Mažeikių Saulės mokykla

Straipsnis iš MKE. Kopijuoti draudžiama.
22:58, 4 vasario 2022 versija, sukurta Algirdas (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Mažeikių „Saulės" pradžios mokyklos mokytojas Juozas Marcinkevičius, 1914 m.
Mokytojas Kubiliūnas su mokiniais 1924 m.

MAŽEIKIŲ „SAULĖS" MOKYKLA - pradžios mokykla, kuri buvo įsikūrusi Bažnyčios gatvėje, parapijos namuose (špitolėje; past. 1907 m.) Daukanto g.2.

1908 m. pavasarį Mažeikiuose leista atidaryti „Saulės" draugijos mokyklą. Pirmasis mokytojas buvo Adomas Juodelė, mokėsi apie 60 mokinių. Už mokslą kiekvienas mokinys turėjo mokėti po 50 kapeikų per mėnesį. Neturtingų tėvų vaikai mokyklos lankyti negalėjo. Todėl kitiems mokslo metams nutarta mokyklą išlaikyti visų katalikų lėšomis iš parapijos kasos. Nebeimant mokesčio už mokslą, mokinių skaičius padvigubėjo.

1909 m. mokykla turėjo tris komplektus. Dirbo trys mokytojai: Kazys Blaževičius, Agota Kovalskaitė ir Juozas Lapašinskas (Juozas Lapošinskis).

1910 m. pradžioje mokyklą lankė 120 mokinių. Pritrūkus mokyklai lėšų, nutarta iš kiekvieno mokinio imti po vieną rublį per metus [1].

Padidėjus mokinių, nuo 1911 m. „Saulės" mokykloje dirbo du mokytojai. 1911 m. pr. mokėsi 109 vaikai. Prie mokyklos išlaikymo tiek lėšomis, tiek ir darbu daug prisidėjo kun. Meškauskas, nes imamojo iš vaikų mokesčio už mokslą ir narių mokesčio mokyklai išlaikyti nepakako. Be kitų dalykų, buvo mokoma dar dainuoti, o mergaitės - ir rankų darbų. [2]

1912 m. mokyklą baigė pirmoji moksleivių laida. 1915 m. pr. mokėsi 113 mokinių (iš jų 69 mergaitės), dėstė Survilaitė, po to Vincenta Burbaitė ir nuo 1913 m. Juozas Marcinkevičius (g. 1892-01-01 Zapyškyje - m. 1916-10-06)[3],[4]. Dėl vietos stokos į mokyklą kai kurie mokiniai nebuvo priimti. Iki Pirmojo pasaulinio karo šioje mokykloje mokėsi Valė Eidimtaitė-Virkutienė, Kostas Eidimtas, Marija Opulskytė-Misiulienė. Vėliau jie šioje mokykloje dirbo mokytojais [5].

1913 m. pab. per Naujuosius metus mokytojo J. Marcinkevičiaus pastangomis buvo surengta eglutės šventė. Mokiniai deklamavo eilėraščius, žaidė ir dainavo. Mokyklą globojo kunigas Pranas Vasiliauskas [6].Per I pasaulinį karą mokykla neveikė, bet 1915 m. pabaigoje, gavus vokiečių valdžios leidimą, vėl pradėjo veikti pačių mažeikiškių išlaikoma lietuviška mokykla. Joje mokytojavo „Ryto" švietimo draugijos kursus Vilniuje baigusi Gudzinskaitė. 1917 m. pabaigoje mokėsi 120 mokinių (mokytojas Gedžiutis[7]).

Šioje mokykloje yra dirbę dar šie mokytojai: Julius Grubliauskas (1908 m.), Kazys Blažys (ar Blaževičius, 1909 m.), Agota Kovalskaitė, Juozas Lapinskas, Pranas Marcinkevičius, Marija Juodeikaitė ir Vincė Burbaitė (1914-09-01 - 1917-10 mėn.).

1913 m. buvo gautas leidimas įsteigti skaityklą [8].

Mokykla parapijos namuose išbuvo iki 1931 m., o pats pastatas išstovėjo iki devintojo dešimtmečio pradžios [9].

Šaltiniai

  1. K. K. Mažeikiai // Viltis. - 1910. - Nr. 10.
  2. Jaunutis. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai / Viltis. - 1911. - Vasar. 16. - Nr. 19. - P. 3
  3. J. Mič. Iš Lietuvos. Mažeikiai // Viltis. - 1915. - Saus. 6 (19). - Nr. 4. - P. 2.
  4. Aukštaitis. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai // Viltis. - 1915. - vasar. 27 (kov. 12). - Nr. 47. - P. 1.
  5. Mažeikių rajono liaudies švietimo istorija (prisiminimai). Sud. A. Poškus // Kraštotyrinis darbas. - Mažeikiai, 1982. - P. 6.
  6. M.Dideikis. Mokslas ir mokyklos. Mažeikiai // Viltis. - 1914. - Saus. 8(21). - Nr. 5. - P. 2.
  7. Lietuvos aidas. - 1917. - Gruod. 15. - Nr. 42. - P. 2.
  8. D.D. Įvairios žinios. Mažeikiai // Viltis. - 1913. Spal. 25 (lapkr. 7). - Nr. 125. - P. 3.
  9. Plastinina B. Prisiminimai apie Bažnyčios gatvę užrašyti daugiau negu prieš šimtmetį // Santarvė. - 2008. - Gegužės 10. - Nr. 51. - P. 10.