 m.), pianino mokytoja Irina Radvilienė (30 m.), pianino mokytoja Liudmila Denirenko (30 m.), vokalo mokytoja J. Grušienė (30 m.), mokyklos direktorius R. Grušas (30 m.).

Bibliotekos vedėja Zita Čijunskienė, sekretorė Rasa Mikalauskienė (anksčiau - L.Ukockienė), vyr. buhalterė Rasa Šeputienė ( anksčiau - E.Šnederienė), ūkio dalies vedėja Juzefa Bukauskienė.

Literatūra

  • Mažeikių muzikos mokykla, 1955-1995 / [Tekstas, p. 3-6, Ričardo Grušo]. - Mažeikiai: MMM, 1995. - 25 p.

Šaltiniai

  1. Vaida Vaitkutė. Tetras - meilės ir gerumo šaltinis // Būdas žemaičių. - 2011. - Kovo 25. - Nr. 23. - P. 1, 9.

  • Lukošiūtė S. Muzikantai įsidrąsino pasirodyti ir gimnazijoje // Santarvė. - 2003. - Sausio 23.
  • Kūrybinė meninė veikla // Būdas žemaičių. - 2007. - Sausio 23.
  • Vytautas malūkas. Menų šventovei - Mažeikių muzikos mokyklai - 55-eri // Santarvė. - 2010. - Gruodžio 18. - Nr. 143. - P. 8, 12.
  • Birutė Šneideraitienė. „Čia skleidžiasi vaiko sielos grožis..." Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla mini 60-mečio sukaktį // Būdas žemaičių. - 2015. - Bal. 12. - Nr. 30. - P. 1, 4-6.
  • Ričardas Grušas. Čia skleidžiasi vaiko sielos grožis // Santarvė. - 2015. - Bal. 21. - Nr. 44. - P. 1, 7.

Kiti straipsniai

Nuorodos