Mažeikių suaugusiųjų progimnazija

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
23:00, 29 rugpjūčio 2012 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search

MAŽEIKIŲ SUAUGUSIŲJŲ PROGIMNAZIJA, Mažeikių suaugusiųjų vakarinė vidurinė mokykla, vėliau Suaugusiųjų gimnazija. Įkurta 1945 m. Veikė pradinės - septynmetės mokyklos bazėje.

Buvo įsikūrusi šalia miesto ligoninės tose patalpose, kur dabar yra muzikos mokykla (anksčiau - aštuonmetė mokykla). Tuo metu ten jau veikė pradinė - septynmetė mokykla (jos direktorius Vytautas Valadkevičius). 1945 m. rudenį veikė visos keturios Suaugusiųjų progimnazijos klasės. Mokytojai: V. Puzinas (dėstė anglų k.), Raštikytė (rusų k.), Andrijaitis (matematika), Vytautas Valadkevičius (lotynų k.), B. Švažaitė (lietuvių k.), Gailius (fizika), V. Bartašiūnas (chemija), Bartašiūnienė (matematika), Šlaustas (matematika), Krulickas ((lietuvių k.). Mokytojų kolektyvas buvo nepastovus, keisdavosi. Per karą mokyklos patalpos buvo labai nukentėjusios: neveikė centralinis šildymas, nebuvo elektros, kai kurių klasių langai išdaužyti - užkalti lentomis, pirmame aukšte, šalia laiptų, buvo mažas, visiškai nekurenamas mokytojų kambarėlis). Klasių apšildymui buvo pastatytos geležinės statinės, iš kurių skardiniai vamzdžiai dūmams išeiti buvo iškišti pro langus. Buvo pakūrenama pradžios mokyklos mokiniams, o po pietų, vakare, suaugusiems patalpos atvėsdavo, o žiemą klasėse mokiniai sėdėdavo su paltais. Apšvietimui naudotos atsineštos priemonės - žvakės, žibalinės lempos, tinkliniai šviestuvai. 1946 m. pavasarį mokykloje įvesta elektra. Iš liaudies švietimo skyriaus buvo gauta vaizdinių priemonių humanitariniams dalykams, fizikai, chemijai. Be to, įvairiomis dėstymui reikalingomis priemonėmis buvo dalijamasi su septynmete mokykla. 1946/1947 m. mokiniai ir mokytojai buvo visiškai aprūpinti vadovėliais, rašymo ir kitomis priemonėmis. Pamokos prasidėdavo 18.30 val. ir baigdavosi gana vėlokai.

Vėliau progimnazija buvo performuota į Mažeikių suaugusiųjų gimnaziją, dar vėliau į Mažeikių darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą. Įstoti į Suaugusių mokyklą Švietimo ministerija buvo išleidusi tam tikrus nuostatus, nurodančius kokius dokumentus įteikti, kokius papildomus egzaminus laikyti ir pan. Stojant į šią mokyklą reikėjo įteikti darbo pažymėjimą ar Vykdomojo komiteto patvirtinimą, kad negali lankyti normalios vidurinės mokyklos. Iš pradžių kad ir sunkios buvo mokymo sąlygos, bet mokiniai lankė mokyklą, pamokų nepraleidinėjo, mokėsi gerai. Priimat mokinius į Suaugusių mokyklą, kildavo kai kurių nesusipratimų su Mažeikių vidurine mokykla. Kai kada į Suaugusių mokyklą buvo priimta jaunesnio amžiaus mokinių. Klasių vadovai kas savaitę su mokiniais atlikdavo tam tikrus įvairiomis temomis pasikalbėjimus. Klasių vadovai buvo apsvarstomi mokyklos pedagogų tarybos posėdžiuose apie jų darbą su savo auklėtiniais. Mokiniams pageidaujant, su jų kviestiniais svečiais vykdavo pasilinksminimai su programa. Mokyklos salėje reguliariai buvo organizuojamos įvairiomis temomis paskaitos, vykdavo atskirų klasių saviveikliniai pasirodymai. Kino direkcija retkarčiais po pamokų visai mokyklai surengdavo papildomą filmo seansą.

Pirmaisiais metais mokyklą baigė nemažai auklėtinių, kurie vėliau įgijo aukštąjį išsilavinimą: A. Poškus ir Palčiauskas - baigė Pedagoginį institutą, Barvainis ir Inta - Žemės ūkio akademiją, Petrulis - Poligrafijos institutą Maskvoje, Markauskas - auto inžineriją Maskvoje, Čyžas - laivų statybą Maskvoje ir kt.

Vadovai

Šaltiniai

  • Poškus A. Atsiminimai (A. Rausčio atsiminimai, užrašyti 1975 m. gegužės mėn.). Kraštotyros medžiaga. - Mažeikiai, 1999.
  • Poškus A. Kūręs ramų uostą // Dialogas. - 1998. - Sausio 09. - Nr.1-2.